Homepage Homepage
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ALL 

  File type filter:
NameSizeTypeDate 
 ↑ up one level     
 tus_00week.tsv.gz37.72 KBtsv  14/06/2012 23:02:14Download
 tus_00startime.tsv.gz119.58 KBtsv  14/06/2012 23:02:14Download
 tus_00selfstat.tsv.gz103.98 KBtsv  14/06/2012 23:02:14Download
 tus_00profstat.tsv.gz63.55 KBtsv  14/06/2012 23:02:14Download
 tus_00month.tsv.gz154.10 KBtsv  14/06/2012 23:02:14Download
 tus_00hhstatus2.tsv.gz30.35 KBtsv  02/06/2014 23:00:38Download
 tus_00hhstatus.tsv.gz142.13 KBtsv  14/06/2012 23:02:13Download
 tus_00educ2.tsv.gz14.48 KBtsv  02/06/2014 23:00:38Download
 tus_00educ.tsv.gz69.54 KBtsv  14/06/2012 23:02:13Download
 tus_00age2.tsv.gz13.14 KBtsv  02/06/2014 23:00:38Download
 tus_00age.tsv.gz61.58 KBtsv  14/06/2012 23:02:13Download
 ttr00015.tsv.gz1.04 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 ttr00012.tsv.gz1.93 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 ttr00011.tsv.gz1.48 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 ttr00009.tsv.gz1.29 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 ttr00007.tsv.gz1.10 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 ttr00006.tsv.gz2.39 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 ttr00005.tsv.gz2.63 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 ttr00003.tsv.gz966 bytestsv  17/11/2014 23:00:50Download
 ttr00002.tsv.gz957 bytestsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdtr450.tsv.gz1.05 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdtr440.tsv.gz3.69 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdtr430.tsv.gz5.30 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdtr420.tsv.gz1.04 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdtr410.tsv.gz2.46 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdtr310.tsv.gz13.01 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdtr250.tsv.gz10.23 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdtr240.tsv.gz1.35 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdtr230.tsv.gz1.04 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdtr220.tsv.gz3.70 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdtr210.tsv.gz3.83 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdtr100.tsv.gz1.69 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc510.tsv.gz1.65 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc480.tsv.gz4.28 KBtsv  18/11/2014 23:00:34Download
 tsdsc470.tsv.gz1.14 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc460.tsv.gz1.11 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc450.tsv.gz490 bytestsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc440.tsv.gz3.54 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc430.tsv.gz8.46 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc420.tsv.gz2.12 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc410.tsv.gz3.89 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc350.tsv.gz2.69 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc340.tsv.gz705 bytestsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc330.tsv.gz3.17 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc320.tsv.gz1.92 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc310.tsv.gz1.65 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc280.tsv.gz2.04 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc270.tsv.gz1.73 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc260.tsv.gz894 bytestsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc250.tsv.gz1.08 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc240.tsv.gz14.00 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc230.tsv.gz5.30 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc210.tsv.gz2.57 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdsc100.tsv.gz1.81 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdph400.tsv.gz769 bytestsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdph390.tsv.gz894 bytestsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdph380.tsv.gz1.08 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdph370.tsv.gz636 bytestsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdph320.tsv.gz352 bytestsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdph270.tsv.gz2.76 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 tsdph260.tsv.gz2.95 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdph250.tsv.gz3.50 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdph240.tsv.gz3.27 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdph220.tsv.gz2.47 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdph210.tsv.gz3.77 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdph100.tsv.gz2.76 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdpc520.tsv.gz12.44 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdpc510.tsv.gz447 bytestsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdpc450.tsv.gz504 bytestsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdpc440.tsv.gz834 bytestsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdpc430.tsv.gz292 bytestsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdpc420.tsv.gz488 bytestsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdpc410.tsv.gz1.03 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdpc340.tsv.gz1.52 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdpc320.tsv.gz18.03 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdpc310.tsv.gz2.65 KBtsv  19/11/2014 23:02:02Download
 tsdpc290.tsv.gz14.39 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdpc280.tsv.gz21.57 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdpc270.tsv.gz20.53 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdpc260.tsv.gz18.06 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdpc250.tsv.gz2.70 KBtsv  18/11/2014 23:00:34Download
 tsdpc240.tsv.gz6.44 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdpc230.tsv.gz10.08 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdpc220.tsv.gz8.06 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdpc210.tsv.gz767 bytestsv  18/11/2014 23:00:34Download
 tsdpc100.tsv.gz3.32 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdnr520.tsv.gz1.93 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdnr510.tsv.gz519 bytestsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdnr420.tsv.gz1.76 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdnr330.tsv.gz1.04 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdnr320.tsv.gz822 bytestsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdnr310.tsv.gz2.44 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdnr210.tsv.gz385 bytestsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdnr100.tsv.gz698 bytestsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdgp520.tsv.gz1.46 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdgp410.tsv.gz1.15 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdgp350.tsv.gz9.13 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdgp340.tsv.gz867 bytestsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdgp330.tsv.gz7.42 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdgp320.tsv.gz5.61 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdgp310.tsv.gz6.27 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdgp240.tsv.gz296 bytestsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdgp230.tsv.gz2.46 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdgp220.tsv.gz2.99 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdgp210.tsv.gz4.40 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdgp100.tsv.gz663 bytestsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdgo510.tsv.gz1.75 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdgo410.tsv.gz2.32 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdgo330.tsv.gz588 bytestsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdgo310.tsv.gz1.61 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdgo220.tsv.gz688 bytestsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdgo210.tsv.gz550 bytestsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdec460.tsv.gz2.81 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdec450.tsv.gz3.72 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdec440.tsv.gz1.96 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdec430.tsv.gz4.22 KBtsv  20/11/2014 23:01:52Download
 tsdec420.tsv.gz4.26 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdec410.tsv.gz1.54 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdec360.tsv.gz1.40 KBtsv  17/11/2014 23:00:49Download
 tsdec340.tsv.gz1.08 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdec330.tsv.gz2.25 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdec320.tsv.gz1.61 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdec310.tsv.gz4.08 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdec240.tsv.gz1.32 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdec230.tsv.gz1.57 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdec220.tsv.gz789 bytestsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdec210.tsv.gz4.88 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdec100.tsv.gz2.86 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdde530.tsv.gz877 bytestsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdde520.tsv.gz698 bytestsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdde511.tsv.gz905 bytestsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdde510.tsv.gz1.58 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdde420.tsv.gz2.34 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdde410.tsv.gz3.48 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdde320.tsv.gz3.08 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdde310.tsv.gz1.65 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdde230.tsv.gz1.87 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdde220.tsv.gz1.43 KBtsv  19/11/2014 11:00:53Download
 tsdde210.tsv.gz2.42 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdde100.tsv.gz4.53 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdcc360.tsv.gz1.75 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdcc350.tsv.gz902 bytestsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdcc340.tsv.gz587 bytestsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdcc330.tsv.gz765 bytestsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdcc320.tsv.gz17.45 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdcc310.tsv.gz4.01 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdcc220.tsv.gz1.66 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdcc210.tsv.gz15.88 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdcc120.tsv.gz3.08 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsdcc100.tsv.gz4.26 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsc00033.tsv.gz1.99 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsc00032.tsv.gz2.05 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsc00031.tsv.gz4.40 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsc00028.tsv.gz1.12 KBtsv  19/11/2014 23:02:02Download
 tsc00026.tsv.gz248 bytestsv  18/11/2014 23:00:34Download
 tsc00025.tsv.gz2.98 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsc00011.tsv.gz1.13 KBtsv  18/11/2014 23:00:34Download
 tsc00010.tsv.gz2.13 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsc00009.tsv.gz2.49 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsc00008.tsv.gz3.07 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsc00007.tsv.gz1.00 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsc00006.tsv.gz836 bytestsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsc00005.tsv.gz4.28 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsc00004.tsv.gz7.17 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsc00003.tsv.gz6.32 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsc00002.tsv.gz3.48 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tsc00001.tsv.gz4.06 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 trng_part04s.tsv.gz753 bytestsv  22/07/2014 23:00:48Download
 trng_part04n.tsv.gz1.18 KBtsv  22/07/2014 23:00:48Download
 trng_part03s.tsv.gz757 bytestsv  22/07/2014 23:00:48Download
 trng_part03n.tsv.gz1.19 KBtsv  22/07/2014 23:00:48Download
 trng_part02s.tsv.gz1.20 KBtsv  22/07/2014 23:00:48Download
 trng_part02n.tsv.gz2.95 KBtsv  22/07/2014 23:00:48Download
 trng_part01s.tsv.gz1.25 KBtsv  22/07/2014 23:00:48Download
 trng_part01n.tsv.gz2.99 KBtsv  22/07/2014 23:00:48Download
 trng_nfe9.tsv.gz6.54 KBtsv  22/07/2014 23:00:48Download
 trng_nfe8.tsv.gz8.64 KBtsv  22/07/2014 23:00:47Download
 trng_nfe7.tsv.gz446 bytestsv  22/07/2014 23:00:47Download
 trng_nfe6.tsv.gz509 bytestsv  22/07/2014 23:00:47Download
 trng_nfe5.tsv.gz445 bytestsv  22/07/2014 23:00:47Download
 trng_nfe4.tsv.gz1.26 KBtsv  22/07/2014 23:00:47Download
 trng_nfe3.tsv.gz5.20 KBtsv  22/07/2014 23:00:47Download
 trng_nfe25.tsv.gz3.65 KBtsv  22/07/2014 23:00:47Download
 trng_nfe23.tsv.gz12.90 KBtsv  22/07/2014 23:00:47Download
 trng_nfe21.tsv.gz4.20 KBtsv  22/07/2014 23:00:47Download
 trng_nfe2.tsv.gz708 bytestsv  22/07/2014 23:00:47Download
 trng_nfe18.tsv.gz1017 bytestsv  22/07/2014 23:00:47Download
 trng_nfe16.tsv.gz821 bytestsv  22/07/2014 23:00:47Download
 trng_nfe15.tsv.gz789 bytestsv  22/07/2014 23:00:47Download
 trng_nfe14.tsv.gz939 bytestsv  22/07/2014 23:00:47Download
 trng_nfe13.tsv.gz761 bytestsv  22/07/2014 23:00:47Download
 trng_nfe12.tsv.gz4.07 KBtsv  22/07/2014 23:00:47Download
 trng_nfe11.tsv.gz3.55 KBtsv  22/07/2014 23:00:47Download
 trng_nfe1.tsv.gz5.11 KBtsv  22/07/2014 23:00:47Download
 trng_lfs_14.tsv.gz83.12 KBtsv  24/10/2014 11:00:38Download
 trng_lfs_13.tsv.gz104.83 KBtsv  09/10/2014 11:01:10Download
 trng_lfs_12.tsv.gz100.84 KBtsv  09/10/2014 11:01:10Download
 trng_lfs_11.tsv.gz492.50 KBtsv  13/10/2014 23:00:49Download
 trng_lfs_10.tsv.gz336.58 KBtsv  13/10/2014 23:00:48Download
 trng_lfs_09.tsv.gz142.03 KBtsv  13/10/2014 23:00:48Download
 trng_lfs_08b.tsv.gz209.57 KBtsv  13/10/2014 23:00:48Download
 trng_lfs_08a.tsv.gz205.43 KBtsv  13/10/2014 23:00:48Download
 trng_lfs_07.tsv.gz60.93 KBtsv  13/10/2014 23:00:48Download
 trng_lfs_06.tsv.gz54.92 KBtsv  13/10/2014 23:00:48Download
 trng_lfs_05.tsv.gz58.57 KBtsv  13/10/2014 23:00:48Download
 trng_lfs_04.tsv.gz94.77 KBtsv  13/10/2014 23:00:48Download
 trng_lfs_03.tsv.gz124.92 KBtsv  13/10/2014 23:00:48Download
 trng_lfs_02.tsv.gz87.98 KBtsv  13/10/2014 23:00:48Download
 trng_lfs_01.tsv.gz32.15 KBtsv  14/10/2014 23:01:25Download
 trng_lfse_04.tsv.gz29.55 KBtsv  09/10/2014 11:01:11Download
 trng_lfse_03.tsv.gz12.99 KBtsv  09/10/2014 11:01:10Download
 trng_lfse_02.tsv.gz17.75 KBtsv  09/10/2014 11:01:10Download
 trng_lfse_01.tsv.gz27.74 KBtsv  09/10/2014 11:01:10Download
 trng_inf9.tsv.gz5.37 KBtsv  22/07/2014 23:00:47Download
 trng_inf8.tsv.gz5.16 KBtsv  22/07/2014 23:00:47Download
 trng_inf7.tsv.gz2.83 KBtsv  29/05/2013 11:47:58Download
 trng_inf6.tsv.gz2.62 KBtsv  29/05/2013 11:47:58Download
 trng_inf5.tsv.gz5.54 KBtsv  22/07/2014 23:00:46Download
 trng_inf4.tsv.gz5.35 KBtsv  22/07/2014 23:00:46Download
 trng_inf3.tsv.gz1.31 KBtsv  22/07/2014 23:00:46Download
 trng_inf2.tsv.gz5.44 KBtsv  22/07/2014 23:00:46Download
 trng_inf11.tsv.gz5.18 KBtsv  22/07/2014 23:00:46Download
 trng_inf10.tsv.gz5.00 KBtsv  22/07/2014 23:00:46Download
 trng_inf1.tsv.gz5.25 KBtsv  22/07/2014 23:00:46Download
 trng_hour10s.tsv.gz690 bytestsv  22/07/2014 23:00:46Download
 trng_hour10n.tsv.gz1.04 KBtsv  22/07/2014 23:00:46Download
 trng_hour09s.tsv.gz696 bytestsv  22/07/2014 23:00:46Download
 trng_hour09n.tsv.gz1.06 KBtsv  22/07/2014 23:00:46Download
 trng_hour08s.tsv.gz441 bytestsv  22/07/2014 23:00:46Download
 trng_hour08n.tsv.gz927 bytestsv  22/07/2014 23:00:46Download
 trng_hour07s.tsv.gz1016 bytestsv  22/07/2014 23:00:46Download
 trng_hour07n.tsv.gz2.25 KBtsv  22/07/2014 23:00:46Download
 trng_hour06s.tsv.gz433 bytestsv  22/07/2014 23:00:46Download
 trng_hour06n.tsv.gz892 bytestsv  22/07/2014 23:00:46Download
 trng_hour05s.tsv.gz1.04 KBtsv  22/07/2014 23:00:46Download
 trng_hour05n.tsv.gz2.50 KBtsv  22/07/2014 23:00:46Download
 trng_hour04s.tsv.gz3.46 KBtsv  22/07/2014 23:00:46Download
 trng_hour04n.tsv.gz8.17 KBtsv  22/07/2014 23:00:45Download
 trng_hour03s.tsv.gz2.93 KBtsv  22/07/2014 23:00:45Download
 trng_hour03n.tsv.gz6.78 KBtsv  22/07/2014 23:00:45Download
 trng_hour01s.tsv.gz1.25 KBtsv  22/07/2014 23:00:45Download
 trng_hour01n.tsv.gz2.98 KBtsv  22/07/2014 23:00:45Download
 trng_fed8.tsv.gz9.54 KBtsv  22/07/2014 23:00:45Download
 trng_fed6.tsv.gz3.89 KBtsv  22/07/2014 23:00:45Download
 trng_fed3.tsv.gz1.18 KBtsv  22/07/2014 23:00:45Download
 trng_fed2.tsv.gz4.81 KBtsv  22/07/2014 23:00:45Download
 trng_fed1.tsv.gz4.66 KBtsv  22/07/2014 23:00:45Download
 trng_ent26.tsv.gz848 bytestsv  22/07/2014 23:00:45Download
 trng_ent25.tsv.gz1.04 KBtsv  22/07/2014 23:00:45Download
 trng_ent24.tsv.gz447 bytestsv  22/07/2014 23:00:45Download
 trng_ent23.tsv.gz259 bytestsv  22/07/2014 23:00:45Download
 trng_ent22s.tsv.gz2.81 KBtsv  22/07/2014 23:00:45Download
 trng_ent22n.tsv.gz3.12 KBtsv  22/07/2014 23:00:45Download
 trng_ent21.tsv.gz425 bytestsv  22/07/2014 23:00:45Download
 trng_ent20s.tsv.gz4.63 KBtsv  22/07/2014 23:00:45Download
 trng_ent20n.tsv.gz6.64 KBtsv  22/07/2014 23:00:45Download
 trng_ent19s.tsv.gz1.67 KBtsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent19n.tsv.gz2.39 KBtsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent18s.tsv.gz3.84 KBtsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent18n.tsv.gz5.55 KBtsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent17s.tsv.gz1.36 KBtsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent17n.tsv.gz1.85 KBtsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent16s.tsv.gz1.45 KBtsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent16n.tsv.gz2.04 KBtsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent15s.tsv.gz551 bytestsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent15n.tsv.gz1.16 KBtsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent14s.tsv.gz1.85 KBtsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent14n.tsv.gz7.40 KBtsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent13s.tsv.gz1.11 KBtsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent13n.tsv.gz3.79 KBtsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent12s.tsv.gz1.21 KBtsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent12n.tsv.gz4.19 KBtsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent11s.tsv.gz3.58 KBtsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent11n.tsv.gz6.85 KBtsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent10s.tsv.gz3.85 KBtsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent10n.tsv.gz7.36 KBtsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent09s.tsv.gz1.23 KBtsv  22/07/2014 23:00:44Download
 trng_ent09n.tsv.gz4.40 KBtsv  22/07/2014 23:00:43Download
 trng_ent08s.tsv.gz1.73 KBtsv  22/07/2014 23:00:43Download
 trng_ent08n.tsv.gz2.47 KBtsv  22/07/2014 23:00:43Download
 trng_ent08as.tsv.gz1.46 KBtsv  22/07/2014 23:00:43Download
 trng_ent08an.tsv.gz2.05 KBtsv  22/07/2014 23:00:43Download
 trng_ent07s.tsv.gz4.89 KBtsv  22/07/2014 23:00:43Download
 trng_ent07n.tsv.gz21.61 KBtsv  22/07/2014 23:00:43Download
 trng_ent06s.tsv.gz1.29 KBtsv  22/07/2014 23:00:43Download
 trng_ent06n.tsv.gz4.71 KBtsv  22/07/2014 23:00:43Download
 trng_ent05s.tsv.gz1.75 KBtsv  22/07/2014 23:00:43Download
 trng_ent05n.tsv.gz2.52 KBtsv  22/07/2014 23:00:43Download
 trng_ent04s.tsv.gz999 bytestsv  22/07/2014 23:00:43Download
 trng_ent04n.tsv.gz2.08 KBtsv  22/07/2014 23:00:43Download
 trng_ent03s.tsv.gz1.69 KBtsv  22/07/2014 23:00:43Download
 trng_ent03n.tsv.gz4.29 KBtsv  22/07/2014 23:00:43Download
 trng_ent03bs.tsv.gz2.10 KBtsv  22/07/2014 23:00:43Download
 trng_ent03bn.tsv.gz6.62 KBtsv  22/07/2014 23:00:43Download
 trng_ent03as.tsv.gz2.13 KBtsv  22/07/2014 23:00:43Download
 trng_ent03an.tsv.gz5.02 KBtsv  22/07/2014 23:00:42Download
 trng_empl01s.tsv.gz4.25 KBtsv  22/07/2014 23:00:42Download
 trng_empl01n.tsv.gz11.06 KBtsv  22/07/2014 23:00:42Download
 trng_cvts96.tsv.gz886 bytestsv  05/09/2014 23:02:18Download
 trng_cvts92.tsv.gz824 bytestsv  05/09/2014 23:02:18Download
 trng_cvts86.tsv.gz633 bytestsv  22/07/2014 23:00:42Download
 trng_cvts78.tsv.gz498 bytestsv  22/07/2014 23:00:42Download
 trng_cvts76.tsv.gz496 bytestsv  22/07/2014 23:00:42Download
 trng_cvts74.tsv.gz520 bytestsv  22/07/2014 23:00:42Download
 trng_cvts72.tsv.gz535 bytestsv  22/07/2014 23:00:42Download
 trng_cvts70.tsv.gz1.13 KBtsv  22/07/2014 23:00:42Download
 trng_cvts66.tsv.gz593 bytestsv  22/07/2014 23:00:42Download
 trng_cvts64.tsv.gz2.08 KBtsv  14/01/2014 23:01:23Download
 trng_cvts62.tsv.gz2.04 KBtsv  14/01/2014 23:01:23Download
 trng_cvts60.tsv.gz894 bytestsv  11/11/2013 23:01:04Download
 trng_cvts59.tsv.gz847 bytestsv  11/11/2013 23:01:04Download
 trng_cvts58.tsv.gz1.57 KBtsv  25/09/2014 23:00:28Download
 trng_cvts56.tsv.gz2.26 KBtsv  25/09/2014 23:00:27Download
 trng_cvts54.tsv.gz1.41 KBtsv  25/09/2014 23:00:27Download
 trng_cvts50.tsv.gz2.00 KBtsv  25/09/2014 23:00:27Download
 trng_cvts46.tsv.gz1.10 KBtsv  25/09/2014 23:00:27Download
 trng_cvts42.tsv.gz1.08 KBtsv  25/09/2014 23:00:27Download
 trng_cvts3_90.tsv.gz750 bytestsv  22/07/2014 23:00:42Download
 trng_cvts3_89.tsv.gz861 bytestsv  22/07/2014 23:00:42Download
 trng_cvts3_88.tsv.gz922 bytestsv  22/07/2014 23:00:42Download
 trng_cvts3_87.tsv.gz1.08 KBtsv  22/07/2014 23:00:42Download
 trng_cvts3_85.tsv.gz470 bytestsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_80.tsv.gz2.04 KBtsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_79.tsv.gz2.89 KBtsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_77.tsv.gz422 bytestsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_75.tsv.gz420 bytestsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_73.tsv.gz2.65 KBtsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_71.tsv.gz2.61 KBtsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_69.tsv.gz2.41 KBtsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_68.tsv.gz1.58 KBtsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_67.tsv.gz1.81 KBtsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_65.tsv.gz3.13 KBtsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_63.tsv.gz4.81 KBtsv  29/05/2013 11:47:51Download
 trng_cvts3_61.tsv.gz4.60 KBtsv  29/05/2013 11:47:51Download
 trng_cvts3_57.tsv.gz3.24 KBtsv  29/05/2013 11:47:51Download
 trng_cvts3_55.tsv.gz5.21 KBtsv  29/05/2013 11:47:51Download
 trng_cvts3_53.tsv.gz2.82 KBtsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_52.tsv.gz1.74 KBtsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_51.tsv.gz5.38 KBtsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_49.tsv.gz3.85 KBtsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_48.tsv.gz1.02 KBtsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_47.tsv.gz1.23 KBtsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_45.tsv.gz3.33 KBtsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_44.tsv.gz1.70 KBtsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_43.tsv.gz4.13 KBtsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_41.tsv.gz3.35 KBtsv  22/07/2014 23:00:41Download
 trng_cvts3_40.tsv.gz1.59 KBtsv  22/07/2014 23:00:40Download
 trng_cvts3_39.tsv.gz1.87 KBtsv  22/07/2014 23:00:40Download
 trng_cvts3_37.tsv.gz2.40 KBtsv  22/07/2014 23:00:40Download
 trng_cvts3_29.tsv.gz1.70 KBtsv  22/07/2014 23:00:40Download
 trng_cvts3_25.tsv.gz1.30 KBtsv  22/07/2014 23:00:40Download
 trng_cvts3_23.tsv.gz1.28 KBtsv  22/07/2014 23:00:40Download
 trng_cvts3_22.tsv.gz1.08 KBtsv  22/07/2014 23:00:40Download
 trng_cvts3_21.tsv.gz1.28 KBtsv  22/07/2014 23:00:40Download
 trng_cvts3_20.tsv.gz393 bytestsv  22/07/2014 23:00:40Download
 trng_cvts3_19.tsv.gz517 bytestsv  22/07/2014 23:00:40Download
 trng_cvts3_17.tsv.gz6.74 KBtsv  22/07/2014 23:00:40Download
 trng_cvts3_16.tsv.gz747 bytestsv  22/07/2014 23:00:40Download
 trng_cvts3_15.tsv.gz1.29 KBtsv  22/07/2014 23:00:40Download
 trng_cvts3_14.tsv.gz786 bytestsv  22/07/2014 23:00:40Download
 trng_cvts3_13.tsv.gz1.31 KBtsv  22/07/2014 23:00:40Download
 trng_cvts3_12.tsv.gz864 bytestsv  22/07/2014 23:00:40Download
 trng_cvts3_11.tsv.gz1.45 KBtsv  22/07/2014 23:00:40Download
 trng_cvts3_10.tsv.gz848 bytestsv  22/07/2014 23:00:40Download
 trng_cvts3_09.tsv.gz1.43 KBtsv  22/07/2014 23:00:40Download
 trng_cvts3_07.tsv.gz3.46 KBtsv  22/07/2014 23:00:40Download
 trng_cvts3_05.tsv.gz3.34 KBtsv  22/07/2014 23:00:39Download
 trng_cvts3_03.tsv.gz5.92 KBtsv  22/07/2014 23:00:39Download
 trng_cvts3_01.tsv.gz3.40 KBtsv  22/07/2014 23:00:39Download
 trng_cvts38.tsv.gz3.66 KBtsv  05/09/2014 23:02:18Download
 trng_cvts30.tsv.gz622 bytestsv  05/09/2014 23:02:18Download
 trng_cvts29.tsv.gz386 bytestsv  22/07/2014 23:00:39Download
 trng_cvts28.tsv.gz381 bytestsv  22/07/2014 23:00:39Download
 trng_cvts27.tsv.gz401 bytestsv  22/07/2014 23:00:39Download
 trng_cvts26.tsv.gz627 bytestsv  05/09/2014 23:02:17Download
 trng_cvts25.tsv.gz408 bytestsv  22/07/2014 23:00:39Download
 trng_cvts24.tsv.gz1.56 KBtsv  05/09/2014 23:02:17Download
 trng_cvts23.tsv.gz821 bytestsv  22/07/2014 23:00:39Download
 trng_cvts22.tsv.gz449 bytestsv  22/07/2014 23:00:39Download
 trng_cvts21.tsv.gz1.52 KBtsv  25/09/2014 23:00:27Download
 trng_cvts20.tsv.gz1.49 KBtsv  25/09/2014 23:00:27Download
 trng_cvts19.tsv.gz1.14 KBtsv  25/09/2014 23:00:27Download
 trng_cvts18.tsv.gz619 bytestsv  22/07/2014 23:00:39Download
 trng_cvts17.tsv.gz1.63 KBtsv  25/09/2014 23:00:27Download
 trng_cvts16.tsv.gz1.03 KBtsv  25/09/2014 23:00:27Download
 trng_cvts15.tsv.gz1.40 KBtsv  22/07/2014 23:00:39Download
 trng_cvts14.tsv.gz472 bytestsv  25/09/2014 23:00:27Download
 trng_cvts13.tsv.gz487 bytestsv  25/09/2014 23:00:27Download
 trng_cvts12.tsv.gz1.12 KBtsv  05/09/2014 23:02:17Download
 trng_cvts11.tsv.gz1022 bytestsv  05/09/2014 23:02:17Download
 trng_cvts10.tsv.gz2.44 KBtsv  22/07/2014 23:00:39Download
 trng_cvts09.tsv.gz449 bytestsv  05/09/2014 23:02:17Download
 trng_cvts08.tsv.gz4.59 KBtsv  04/09/2014 23:01:52Download
 trng_cvts07.tsv.gz475 bytestsv  22/07/2014 23:00:38Download
 trng_cvts06.tsv.gz1.63 KBtsv  04/09/2014 23:01:52Download
 trng_cvts05.tsv.gz1.19 KBtsv  04/09/2014 23:01:52Download
 trng_cvts04.tsv.gz2.91 KBtsv  20/10/2014 23:00:41Download
 trng_cvts03.tsv.gz2.00 KBtsv  20/10/2014 23:00:41Download
 trng_cvts02.tsv.gz1.58 KBtsv  03/09/2014 23:00:52Download
 trng_cvts01.tsv.gz1.17 KBtsv  03/09/2014 23:00:52Download
 trng_cost09s.tsv.gz1.75 KBtsv  29/05/2013 11:47:49Download
 trng_cost09n.tsv.gz4.26 KBtsv  29/05/2013 11:47:49Download
 trng_cost08.tsv.gz406 bytestsv  29/05/2013 11:47:49Download
 trng_cost07.tsv.gz382 bytestsv  29/05/2013 11:47:49Download
 trng_cost05.tsv.gz344 bytestsv  22/07/2014 23:00:38Download
 trng_cost04s.tsv.gz1.24 KBtsv  29/05/2013 11:47:49Download
 trng_cost04n.tsv.gz2.84 KBtsv  29/05/2013 11:47:49Download
 trng_cost03s.tsv.gz1.82 KBtsv  29/05/2013 11:47:48Download
 trng_cost03n.tsv.gz4.39 KBtsv  29/05/2013 11:47:48Download
 trng_cost02s.tsv.gz1.98 KBtsv  29/05/2013 11:47:48Download
 trng_cost02n.tsv.gz4.86 KBtsv  29/05/2013 11:47:48Download
 trng_cost01s.tsv.gz1.17 KBtsv  22/07/2014 23:00:38Download
 trng_cost01n.tsv.gz2.72 KBtsv  22/07/2014 23:00:38Download
 trng_any6.tsv.gz1.88 KBtsv  22/07/2014 23:00:38Download
 trng_any5.tsv.gz1.54 KBtsv  22/07/2014 23:00:38Download
 trng_any4.tsv.gz1.53 KBtsv  22/07/2014 23:00:38Download
 trng_any3.tsv.gz1.21 KBtsv  22/07/2014 23:00:38Download
 trng_any2.tsv.gz5.29 KBtsv  22/07/2014 23:00:38Download
 trng_any1.tsv.gz5.10 KBtsv  22/07/2014 23:00:38Download
 trng_aes_205.tsv.gz1.73 KBtsv  22/07/2014 23:00:38Download
 trng_aes_204.tsv.gz2.37 KBtsv  22/07/2014 23:00:38Download
 trng_aes_203.tsv.gz1.74 KBtsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_202.tsv.gz1.75 KBtsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_201.tsv.gz1.75 KBtsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_200.tsv.gz1.36 KBtsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_197.tsv.gz4.77 KBtsv  12/11/2014 23:00:26Download
 trng_aes_196.tsv.gz6.94 KBtsv  12/11/2014 23:00:26Download
 trng_aes_195.tsv.gz3.37 KBtsv  12/11/2014 23:00:26Download
 trng_aes_190.tsv.gz1.82 KBtsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_189.tsv.gz2.60 KBtsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_188.tsv.gz1.45 KBtsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_187.tsv.gz1.89 KBtsv  09/12/2013 23:01:39Download
 trng_aes_186.tsv.gz852 bytestsv  09/12/2013 23:01:39Download
 trng_aes_185.tsv.gz770 bytestsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_184.tsv.gz4.39 KBtsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_183.tsv.gz6.48 KBtsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_182.tsv.gz3.36 KBtsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_181.tsv.gz1.99 KBtsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_180.tsv.gz1.98 KBtsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_179.tsv.gz2.55 KBtsv  09/12/2013 23:01:39Download
 trng_aes_178.tsv.gz9.07 KBtsv  09/12/2013 23:01:39Download
 trng_aes_177.tsv.gz13.48 KBtsv  09/12/2013 23:01:38Download
 trng_aes_176.tsv.gz6.89 KBtsv  09/12/2013 23:01:37Download
 trng_aes_175.tsv.gz1.27 KBtsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_173.tsv.gz8.07 KBtsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_170.tsv.gz2.52 KBtsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_166.tsv.gz2.97 KBtsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_165.tsv.gz1.76 KBtsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_160.tsv.gz1.13 KBtsv  28/06/2013 11:18:25Download
 trng_aes_159.tsv.gz904 bytestsv  28/06/2013 11:18:25Download
 trng_aes_158.tsv.gz877 bytestsv  28/06/2013 11:18:25Download
 trng_aes_157.tsv.gz1.17 KBtsv  28/06/2013 11:18:25Download
 trng_aes_151.tsv.gz2.09 KBtsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_150.tsv.gz3.29 KBtsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_149.tsv.gz2.87 KBtsv  22/07/2014 23:00:37Download
 trng_aes_148.tsv.gz2.78 KBtsv  22/07/2014 23:00:36Download
 trng_aes_147.tsv.gz4.03 KBtsv  22/07/2014 23:00:36Download
 trng_aes_144.tsv.gz2.37 KBtsv  22/07/2014 23:00:36Download
 trng_aes_143.tsv.gz3.34 KBtsv  22/07/2014 23:00:36Download
 trng_aes_142.tsv.gz1.82 KBtsv  22/07/2014 23:00:36Download
 trng_aes_124.tsv.gz3.67 KBtsv  22/07/2014 23:00:36Download
 trng_aes_123.tsv.gz2.85 KBtsv  22/07/2014 23:00:36Download
 trng_aes_122.tsv.gz3.11 KBtsv  22/07/2014 23:00:36Download
 trng_aes_121.tsv.gz4.47 KBtsv  22/07/2014 23:00:36Download
 trng_aes_120.tsv.gz2.26 KBtsv  22/07/2014 23:00:36Download
 trng_aes_105.tsv.gz961 bytestsv  22/07/2014 23:00:36Download
 trng_aes_104.tsv.gz3.74 KBtsv  09/12/2013 23:01:37Download
 trng_aes_103.tsv.gz3.03 KBtsv  09/12/2013 23:01:36Download
 trng_aes_102.tsv.gz3.08 KBtsv  09/12/2013 23:01:36Download
 trng_aes_101.tsv.gz4.40 KBtsv  22/07/2014 23:00:36Download
 trng_aes_100.tsv.gz2.26 KBtsv  09/12/2013 23:01:36Download
 tran_sf_roadus.tsv.gz2.69 KBtsv  27/01/2014 11:00:46Download
 tran_sf_roadse.tsv.gz2.94 KBtsv  27/01/2014 11:00:46Download
 tran_sf_roadro.tsv.gz3.40 KBtsv  27/01/2014 11:00:46Download
 tran_sf_roadag.tsv.gz5.52 KBtsv  27/01/2014 11:00:46Download
 tran_sf_railvi.tsv.gz17.64 KBtsv  12/11/2014 23:00:26Download
 tran_sf_railsu.tsv.gz571 bytestsv  12/11/2014 23:00:26Download
 tran_sf_raildg.tsv.gz607 bytestsv  12/11/2014 23:00:26Download
 tran_sf_railac.tsv.gz2.52 KBtsv  12/11/2014 23:00:26Download
 tran_r_veh_jour.tsv.gz4.55 KBtsv  04/06/2013 23:01:30Download
 tran_r_vehst.tsv.gz108.58 KBtsv  24/03/2014 23:02:01Download
 tran_r_rapa.tsv.gz343.75 KBtsv  17/12/2013 23:01:10Download
 tran_r_rago.tsv.gz259.74 KBtsv  17/12/2013 23:01:09Download
 tran_r_net.tsv.gz70.78 KBtsv  24/03/2014 23:02:01Download
 tran_r_mapa_om.tsv.gz15.64 KBtsv  04/06/2013 23:01:30Download
 tran_r_mapa_nm.tsv.gz17.39 KBtsv  02/05/2014 23:01:32Download
 tran_r_mago_om.tsv.gz25.13 KBtsv  04/06/2013 23:01:30Download
 tran_r_mago_nm.tsv.gz26.24 KBtsv  02/05/2014 23:01:32Download
 tran_r_avpa_om.tsv.gz33.56 KBtsv  04/06/2013 23:01:29Download
 tran_r_avpa_nm.tsv.gz37.94 KBtsv  03/03/2014 23:01:15Download
 tran_r_avgo_om.tsv.gz12.07 KBtsv  04/06/2013 23:01:29Download
 tran_r_avgo_nm.tsv.gz16.89 KBtsv  03/03/2014 23:01:15Download
 tran_r_acci.tsv.gz52.40 KBtsv  27/10/2014 23:00:39Download
 tran_hv_pstra.tsv.gz1.34 KBtsv  25/06/2014 23:00:35Download
 tran_hv_psmod.tsv.gz3.85 KBtsv  25/06/2014 23:00:35Download
 tran_hv_frtra.tsv.gz1.04 KBtsv  17/06/2014 23:00:30Download
 tran_hv_frmod.tsv.gz3.97 KBtsv  06/05/2014 23:00:54Download
 tps00195.tsv.gz445 bytestsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tps00194.tsv.gz563 bytestsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tps00193.tsv.gz2.74 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tps00192.tsv.gz3.17 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tps00191.tsv.gz1.21 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tps00190.tsv.gz1.02 KBtsv  19/11/2014 23:02:02Download
 tps00189.tsv.gz1.63 KBtsv  19/11/2014 23:02:02Download
 tps00188.tsv.gz2.79 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tps00186.tsv.gz2.91 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tps00185.tsv.gz2.53 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tps00184.tsv.gz2.27 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tps00182.tsv.gz2.37 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tps00181.tsv.gz948 bytestsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tps00180.tsv.gz2.16 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tps00179.tsv.gz2.87 KBtsv  17/11/2014 23:00:48Download
 tps00178.tsv.gz813 bytestsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00177.tsv.gz1.46 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00176.tsv.gz1.54 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00175.tsv.gz964 bytestsv  18/11/2014 23:00:34Download
 tps00173.tsv.gz583 bytestsv  18/11/2014 23:00:34Download
 tps00172.tsv.gz1.72 KBtsv  19/11/2014 11:00:53Download
 tps00168.tsv.gz2.21 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00167.tsv.gz691 bytestsv  18/11/2014 23:00:34Download
 tps00165.tsv.gz2.46 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00159.tsv.gz2.75 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00158.tsv.gz2.02 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00157.tsv.gz1.61 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00155.tsv.gz1.19 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00152.tsv.gz3.99 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00149.tsv.gz1.44 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00146.tsv.gz1.93 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00143.tsv.gz1.61 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00140.tsv.gz1.99 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00137.tsv.gz2.74 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00134.tsv.gz2.78 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00131.tsv.gz2.66 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00128.tsv.gz2.92 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00125.tsv.gz2.91 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00122.tsv.gz2.58 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00119.tsv.gz3.56 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00116.tsv.gz3.36 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00114.tsv.gz575 bytestsv  18/11/2014 23:00:34Download
 tps00113.tsv.gz572 bytestsv  18/11/2014 23:00:34Download
 tps00112.tsv.gz1.17 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00111.tsv.gz2.42 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00108.tsv.gz2.84 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00107.tsv.gz12.44 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00106.tsv.gz8.45 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00105.tsv.gz884 bytestsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00104.tsv.gz1.10 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00103.tsv.gz911 bytestsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00102.tsv.gz1.15 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00101.tsv.gz2.88 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00100.tsv.gz1.83 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00099.tsv.gz2.05 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00098.tsv.gz1.03 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00081.tsv.gz2.88 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00080.tsv.gz2.90 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00079.tsv.gz5.84 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00078.tsv.gz3.64 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00077.tsv.gz7.59 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00076.tsv.gz3.54 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00074.tsv.gz1.44 KBtsv  20/11/2014 23:01:52Download
 tps00073.tsv.gz1017 bytestsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00071.tsv.gz925 bytestsv  20/11/2014 23:01:51Download
 tps00070.tsv.gz948 bytestsv  20/11/2014 23:01:51Download
 tps00069.tsv.gz3.60 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00068.tsv.gz1.00 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00067.tsv.gz6.26 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00066.tsv.gz2.73 KBtsv  20/11/2014 23:01:51Download
 tps00065.tsv.gz2.98 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00064.tsv.gz2.00 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00063.tsv.gz2.91 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00062.tsv.gz1.62 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00061.tsv.gz812 bytestsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00060.tsv.gz1.17 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00059.tsv.gz811 bytestsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00058.tsv.gz803 bytestsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00057.tsv.gz742 bytestsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00056.tsv.gz914 bytestsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00055.tsv.gz2.21 KBtsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00054.tsv.gz947 bytestsv  17/11/2014 23:00:47Download
 tps00053.tsv.gz2.90 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tps00052.tsv.gz920 bytestsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tps00051.tsv.gz1.75 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tps00048.tsv.gz4.54 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tps00047.tsv.gz1.99 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tps00046.tsv.gz2.21 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tps00045.tsv.gz575 bytestsv  18/11/2014 23:00:34Download
 tps00044.tsv.gz777 bytestsv  18/11/2014 23:00:34Download
 tps00028.tsv.gz1.06 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tps00027.tsv.gz1.16 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tps00026.tsv.gz1.82 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tps00025.tsv.gz1.98 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tps00024.tsv.gz1.36 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tps00018.tsv.gz1.35 KBtsv  19/11/2014 11:00:53Download
 tps00017.tsv.gz923 bytestsv  19/11/2014 11:00:53Download
 tps00013.tsv.gz863 bytestsv  19/11/2014 11:00:53Download
 tps00012.tsv.gz1.01 KBtsv  19/11/2014 11:00:53Download
 tps00011.tsv.gz1.21 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tps00010.tsv.gz5.26 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tps00009.tsv.gz278 bytestsv  18/11/2014 23:00:34Download
 tps00008.tsv.gz448 bytestsv  18/11/2014 23:00:34Download
 tps00007.tsv.gz1.25 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tps00006.tsv.gz1.41 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tps00005.tsv.gz646 bytestsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tps00004.tsv.gz548 bytestsv  18/11/2014 23:00:33Download
 tps00003.tsv.gz1.15 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tps00002.tsv.gz3.74 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tps00001.tsv.gz3.00 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tour_occ_ninrmw.tsv.gz1.59 MBtsv  22/10/2013 23:01:29Download
 tour_occ_ninraw.tsv.gz518.01 KBtsv  11/11/2014 11:02:16Download
 tour_occ_ninats.tsv.gz5.75 KBtsv  20/10/2014 23:00:41Download
 tour_occ_ninatd.tsv.gz31.73 KBtsv  11/11/2014 11:02:16Download
 tour_occ_ninatc.tsv.gz23.60 KBtsv  11/11/2014 11:02:15Download
 tour_occ_ninat.tsv.gz78.03 KBtsv  13/11/2014 23:01:45Download
 tour_occ_nin2d.tsv.gz170.88 KBtsv  11/11/2014 11:02:15Download
 tour_occ_nin2c.tsv.gz138.84 KBtsv  11/11/2014 11:02:15Download
 tour_occ_nin2.tsv.gz678.50 KBtsv  13/11/2014 23:01:45Download
 tour_occ_nim.tsv.gz393.79 KBtsv  20/11/2014 23:01:51Download
 tour_occ_mnor.tsv.gz15.34 KBtsv  20/11/2014 23:01:51Download
 tour_occ_arnrmw.tsv.gz1.38 MBtsv  22/10/2013 23:01:25Download
 tour_occ_arnraw.tsv.gz478.83 KBtsv  11/11/2014 11:02:15Download
 tour_occ_arnat.tsv.gz61.73 KBtsv  11/11/2014 11:02:13Download
 tour_occ_arn2.tsv.gz577.23 KBtsv  11/11/2014 11:02:13Download
 tour_occ_arm.tsv.gz355.80 KBtsv  20/11/2014 23:01:51Download
 tour_occ_anor2.tsv.gz4.76 KBtsv  20/10/2014 23:00:40Download
 tour_occ_anor.tsv.gz1.60 KBtsv  20/10/2014 23:00:40Download
 tour_nat_expert.tsv.gz80.49 KBtsv  18/11/2014 11:00:56Download
 tour_nat_expern.tsv.gz72.71 KBtsv  18/11/2014 11:00:56Download
 tour_lfs6r2.tsv.gz178.41 KBtsv  31/10/2014 23:00:39Download
 tour_lfs6.tsv.gz124.01 KBtsv  31/10/2014 23:00:39Download
 tour_lfs5r2.tsv.gz50.06 KBtsv  03/11/2014 23:00:26Download
 tour_lfs5.tsv.gz38.81 KBtsv  03/11/2014 23:00:25Download
 tour_lfs4r2.tsv.gz33.21 KBtsv  31/10/2014 23:00:39Download
 tour_lfs4.tsv.gz23.08 KBtsv  31/10/2014 23:00:39Download
 tour_lfs3r2.tsv.gz130.51 KBtsv  31/10/2014 23:00:39Download
 tour_lfs3.tsv.gz87.99 KBtsv  31/10/2014 23:00:39Download
 tour_lfs2r2.tsv.gz167.27 KBtsv  31/10/2014 23:00:38Download
 tour_lfs2.tsv.gz113.50 KBtsv  31/10/2014 23:00:38Download
 tour_lfs1r2.tsv.gz101.92 KBtsv  31/10/2014 23:00:38Download
 tour_lfs1.tsv.gz70.31 KBtsv  31/10/2014 23:00:38Download
 tour_dem_ttws.tsv.gz23.07 KBtsv  18/11/2014 11:00:56Download
 tour_dem_ttw.tsv.gz304.97 KBtsv  18/11/2014 11:00:56Download
 tour_dem_tttr.tsv.gz88.39 KBtsv  18/11/2014 11:00:55Download
 tour_dem_tttot.tsv.gz29.71 KBtsv  18/11/2014 11:00:55Download
 tour_dem_ttsex.tsv.gz44.98 KBtsv  18/11/2014 11:00:55Download
 tour_dem_ttq.tsv.gz791.08 KBtsv  03/10/2013 23:01:17Download
 tour_dem_ttpur.tsv.gz28.51 KBtsv  18/11/2014 11:00:55Download
 tour_dem_ttmd.tsv.gz160.33 KBtsv  18/11/2014 11:00:55Download
 tour_dem_ttls.tsv.gz53.93 KBtsv  18/11/2014 11:00:55Download
 tour_dem_ttinc.tsv.gz15.17 KBtsv  18/11/2014 11:00:55Download
 tour_dem_tthd.tsv.gz7.49 KBtsv  18/11/2014 11:00:55Download
 tour_dem_tted11.tsv.gz21.71 KBtsv  18/11/2014 11:00:55Download
 tour_dem_ttage.tsv.gz99.61 KBtsv  18/11/2014 11:00:55Download
 tour_dem_ttac.tsv.gz171.63 KBtsv  18/11/2014 11:00:55Download
 tour_dem_tows.tsv.gz7.91 KBtsv  04/11/2014 23:00:40Download
 tour_dem_totot.tsv.gz12.92 KBtsv  10/11/2014 23:00:37Download
 tour_dem_tosex.tsv.gz28.13 KBtsv  10/11/2014 23:00:37Download
 tour_dem_toq.tsv.gz203.09 KBtsv  03/10/2013 23:01:16Download
 tour_dem_toinc.tsv.gz8.73 KBtsv  04/11/2014 23:00:40Download
 tour_dem_toed11.tsv.gz8.18 KBtsv  04/11/2014 23:00:40Download
 tour_dem_toage.tsv.gz54.14 KBtsv  10/11/2014 23:00:37Download
 tour_dem_tnws.tsv.gz24.26 KBtsv  18/11/2014 11:00:55Download
 tour_dem_tnw.tsv.gz338.15 KBtsv  18/11/2014 11:00:55Download
 tour_dem_tntr.tsv.gz89.59 KBtsv  18/11/2014 11:00:55Download
 tour_dem_tntot.tsv.gz31.45 KBtsv  18/11/2014 11:00:55Download
 tour_dem_tnsex.tsv.gz46.72 KBtsv  18/11/2014 11:00:55Download
 tour_dem_tnq.tsv.gz756.07 KBtsv  03/10/2013 23:01:15Download
 tour_dem_tnpur.tsv.gz30.05 KBtsv  18/11/2014 11:00:55Download
 tour_dem_tnmd.tsv.gz158.62 KBtsv  18/11/2014 11:00:55Download
 tour_dem_tnls.tsv.gz59.27 KBtsv  18/11/2014 11:00:55Download
 tour_dem_tninc.tsv.gz15.84 KBtsv  18/11/2014 11:00:55Download
 tour_dem_tnhd.tsv.gz8.01 KBtsv  18/11/2014 11:00:54Download
 tour_dem_tned11.tsv.gz22.78 KBtsv  18/11/2014 11:00:54Download
 tour_dem_tnage.tsv.gz99.71 KBtsv  18/11/2014 11:00:54Download
 tour_dem_tnac.tsv.gz170.12 KBtsv  18/11/2014 11:00:54Download
 tour_dem_exws.tsv.gz53.63 KBtsv  18/11/2014 11:00:54Download
 tour_dem_extrw.tsv.gz201.23 KBtsv  18/11/2014 11:00:54Download
 tour_dem_extr.tsv.gz118.90 KBtsv  18/11/2014 11:00:54Download
 tour_dem_extotw.tsv.gz205.27 KBtsv  18/11/2014 11:00:54Download
 tour_dem_extot.tsv.gz62.30 KBtsv  18/11/2014 11:00:54Download
 tour_dem_exsex.tsv.gz151.62 KBtsv  18/11/2014 11:00:54Download
 tour_dem_exq.tsv.gz1.32 MBtsv  03/10/2013 23:01:14Download
 tour_dem_expur.tsv.gz88.89 KBtsv  18/11/2014 11:00:54Download
 tour_dem_exls.tsv.gz90.68 KBtsv  18/11/2014 11:00:54Download
 tour_dem_exinc.tsv.gz34.89 KBtsv  18/11/2014 11:00:54Download
 tour_dem_exexp.tsv.gz112.46 KBtsv  18/11/2014 11:00:54Download
 tour_dem_exed11.tsv.gz50.63 KBtsv  18/11/2014 11:00:54Download
 tour_dem_exage.tsv.gz272.80 KBtsv  18/11/2014 11:00:54Download
 tour_dem_exacw.tsv.gz202.19 KBtsv  18/11/2014 11:00:53Download
 tour_dem_exac.tsv.gz138.54 KBtsv  18/11/2014 11:00:53Download
 tour_cap_nuts3.tsv.gz614.74 KBtsv  12/11/2014 23:00:25Download
 tour_cap_nuts2d.tsv.gz197.86 KBtsv  11/11/2014 11:02:13Download
 tour_cap_nuts2c.tsv.gz134.69 KBtsv  11/11/2014 11:02:13Download
 tour_cap_nuts2.tsv.gz346.01 KBtsv  11/11/2014 11:02:13Download
 tour_cap_nats.tsv.gz4.87 KBtsv  11/11/2014 11:02:13Download
 tour_cap_natd.tsv.gz19.58 KBtsv  11/11/2014 11:02:13Download
 tour_cap_natc.tsv.gz14.61 KBtsv  11/11/2014 11:02:12Download
 tour_cap_nat.tsv.gz40.33 KBtsv  11/11/2014 11:02:12Download
 tipsun30.tsv.gz3.15 KBtsv  18/11/2014 23:00:33Download
 tipsun20.tsv.gz1.11 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tipsun10.tsv.gz1.33 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tipsst10.tsv.gz1.91 KBtsv  21/11/2014 23:00:32Download
 tipspd20.tsv.gz3.22 KBtsv  21/11/2014 23:00:30Download
 tipspd10.tsv.gz3.32 KBtsv  21/11/2014 23:00:30Download
 tipspc20.tsv.gz2.73 KBtsv  21/11/2014 23:00:30Download
 tipsna70.tsv.gz891 bytestsv  21/11/2014 23:00:30Download
 tipsna60.tsv.gz3.36 KBtsv  20/11/2014 23:01:51Download
 tipsna50.tsv.gz653 bytestsv  21/11/2014 23:00:30Download
 tipsna40.tsv.gz779 bytestsv  21/11/2014 23:00:30Download
 tipsna30.tsv.gz964 bytestsv  21/11/2014 23:00:30Download
 tipsna20.tsv.gz3.40 KBtsv  21/11/2014 23:00:30Download
 tipsna10.tsv.gz924 bytestsv  21/11/2014 23:00:30Download
 tipslm90.tsv.gz1.56 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tipslm80.tsv.gz1.64 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tipslm70.tsv.gz1.34 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tipslm60.tsv.gz1.46 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tipslm50.tsv.gz1.44 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tipslm40.tsv.gz4.34 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tipslm30.tsv.gz2.87 KBtsv  21/11/2014 23:00:30Download
 tipslm20.tsv.gz1.42 KBtsv  21/11/2014 23:00:30Download
 tipslm10.tsv.gz1.22 KBtsv  21/11/2014 23:00:30Download
 tipslc40.tsv.gz1.12 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tipslc30.tsv.gz1.17 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tipslc20.tsv.gz1.35 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tipslc10.tsv.gz1.18 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tipsii40.tsv.gz2.06 KBtsv  20/11/2014 23:01:51Download
 tipsii30.tsv.gz1.74 KBtsv  20/11/2014 23:01:51Download
 tipsii20.tsv.gz760 bytestsv  20/11/2014 23:01:51Download
 tipsii10.tsv.gz896 bytestsv  20/11/2014 23:01:51Download
 tipsho40.tsv.gz5.33 KBtsv  17/11/2014 23:00:46Download
 tipsho30.tsv.gz5.29 KBtsv  17/11/2014 23:00:45Download
 tipsho20.tsv.gz2.61 KBtsv  17/11/2014 23:00:45Download
 tipsho10.tsv.gz1.81 KBtsv  17/11/2014 23:00:45Download
 tipsgo20.tsv.gz8.56 KBtsv  17/11/2014 23:00:45Download
 tipsgo10.tsv.gz1.01 KBtsv  17/11/2014 23:00:45Download
 tipsfs20.tsv.gz1.45 KBtsv  20/11/2014 23:01:51Download
 tipsfs10.tsv.gz4.48 KBtsv  20/11/2014 23:01:51Download
 tipsex20.tsv.gz3.92 KBtsv  20/11/2014 23:01:50Download
 tipsex11.tsv.gz6.98 KBtsv  20/11/2014 23:01:50Download
 tipsex10.tsv.gz6.03 KBtsv  20/11/2014 23:01:50Download
 tipser20.tsv.gz1.08 KBtsv  17/11/2014 23:00:45Download
 tipser10.tsv.gz1.90 KBtsv  17/11/2014 23:00:45Download
 tipsen10.tsv.gz800 bytestsv  21/11/2014 23:00:29Download
 tipsbp90.tsv.gz819 bytestsv  20/11/2014 23:01:50Download
 tipsbp80.tsv.gz1.42 KBtsv  19/11/2014 23:02:01Download
 tipsbp70.tsv.gz2.19 KBtsv  20/11/2014 23:01:50Download
 tipsbp60.tsv.gz3.84 KBtsv  20/11/2014 23:01:50Download
 tipsbp50.tsv.gz6.57 KBtsv  20/11/2014 23:01:50Download
 tipsbp40.tsv.gz6.56 KBtsv  20/11/2014 23:01:50Download
 tipsbp20.tsv.gz2.20 KBtsv  20/11/2014 23:01:50Download
 tipsbp100.tsv.gz815 bytestsv  20/11/2014 23:01:50Download
 tipsbp10.tsv.gz800 bytestsv  20/11/2014 23:01:50Download
 tipsau20.tsv.gz6.07 KBtsv  21/11/2014 23:00:29Download
 tipsau10.tsv.gz3.05 KBtsv  21/11/2014 23:00:29Download
 tin00211.tsv.gz2.59 KBtsv  22/11/2014 11:00:23Download
 tin00210.tsv.gz8.89 KBtsv  22/11/2014 11:00:23Download
 tin00208.tsv.gz3.04 KBtsv  22/11/2014 11:00:23Download
 tin00207.tsv.gz3.64 KBtsv  22/11/2014 11:00:23Download
 tin00206.tsv.gz3.86 KBtsv  22/11/2014 11:00:23Download
 tin00205.tsv.gz3.87 KBtsv  22/11/2014 11:00:23Download
 tin00204.tsv.gz3.75 KBtsv  22/11/2014 11:00:23Download
 tin00203.tsv.gz3.66 KBtsv  22/11/2014 11:00:23Download
 tin00202.tsv.gz3.79 KBtsv  22/11/2014 11:00:23Download
 tin00201.tsv.gz2.99 KBtsv  22/11/2014 11:00:23Download
 tin00200.tsv.gz3.15 KBtsv  22/11/2014 11:00:22Download
 tin00199.tsv.gz2.98 KBtsv  22/11/2014 11:00:22Download
 tin00198.tsv.gz2.30 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 tin00197.tsv.gz1.62 KBtsv  22/11/2014 11:00:22Download
 tin00196.tsv.gz1.17 KBtsv  18/11/2014 11:00:53Download
 tin00195.tsv.gz1.31 KBtsv  18/11/2014 11:00:53Download
 tin00194.tsv.gz2.05 KBtsv  18/11/2014 11:00:53Download
 tin00193.tsv.gz47.14 KBtsv  18/11/2014 11:00:53Download
 tin00192.tsv.gz2.40 KBtsv  18/11/2014 11:00:53Download
 tin00191.tsv.gz2.38 KBtsv  18/11/2014 11:00:53Download
 tin00190.tsv.gz43.55 KBtsv  18/11/2014 11:00:53Download
 tin00189.tsv.gz2.26 KBtsv  18/11/2014 11:00:53Download
 tin00188.tsv.gz2.37 KBtsv  18/11/2014 11:00:53Download
 tin00187.tsv.gz3.17 KBtsv  17/11/2014 23:00:45Download
 tin00186.tsv.gz1.46 KBtsv  17/11/2014 23:00:45Download
 tin00185.tsv.gz2.28 KBtsv  17/11/2014 23:00:45Download
 tin00184.tsv.gz1.22 KBtsv  18/11/2014 23:00:33Download
 tin00183.tsv.gz1005 bytestsv  18/11/2014 23:00:33Download
 tin00182.tsv.gz7.56 KBtsv  18/11/2014 23:00:33Download
 tin00181.tsv.gz2.97 KBtsv  18/11/2014 23:00:33Download
 tin00180.tsv.gz516 bytestsv  17/11/2014 23:00:45Download
 tin00179.tsv.gz1.53 KBtsv  18/11/2014 23:00:33Download
 tin00178.tsv.gz1.19 KBtsv  18/11/2014 23:00:33Download
 tin00177.tsv.gz9.51 KBtsv  18/11/2014 23:00:33Download
 tin00176.tsv.gz71.83 KBtsv  18/11/2014 23:00:33Download
 tin00175.tsv.gz6.17 KBtsv  18/11/2014 23:00:32Download
 tin00174.tsv.gz5.54 KBtsv  18/11/2014 23:00:32Download
 tin00173.tsv.gz1.72 KBtsv  20/11/2014 23:01:50Download
 tin00172.tsv.gz2.48 KBtsv  20/11/2014 23:01:50Download
 tin00171.tsv.gz4.96 KBtsv  20/11/2014 23:01:50Download
 tin00170.tsv.gz5.04 KBtsv  18/11/2014 23:00:32Download
 tin00155.tsv.gz3.34 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 tin00154.tsv.gz3.46 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 tin00153.tsv.gz4.02 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 tin00152.tsv.gz3.78 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 tin00151.tsv.gz5.75 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 tin00150.tsv.gz5.79 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 tin00149.tsv.gz6.23 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 tin00148.tsv.gz1.81 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 tin00147.tsv.gz1.81 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 tin00146.tsv.gz1.98 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 tin00145.tsv.gz1.61 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 tin00142.tsv.gz3.00 KBtsv  18/11/2014 23:00:32Download
 tin00141.tsv.gz462 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00140.tsv.gz626 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00134.tsv.gz792 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00130.tsv.gz14.09 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00129.tsv.gz5.85 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00128.tsv.gz7.01 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00127.tsv.gz6.95 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00126.tsv.gz286 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00125.tsv.gz546 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00124.tsv.gz400 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00123.tsv.gz227 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00122.tsv.gz226 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00121.tsv.gz237 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00120.tsv.gz224 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00119.tsv.gz231 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00118.tsv.gz7.18 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00117.tsv.gz6.36 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00116.tsv.gz496 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00115.tsv.gz428 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00114.tsv.gz702 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00113.tsv.gz1.16 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00112.tsv.gz2.66 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00111.tsv.gz2.58 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00110.tsv.gz644 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00109.tsv.gz783 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00108.tsv.gz2.29 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00107.tsv.gz838 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00105.tsv.gz599 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00104.tsv.gz407 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00103.tsv.gz7.96 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00102.tsv.gz11.75 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00101.tsv.gz646 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00100.tsv.gz11.54 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00099.tsv.gz14.58 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00098.tsv.gz12.24 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00097.tsv.gz14.21 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00096.tsv.gz1.16 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00095.tsv.gz15.92 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00094.tsv.gz715 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00093.tsv.gz616 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00092.tsv.gz15.25 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00091.tsv.gz17.63 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00090.tsv.gz775 bytestsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00089.tsv.gz1.33 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00088.tsv.gz8.48 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00087.tsv.gz2.11 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00086.tsv.gz1.63 KBtsv  17/11/2014 23:00:44Download
 tin00085.tsv.gz1.71 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00084.tsv.gz7.71 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00083.tsv.gz6.30 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00082.tsv.gz389 bytestsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00081.tsv.gz11.20 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00080.tsv.gz10.10 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00079.tsv.gz12.13 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00078.tsv.gz9.37 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00077.tsv.gz10.49 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00076.tsv.gz10.56 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00075.tsv.gz2.11 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00074.tsv.gz1.70 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00073.tsv.gz1.22 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00072.tsv.gz10.56 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00071.tsv.gz10.03 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00070.tsv.gz9.36 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00067.tsv.gz1.72 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00060.tsv.gz922 bytestsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00059.tsv.gz1.40 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00038.tsv.gz1.04 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00037.tsv.gz1.00 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00036.tsv.gz1.14 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00035.tsv.gz1.24 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00034.tsv.gz10.97 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00032.tsv.gz11.12 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00031.tsv.gz2.80 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00030.tsv.gz8.47 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00029.tsv.gz11.87 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00028.tsv.gz2.29 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00027.tsv.gz2.46 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00026.tsv.gz3.49 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00025.tsv.gz11.86 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00024.tsv.gz11.92 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00023.tsv.gz2.37 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00022.tsv.gz12.53 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00021.tsv.gz12.25 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00020.tsv.gz12.13 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00019.tsv.gz1.52 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00018.tsv.gz1.21 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00017.tsv.gz1.23 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00016.tsv.gz1.08 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00015.tsv.gz767 bytestsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00014.tsv.gz1.42 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00013.tsv.gz1.26 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00012.tsv.gz901 bytestsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00011.tsv.gz15.04 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tin00003.tsv.gz795 bytestsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tgs00114.tsv.gz6.91 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tgs00113.tsv.gz6.38 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tgs00112.tsv.gz19.15 KBtsv  18/11/2014 23:00:32Download
 tgs00111.tsv.gz42.53 KBtsv  18/11/2014 23:00:32Download
 tgs00110.tsv.gz2.34 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tgs00109.tsv.gz20.85 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tgs00108.tsv.gz3.09 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tgs00107.tsv.gz3.48 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tgs00106.tsv.gz7.51 KBtsv  19/11/2014 11:00:52Download
 tgs00105.tsv.gz7.58 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tgs00104.tsv.gz3.27 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tgs00103.tsv.gz4.73 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tgs00102.tsv.gz22.33 KBtsv  20/11/2014 23:01:50Download
 tgs00101.tsv.gz15.54 KBtsv  17/11/2014 23:00:43Download
 tgs00100.tsv.gz5.55 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00099.tsv.gz19.27 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00098.tsv.gz11.09 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00097.tsv.gz11.21 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00096.tsv.gz15.47 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00095.tsv.gz3.75 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00094.tsv.gz5.88 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00093.tsv.gz5.17 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00092.tsv.gz5.04 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00091.tsv.gz4.36 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00078.tsv.gz3.12 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00077.tsv.gz6.75 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00076.tsv.gz5.49 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00075.tsv.gz3.53 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00064.tsv.gz10.55 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00063.tsv.gz9.17 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00062.tsv.gz6.73 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00061.tsv.gz5.30 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00060.tsv.gz6.24 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00059.tsv.gz8.02 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00058.tsv.gz7.55 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00057.tsv.gz8.94 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00054.tsv.gz23.66 KBtsv  20/11/2014 23:01:50Download
 tgs00053.tsv.gz6.36 KBtsv  20/11/2014 23:01:50Download
 tgs00052.tsv.gz2.20 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00051.tsv.gz2.16 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00050.tsv.gz2.26 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00049.tsv.gz2.21 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00048.tsv.gz2.27 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00047.tsv.gz2.25 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00046.tsv.gz10.04 KBtsv  18/11/2014 23:00:32Download
 tgs00045.tsv.gz28.00 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00043.tsv.gz4.84 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00042.tsv.gz5.15 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00041.tsv.gz8.94 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00040.tsv.gz10.96 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00039.tsv.gz3.43 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00038.tsv.gz7.99 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00037.tsv.gz4.27 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00036.tsv.gz5.88 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00029.tsv.gz10.52 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00028.tsv.gz792 bytestsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00027.tsv.gz602 bytestsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00026.tsv.gz5.59 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00024.tsv.gz8.96 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00010.tsv.gz20.24 KBtsv  20/11/2014 23:01:50Download
 tgs00007.tsv.gz22.44 KBtsv  20/11/2014 23:01:50Download
 tgs00006.tsv.gz5.17 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00005.tsv.gz6.93 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00004.tsv.gz11.66 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00003.tsv.gz11.54 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00002.tsv.gz8.28 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tgs00001.tsv.gz11.65 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tet00070.tsv.gz1.66 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tet00069.tsv.gz3.45 KBtsv  17/11/2014 23:00:42Download
 tet00068.tsv.gz1.36 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00067.tsv.gz1.35 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00066.tsv.gz1.68 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00065.tsv.gz3.46 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00064.tsv.gz3.91 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00063.tsv.gz3.90 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00062.tsv.gz1.68 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00061.tsv.gz1.67 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00060.tsv.gz4.20 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00059.tsv.gz4.34 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00058.tsv.gz3.94 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00056.tsv.gz4.21 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00055.tsv.gz4.62 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00053.tsv.gz4.09 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00052.tsv.gz4.23 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00051.tsv.gz3.84 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00050.tsv.gz4.07 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00049.tsv.gz3.81 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00048.tsv.gz3.78 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00047.tsv.gz4.76 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00046.tsv.gz1.82 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00045.tsv.gz1.88 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00044.tsv.gz1.73 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00043.tsv.gz1.69 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00042.tsv.gz1.50 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00041.tsv.gz1.62 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00040.tsv.gz3.44 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00039.tsv.gz4.64 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00038.tsv.gz4.52 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00037.tsv.gz1.68 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00036.tsv.gz1.65 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00035.tsv.gz3.42 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00034.tsv.gz1.65 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00033.tsv.gz1.64 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00032.tsv.gz1.69 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00031.tsv.gz1.71 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00030.tsv.gz1.86 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00029.tsv.gz1.81 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00028.tsv.gz2.52 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00018.tsv.gz2.27 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00011.tsv.gz866 bytestsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00010.tsv.gz4.65 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00009.tsv.gz4.74 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00008.tsv.gz4.45 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00007.tsv.gz4.41 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00006.tsv.gz4.06 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00005.tsv.gz4.26 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00004.tsv.gz1.29 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00003.tsv.gz1.25 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00002.tsv.gz5.13 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tet00001.tsv.gz2.75 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tessi303.tsv.gz2.25 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tessi302.tsv.gz2.38 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tessi301.tsv.gz2.88 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tessi300.tsv.gz2.13 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tessi295.tsv.gz1.95 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tessi294.tsv.gz1.81 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tessi293.tsv.gz1.73 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tessi292.tsv.gz2.30 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tessi291.tsv.gz3.26 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tessi250.tsv.gz1.50 KBtsv  17/11/2014 23:00:41Download
 tessi230.tsv.gz2.36 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi220.tsv.gz1.60 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi190.tsv.gz960 bytestsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi180.tsv.gz729 bytestsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi178.tsv.gz2.58 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi177.tsv.gz3.18 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi176.tsv.gz2.37 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi175.tsv.gz11.83 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi174.tsv.gz2.50 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi173.tsv.gz3.11 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi172.tsv.gz2.53 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi171.tsv.gz3.18 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi170.tsv.gz2.38 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi166.tsv.gz11.34 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi165.tsv.gz2.27 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi164.tsv.gz2.92 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi163.tsv.gz2.41 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi162.tsv.gz3.48 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi161.tsv.gz2.94 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi160.tsv.gz2.23 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi150.tsv.gz571 bytestsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi126.tsv.gz3.22 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi125.tsv.gz2.50 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi124.tsv.gz4.54 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi123.tsv.gz4.60 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi122.tsv.gz4.40 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi121.tsv.gz11.71 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi120.tsv.gz4.92 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi082.tsv.gz3.38 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi080.tsv.gz2.52 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi030.tsv.gz3.25 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi022.tsv.gz2.14 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi020.tsv.gz1.58 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi014.tsv.gz2.32 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi012.tsv.gz4.99 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tessi010.tsv.gz2.51 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tespn270.tsv.gz1.44 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tespn260.tsv.gz1.72 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tespn250.tsv.gz766 bytestsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tespn240.tsv.gz1.71 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tespn120.tsv.gz3.36 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tespn110.tsv.gz2.53 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tespn100.tsv.gz2.40 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tespn090.tsv.gz1.73 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tespn080.tsv.gz1.61 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tespn070.tsv.gz1.74 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tespn060.tsv.gz1.84 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tespn050.tsv.gz4.87 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tespn030.tsv.gz1.74 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tespn020.tsv.gz801 bytestsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tespn010.tsv.gz2.79 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tesov252.tsv.gz3.23 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tesov250.tsv.gz2.36 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tesov190.tsv.gz10.02 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tesov110.tsv.gz1.98 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tesov092.tsv.gz2.18 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 tesov016.tsv.gz5.38 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 ten00119.tsv.gz820 bytestsv  17/11/2014 23:00:40Download
 ten00118.tsv.gz2.48 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 ten00117.tsv.gz2.23 KBtsv  21/11/2014 23:00:29Download
 ten00111.tsv.gz2.60 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 ten00110.tsv.gz4.79 KBtsv  17/11/2014 23:00:40Download
 ten00109.tsv.gz3.85 KBtsv  18/11/2014 23:00:32Download
 ten00108.tsv.gz7.02 KBtsv  18/11/2014 23:00:32Download
 ten00107.tsv.gz5.72 KBtsv  18/11/2014 23:00:32Download
 ten00106.tsv.gz8.32 KBtsv  18/11/2014 23:00:32Download
 ten00095.tsv.gz14.92 KBtsv  19/11/2014 23:02:00Download
 ten00094.tsv.gz4.03 KBtsv  19/11/2014 23:02:00Download
 ten00087.tsv.gz1.67 KBtsv  19/11/2014 23:02:00Download
 ten00081.tsv.gz11.41 KBtsv  17/11/2014 23:00:39Download
 ten00076.tsv.gz7.84 KBtsv  17/11/2014 23:00:39Download
 ten00065.tsv.gz958 bytestsv  17/11/2014 23:00:39Download
 ten00064.tsv.gz1.02 KBtsv  17/11/2014 23:00:39Download
 ten00063.tsv.gz5.01 KBtsv  21/11/2014 23:00:29Download
 ten00062.tsv.gz5.03 KBtsv  21/11/2014 23:00:29Download
 ten00054.tsv.gz705 bytestsv  18/11/2014 23:00:32Download
 ten00053.tsv.gz696 bytestsv  18/11/2014 23:00:32Download
 ten00052.tsv.gz732 bytestsv  18/11/2014 23:00:31Download
 ten00051.tsv.gz781 bytestsv  18/11/2014 23:00:31Download
 ten00050.tsv.gz755 bytestsv  18/11/2014 23:00:31Download
 ten00049.tsv.gz823 bytestsv  18/11/2014 23:00:31Download
 ten00030.tsv.gz3.33 KBtsv  17/11/2014 23:00:39Download
 ten00028.tsv.gz2.09 KBtsv  17/11/2014 23:00:39Download
 ten00020.tsv.gz2.73 KBtsv  17/11/2014 23:00:39Download
 ten00016.tsv.gz1.55 KBtsv  18/11/2014 23:00:31Download
 ten00013.tsv.gz2.33 KBtsv  18/11/2014 23:00:31Download
 ten00012.tsv.gz468 bytestsv  17/11/2014 23:00:39Download
 ten00011.tsv.gz543 bytestsv  17/11/2014 23:00:39Download
 ten00006.tsv.gz3.79 KBtsv  17/11/2014 23:00:39Download
 ten00003.tsv.gz1.98 KBtsv  17/11/2014 23:00:39Download
 ten00002.tsv.gz2.50 KBtsv  17/11/2014 23:00:39Download
 ten00001.tsv.gz1.49 KBtsv  17/11/2014 23:00:39Download
 teina520.tsv.gz686 bytestsv  17/11/2014 23:00:39Download
 teina515.tsv.gz597 bytestsv  17/11/2014 23:00:39Download
 teina510.tsv.gz609 bytestsv  17/11/2014 23:00:39Download
 teina500.tsv.gz786 bytestsv  17/11/2014 23:00:39Download
 teina446_r2.tsv.gz1.47 KBtsv  17/11/2014 23:00:39Download
 teina444_r2.tsv.gz2.77 KBtsv  17/11/2014 23:00:39Download
 teina442_r2.tsv.gz1.33 KBtsv  17/11/2014 23:00:39Download
 teina440_r2.tsv.gz3.20 KBtsv  17/11/2014 23:00:39Download
 teina438_r2.tsv.gz1.51 KBtsv  17/11/2014 23:00:39Download
 teina436_r2.tsv.gz3.01 KBtsv  17/11/2014 23:00:39Download
 teina434_r2.tsv.gz1.40 KBtsv  17/11/2014 23:00:39Download
 teina432_r2.tsv.gz2.94 KBtsv  17/11/2014 23:00:39Download
 teina430_r2.tsv.gz1.56 KBtsv  17/11/2014 23:00:39Download
 teina428_r2.tsv.gz2.88 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina426_r2.tsv.gz1.52 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina424_r2.tsv.gz2.88 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina422_r2.tsv.gz1.47 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina420_r2.tsv.gz3.20 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina418_r2.tsv.gz1.64 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina416_r2.tsv.gz2.96 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina414_r2.tsv.gz1.44 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina412_r2.tsv.gz2.95 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina410_r2.tsv.gz1.52 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina408_r2.tsv.gz3.16 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina406_r2.tsv.gz1.62 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina404_r2.tsv.gz2.75 KBtsv  17/11/2014 13:26:48Download
 teina402_r2.tsv.gz1.34 KBtsv  17/11/2014 13:26:48Download
 teina400_r2.tsv.gz3.44 KBtsv  17/11/2014 13:26:48Download
 teina310.tsv.gz6.78 KBtsv  18/11/2014 23:00:31Download
 teina305.tsv.gz8.74 KBtsv  18/11/2014 23:00:31Download
 teina300.tsv.gz1.22 KBtsv  17/11/2014 13:26:48Download
 teina230.tsv.gz2.65 KBtsv  17/11/2014 13:26:48Download
 teina225.tsv.gz2.48 KBtsv  17/11/2014 13:26:48Download
 teina210.tsv.gz1.95 KBtsv  17/11/2014 13:26:48Download
 teina205.tsv.gz2.13 KBtsv  17/11/2014 13:26:48Download
 teina200.tsv.gz2.09 KBtsv  17/11/2014 13:26:48Download
 teina110.tsv.gz1.03 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina100.tsv.gz1005 bytestsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina090.tsv.gz1.03 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina080.tsv.gz1.16 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina075_r2.tsv.gz13.09 KBtsv  18/11/2014 23:00:31Download
 teina075.tsv.gz1.70 KBtsv  17/11/2014 13:26:48Download
 teina073.tsv.gz258 bytestsv  17/11/2014 13:26:48Download
 teina072.tsv.gz334 bytestsv  17/11/2014 13:26:48Download
 teina071.tsv.gz256 bytestsv  17/11/2014 13:26:48Download
 teina070.tsv.gz329 bytestsv  17/11/2014 13:26:48Download
 teina069.tsv.gz273 bytestsv  17/11/2014 13:26:48Download
 teina068.tsv.gz323 bytestsv  17/11/2014 13:26:48Download
 teina067.tsv.gz280 bytestsv  17/11/2014 13:26:48Download
 teina066.tsv.gz317 bytestsv  17/11/2014 13:26:48Download
 teina065.tsv.gz268 bytestsv  17/11/2014 13:26:48Download
 teina064.tsv.gz324 bytestsv  17/11/2014 13:26:48Download
 teina063.tsv.gz281 bytestsv  17/11/2014 13:26:47Download
 teina062.tsv.gz308 bytestsv  17/11/2014 13:26:47Download
 teina061.tsv.gz1.06 KBtsv  17/11/2014 13:26:47Download
 teina060.tsv.gz1.28 KBtsv  17/11/2014 13:26:47Download
 teina050.tsv.gz1.51 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina041.tsv.gz1.55 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina040.tsv.gz1.61 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina031.tsv.gz1.41 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina030.tsv.gz1.59 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina021.tsv.gz1.42 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina020.tsv.gz1.69 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 teina011.tsv.gz1.20 KBtsv  21/11/2014 23:00:29Download
 teina010.tsv.gz1.34 KBtsv  21/11/2014 23:00:29Download
 teimf250.tsv.gz1.04 KBtsv  17/11/2014 13:26:47Download
 teimf200.tsv.gz824 bytestsv  07/11/2014 23:01:23Download
 teimf100.tsv.gz320 bytestsv  17/11/2014 13:26:47Download
 teimf060.tsv.gz200 bytestsv  17/11/2014 13:26:47Download
 teimf050.tsv.gz921 bytestsv  17/11/2014 13:26:47Download
 teimf040.tsv.gz399 bytestsv  17/11/2014 13:26:47Download
 teilm310.tsv.gz5.51 KBtsv  19/11/2014 11:00:52Download
 teilm140.tsv.gz17.13 KBtsv  18/11/2014 23:00:31Download
 teilm130.tsv.gz16.27 KBtsv  18/11/2014 23:00:31Download
 teilm120.tsv.gz13.57 KBtsv  18/11/2014 23:00:31Download
 teilm100.tsv.gz1.42 KBtsv  18/11/2014 23:00:31Download
 teilm022.tsv.gz1.76 KBtsv  20/11/2014 23:01:49Download
 teilm021.tsv.gz2.25 KBtsv  20/11/2014 23:01:49Download
 teilm020.tsv.gz1.83 KBtsv  20/11/2014 23:01:49Download
 teilm012.tsv.gz2.39 KBtsv  20/11/2014 23:01:49Download
 teilm011.tsv.gz1.98 KBtsv  20/11/2014 23:01:49Download
 teilm010.tsv.gz2.58 KBtsv  20/11/2014 23:01:49Download
 teiis720.tsv.gz11.44 KBtsv  20/11/2014 11:00:58Download
 teiis710.tsv.gz2.99 KBtsv  22/11/2014 11:00:22Download
 teiis700.tsv.gz19.62 KBtsv  22/11/2014 11:00:22Download
 teiis550.tsv.gz1.67 KBtsv  22/11/2014 11:00:22Download
 teiis520.tsv.gz4.00 KBtsv  22/11/2014 11:00:22Download
 teiis510.tsv.gz2.78 KBtsv  20/11/2014 11:00:58Download
 teiis500.tsv.gz2.35 KBtsv  20/11/2014 11:00:58Download
 teiis400.tsv.gz3.72 KBtsv  22/11/2014 11:00:22Download
 teiis270.tsv.gz2.78 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 teiis260.tsv.gz2.95 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 teiis250.tsv.gz2.83 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 teiis240.tsv.gz2.91 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 teiis230.tsv.gz2.91 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 teiis220.tsv.gz2.90 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 teiis210.tsv.gz2.84 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 teiis200.tsv.gz2.94 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 teiis190.tsv.gz2.32 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 teiis180.tsv.gz2.47 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 teiis170.tsv.gz2.51 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 teiis160.tsv.gz2.33 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 teiis150.tsv.gz2.33 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 teiis140.tsv.gz2.99 KBtsv  20/11/2014 11:00:55Download
 teiis130.tsv.gz3.18 KBtsv  20/11/2014 11:00:55Download
 teiis120.tsv.gz3.15 KBtsv  20/11/2014 11:00:55Download
 teiis110.tsv.gz3.00 KBtsv  20/11/2014 11:00:55Download
 teiis100.tsv.gz2.98 KBtsv  20/11/2014 11:00:55Download
 teiis090.tsv.gz2.92 KBtsv  20/11/2014 11:00:55Download
 teiis080.tsv.gz2.92 KBtsv  20/11/2014 11:00:55Download
 teiis070.tsv.gz2.28 KBtsv  22/11/2014 11:00:22Download
 teiis060.tsv.gz2.08 KBtsv  22/11/2014 11:00:22Download
 teiis050.tsv.gz2.18 KBtsv  22/11/2014 11:00:22Download
 teiis040.tsv.gz2.32 KBtsv  22/11/2014 11:00:22Download
 teiis030.tsv.gz2.66 KBtsv  22/11/2014 11:00:22Download
 teiis020.tsv.gz2.32 KBtsv  22/11/2014 11:00:22Download
 teiis016.tsv.gz1.07 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 teiis015.tsv.gz1.08 KBtsv  21/11/2014 11:00:36Download
 teiis014.tsv.gz1.09 KBtsv  21/11/2014 11:00:35Download
 teiis013.tsv.gz1.11 KBtsv  21/11/2014 11:00:35Download
 teiis012.tsv.gz1.09 KBtsv  21/11/2014 11:00:35Download
 teiis011.tsv.gz1.14 KBtsv  21/11/2014 11:00:35Download
 teiis010.tsv.gz2.49 KBtsv  22/11/2014 11:00:22Download
 teiet310.tsv.gz349 bytestsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teiet300.tsv.gz323 bytestsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teiet215.tsv.gz1.30 KBtsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teiet210.tsv.gz270 bytestsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teiet170.tsv.gz456 bytestsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teiet160.tsv.gz449 bytestsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teiet150.tsv.gz444 bytestsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teiet140.tsv.gz467 bytestsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teiet130.tsv.gz441 bytestsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teiet120.tsv.gz434 bytestsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teiet110.tsv.gz452 bytestsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teiet070.tsv.gz549 bytestsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teiet060.tsv.gz549 bytestsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teiet050.tsv.gz543 bytestsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teiet040.tsv.gz545 bytestsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teiet030.tsv.gz529 bytestsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teiet020.tsv.gz535 bytestsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teiet010.tsv.gz562 bytestsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teicp290.tsv.gz3.37 KBtsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teicp280.tsv.gz3.36 KBtsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teicp270.tsv.gz2.74 KBtsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teicp260.tsv.gz2.75 KBtsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teicp250.tsv.gz2.97 KBtsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teicp240.tsv.gz2.65 KBtsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teicp230.tsv.gz2.68 KBtsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teicp220.tsv.gz2.64 KBtsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teicp210.tsv.gz2.68 KBtsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teicp200.tsv.gz2.69 KBtsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teicp120.tsv.gz2.62 KBtsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teicp110.tsv.gz2.83 KBtsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teicp100.tsv.gz2.13 KBtsv  17/11/2014 13:26:45Download
 teicp090.tsv.gz2.78 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teicp080.tsv.gz2.74 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teicp070.tsv.gz2.92 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teicp060.tsv.gz2.67 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teicp050.tsv.gz2.71 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teicp040.tsv.gz2.77 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teicp030.tsv.gz3.23 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teicp020.tsv.gz2.86 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teicp010.tsv.gz2.89 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teicp000.tsv.gz3.19 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teibs070.tsv.gz848 bytestsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teibs020.tsv.gz3.83 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teibs010.tsv.gz888 bytestsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teibp110.tsv.gz4.19 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teibp070.tsv.gz1.36 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teibp060.tsv.gz1.10 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teibp051.tsv.gz4.08 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teibp050.tsv.gz6.12 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teibp040.tsv.gz551 bytestsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teibp030.tsv.gz210 bytestsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teibp020.tsv.gz198 bytestsv  17/11/2014 13:26:44Download
 teibp010.tsv.gz430 bytestsv  17/11/2014 13:26:44Download
 tec00130.tsv.gz911 bytestsv  17/11/2014 13:26:44Download
 tec00127.tsv.gz2.09 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 tec00124.tsv.gz957 bytestsv  17/11/2014 13:26:44Download
 tec00123.tsv.gz1.94 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 tec00121.tsv.gz248 bytestsv  17/11/2014 13:26:44Download
 tec00120.tsv.gz1.26 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 tec00119.tsv.gz860 bytestsv  17/11/2014 13:26:44Download
 tec00118.tsv.gz922 bytestsv  17/11/2014 13:26:44Download
 tec00117.tsv.gz1.19 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 tec00116.tsv.gz1.29 KBtsv  17/11/2014 13:26:44Download
 tec00115.tsv.gz1.05 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 tec00114.tsv.gz1.00 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00113.tsv.gz1.15 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00112.tsv.gz1.70 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00110.tsv.gz4.57 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 tec00107.tsv.gz992 bytestsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00106.tsv.gz1.13 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00105.tsv.gz1.20 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00104.tsv.gz1.07 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00103.tsv.gz973 bytestsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00102.tsv.gz1.19 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00101.tsv.gz993 bytestsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00100.tsv.gz1.04 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00099.tsv.gz1.01 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00098.tsv.gz974 bytestsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00097.tsv.gz974 bytestsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00095.tsv.gz406 bytestsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00094.tsv.gz414 bytestsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00090.tsv.gz286 bytestsv  06/06/2014 23:01:09Download
 tec00089.tsv.gz299 bytestsv  06/06/2014 23:01:09Download
 tec00088.tsv.gz294 bytestsv  06/06/2014 23:01:09Download
 tec00086.tsv.gz351 bytestsv  06/06/2014 23:01:09Download
 tec00085.tsv.gz331 bytestsv  06/06/2014 23:01:09Download
 tec00084.tsv.gz331 bytestsv  06/06/2014 23:01:09Download
 tec00083.tsv.gz693 bytestsv  06/06/2014 23:01:09Download
 tec00082.tsv.gz1.54 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00081.tsv.gz422 bytestsv  06/06/2014 23:01:09Download
 tec00080.tsv.gz612 bytestsv  06/06/2014 23:01:09Download
 tec00078.tsv.gz370 bytestsv  06/06/2014 23:01:09Download
 tec00077.tsv.gz323 bytestsv  06/06/2014 23:01:09Download
 tec00076.tsv.gz314 bytestsv  06/06/2014 23:01:09Download
 tec00075.tsv.gz883 bytestsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00074.tsv.gz429 bytestsv  06/06/2014 23:01:09Download
 tec00073.tsv.gz230 bytestsv  06/06/2014 23:01:09Download
 tec00072.tsv.gz224 bytestsv  06/06/2014 23:01:09Download
 tec00071.tsv.gz1.92 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00070.tsv.gz1.77 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00069.tsv.gz1.88 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00068.tsv.gz1.68 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00067.tsv.gz1.58 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00066.tsv.gz1.65 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00065.tsv.gz1.48 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00064.tsv.gz1.46 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00063.tsv.gz2.45 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00062.tsv.gz2.46 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00061.tsv.gz1.86 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00060.tsv.gz1.87 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00059.tsv.gz1.97 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00058.tsv.gz2.46 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00056.tsv.gz2.06 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00055.tsv.gz3.41 KBtsv  18/06/2014 23:00:57Download
 tec00054.tsv.gz3.19 KBtsv  18/06/2014 23:00:57Download
 tec00053.tsv.gz14.42 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00052.tsv.gz15.84 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00051.tsv.gz16.39 KBtsv  17/11/2014 13:26:43Download
 tec00050.tsv.gz2.95 KBtsv  18/06/2014 23:00:57Download
 tec00049.tsv.gz14.77 KBtsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00048.tsv.gz2.76 KBtsv  06/11/2014 11:00:45Download
 tec00047.tsv.gz2.13 KBtsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00046.tsv.gz1.80 KBtsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00045.tsv.gz895 bytestsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00044.tsv.gz1.03 KBtsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00043.tsv.gz1.01 KBtsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00042.tsv.gz2.53 KBtsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00041.tsv.gz2.99 KBtsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00040.tsv.gz2.96 KBtsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00039.tsv.gz3.44 KBtsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00038.tsv.gz3.53 KBtsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00035.tsv.gz586 bytestsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00034.tsv.gz512 bytestsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00033.tsv.gz986 bytestsv  07/11/2014 23:01:19Download
 tec00027.tsv.gz1.45 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 tec00026.tsv.gz2.39 KBtsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00025.tsv.gz460 bytestsv  18/11/2014 23:00:31Download
 tec00024.tsv.gz566 bytestsv  18/11/2014 23:00:31Download
 tec00023.tsv.gz3.04 KBtsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00022.tsv.gz1.98 KBtsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00021.tsv.gz2.93 KBtsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00020.tsv.gz2.05 KBtsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00019.tsv.gz1.92 KBtsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00018.tsv.gz2.16 KBtsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00017.tsv.gz2.40 KBtsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00016.tsv.gz2.85 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 tec00015.tsv.gz3.15 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 tec00014.tsv.gz1.88 KBtsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00013.tsv.gz3.03 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 tec00011.tsv.gz3.29 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 tec00010.tsv.gz3.25 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 tec00009.tsv.gz3.50 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 tec00008.tsv.gz872 bytestsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00007.tsv.gz930 bytestsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00006.tsv.gz890 bytestsv  17/11/2014 13:26:42Download
 tec00005.tsv.gz768 bytestsv  17/11/2014 13:26:41Download
 tec00004.tsv.gz956 bytestsv  17/11/2014 13:26:41Download
 tec00003.tsv.gz770 bytestsv  17/11/2014 13:26:41Download
 tec00001.tsv.gz5.98 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 tag00117.tsv.gz663 bytestsv  21/11/2014 23:00:29Download
 tag00116.tsv.gz882 bytestsv  17/11/2014 13:26:41Download
 tag00114.tsv.gz625 bytestsv  20/11/2014 23:01:49Download
 tag00113.tsv.gz978 bytestsv  20/11/2014 23:01:49Download
 tag00111.tsv.gz1.05 KBtsv  20/11/2014 23:01:49Download
 tag00110.tsv.gz1.02 KBtsv  20/11/2014 23:01:49Download
 tag00109.tsv.gz925 bytestsv  20/11/2014 23:01:49Download
 tag00108.tsv.gz1.43 KBtsv  20/11/2014 23:01:49Download
 tag00107.tsv.gz1.06 KBtsv  20/11/2014 23:01:49Download
 tag00106.tsv.gz1.27 KBtsv  20/11/2014 23:01:49Download
 tag00105.tsv.gz1.27 KBtsv  20/11/2014 23:01:49Download
 tag00104.tsv.gz1.14 KBtsv  20/11/2014 23:01:49Download
 tag00102.tsv.gz3.57 KBtsv  17/11/2014 13:26:41Download
 tag00099.tsv.gz1.07 KBtsv  20/11/2014 23:01:49Download
 tag00098.tsv.gz1.17 KBtsv  17/11/2014 13:26:41Download
 tag00097.tsv.gz1.00 KBtsv  20/11/2014 23:01:49Download
 tag00096.tsv.gz436 bytestsv  17/11/2014 13:26:41Download
 tag00095.tsv.gz695 bytestsv  17/11/2014 13:26:41Download
 tag00092.tsv.gz669 bytestsv  17/11/2014 13:26:41Download
 tag00091.tsv.gz611 bytestsv  17/11/2014 13:26:41Download
 tag00090.tsv.gz787 bytestsv  17/11/2014 13:26:41Download
 tag00088.tsv.gz683 bytestsv  17/11/2014 13:26:41Download
 tag00087.tsv.gz633 bytestsv  17/11/2014 13:26:41Download
 tag00086.tsv.gz763 bytestsv  17/11/2014 13:26:41Download
 tag00085.tsv.gz740 bytestsv  17/11/2014 13:26:41Download
 tag00084.tsv.gz792 bytestsv  17/11/2014 13:26:41Download
 tag00083.tsv.gz1.08 KBtsv  17/11/2014 13:26:41Download
 tag00081.tsv.gz771 bytestsv  21/11/2014 23:00:29Download
 tag00080.tsv.gz672 bytestsv  21/11/2014 23:00:29Download
 tag00079.tsv.gz573 bytestsv  21/11/2014 23:00:28Download
 tag00078.tsv.gz1.19 KBtsv  21/11/2014 23:00:27Download
 tag00076.tsv.gz1.87 KBtsv  21/11/2014 23:00:27Download
 tag00075.tsv.gz2.04 KBtsv  21/11/2014 23:00:27Download
 tag00074.tsv.gz1.87 KBtsv  17/11/2014 13:26:40Download
 tag00073.tsv.gz1.95 KBtsv  17/11/2014 13:26:40Download
 tag00072.tsv.gz2.27 KBtsv  17/11/2014 13:26:40Download
 tag00071.tsv.gz933 bytestsv  21/11/2014 23:00:27Download
 tag00070.tsv.gz966 bytestsv  21/11/2014 23:00:27Download
 tag00069.tsv.gz884 bytestsv  21/11/2014 23:00:27Download
 tag00068.tsv.gz989 bytestsv  21/11/2014 23:00:27Download
 tag00067.tsv.gz999 bytestsv  21/11/2014 23:00:27Download
 tag00066.tsv.gz774 bytestsv  21/11/2014 23:00:27Download
 tag00065.tsv.gz967 bytestsv  21/11/2014 23:00:27Download
 tag00064.tsv.gz786 bytestsv  21/11/2014 23:00:27Download
 tag00063.tsv.gz1.02 KBtsv  21/11/2014 23:00:27Download
 tag00062.tsv.gz696 bytestsv  21/11/2014 23:00:27Download
 tag00061.tsv.gz977 bytestsv  21/11/2014 23:00:27Download
 tag00060.tsv.gz806 bytestsv  21/11/2014 23:00:27Download
 tag00059.tsv.gz990 bytestsv  21/11/2014 23:00:27Download
 tag00058.tsv.gz3.34 KBtsv  17/11/2014 13:26:40Download
 tag00057.tsv.gz1.08 KBtsv  17/11/2014 13:26:40Download
 tag00056.tsv.gz3.38 KBtsv  17/11/2014 13:26:40Download
 tag00055.tsv.gz3.41 KBtsv  17/11/2014 13:26:40Download
 tag00054.tsv.gz3.41 KBtsv  17/11/2014 13:26:40Download
 tag00052.tsv.gz1.43 KBtsv  17/11/2014 13:26:40Download
 tag00050.tsv.gz1.63 KBtsv  17/11/2014 13:26:40Download
 tag00048.tsv.gz1.72 KBtsv  17/11/2014 13:26:40Download
 tag00046.tsv.gz1.64 KBtsv  17/11/2014 13:26:40Download
 tag00045.tsv.gz1.14 KBtsv  17/11/2014 13:26:40Download
 tag00044.tsv.gz1.38 KBtsv  17/11/2014 13:26:40Download
 tag00043.tsv.gz1.26 KBtsv  17/11/2014 13:26:40Download
 tag00042.tsv.gz1.49 KBtsv  17/11/2014 13:26:40Download
 tag00041.tsv.gz1.24 KBtsv  18/11/2014 23:00:31Download
 tag00040.tsv.gz1.27 KBtsv  19/11/2014 23:01:59Download
 tag00039.tsv.gz720 bytestsv  19/11/2014 23:01:59Download
 tag00038.tsv.gz1.13 KBtsv  19/11/2014 23:01:59Download
 tag00037.tsv.gz1.57 KBtsv  19/11/2014 23:01:59Download
 tag00036.tsv.gz1.11 KBtsv  20/11/2014 23:01:49Download
 tag00035.tsv.gz1.09 KBtsv  20/11/2014 23:01:49Download
 tag00034.tsv.gz1.04 KBtsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00033.tsv.gz1.40 KBtsv  20/11/2014 23:01:49Download
 tag00032.tsv.gz1.10 KBtsv  20/11/2014 23:01:49Download
 tag00031.tsv.gz1.53 KBtsv  20/11/2014 23:01:49Download
 tag00030.tsv.gz731 bytestsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00029.tsv.gz697 bytestsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00028.tsv.gz814 bytestsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00026.tsv.gz1.50 KBtsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00024.tsv.gz1.44 KBtsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00023.tsv.gz809 bytestsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00022.tsv.gz769 bytestsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00021.tsv.gz836 bytestsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00020.tsv.gz809 bytestsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00019.tsv.gz966 bytestsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00018.tsv.gz1.65 KBtsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00017.tsv.gz1.29 KBtsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00016.tsv.gz1.58 KBtsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00015.tsv.gz582 bytestsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00014.tsv.gz1.48 KBtsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00012.tsv.gz852 bytestsv  20/11/2014 23:01:49Download
 tag00011.tsv.gz1.34 KBtsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00010.tsv.gz543 bytestsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00009.tsv.gz893 bytestsv  20/11/2014 23:01:49Download
 tag00008.tsv.gz980 bytestsv  20/11/2014 23:01:49Download
 tag00007.tsv.gz783 bytestsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00006.tsv.gz1.38 KBtsv  20/11/2014 23:01:48Download
 tag00005.tsv.gz683 bytestsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00004.tsv.gz702 bytestsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00003.tsv.gz759 bytestsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00002.tsv.gz775 bytestsv  17/11/2014 13:26:39Download
 tag00001.tsv.gz812 bytestsv  17/11/2014 13:26:39Download
 t2020_rt310.tsv.gz2.33 KBtsv  18/11/2014 23:00:30Download
 t2020_rt300.tsv.gz1.41 KBtsv  18/11/2014 23:00:29Download
 t2020_rt200.tsv.gz398 bytestsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_rt130.tsv.gz367 bytestsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_rt120.tsv.gz1.40 KBtsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_rt110.tsv.gz790 bytestsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_rn310.tsv.gz2.20 KBtsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_rn300.tsv.gz513 bytestsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_rn200.tsv.gz1.65 KBtsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_rn110.tsv.gz249 bytestsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_rl110.tsv.gz1.71 KBtsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_rk300.tsv.gz5.34 KBtsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_rk210.tsv.gz8.17 KBtsv  19/11/2014 23:01:59Download
 t2020_rk200.tsv.gz3.00 KBtsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_rk100.tsv.gz2.66 KBtsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_rd310.tsv.gz2.04 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 t2020_rd300.tsv.gz1.09 KBtsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_rd210.tsv.gz2.30 KBtsv  17/11/2014 23:00:38Download
 t2020_rd100.tsv.gz629 bytestsv  18/11/2014 23:00:29Download
 t2020_53.tsv.gz1.83 KBtsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_52.tsv.gz2.16 KBtsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_51.tsv.gz1.73 KBtsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_50.tsv.gz1.91 KBtsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_41.tsv.gz4.27 KBtsv  18/11/2014 23:00:29Download
 t2020_40.tsv.gz3.96 KBtsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_35.tsv.gz1.70 KBtsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_34.tsv.gz3.04 KBtsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_33.tsv.gz3.12 KBtsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_31.tsv.gz804 bytestsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_30.tsv.gz2.31 KBtsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_20.tsv.gz1.72 KBtsv  17/11/2014 13:26:38Download
 t2020_10.tsv.gz4.32 KBtsv  17/11/2014 13:26:38Download