Homepage Homepage
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ALL 

  File type filter:
NameSizeTypeDate 
 ↑ up one level     
 yth_volunt_010.tsv.gz3.48 KBtsv  04/02/2014 23:01:25Download
 yth_part_030.tsv.gz3.40 KBtsv  04/02/2014 23:01:25Download
 yth_part_020.tsv.gz16.18 KBtsv  31/01/2014 23:00:46Download
 yth_part_010.tsv.gz22.89 KBtsv  31/01/2014 23:00:46Download
 yth_incl_160.tsv.gz32.29 KBtsv  06/01/2014 23:00:59Download
 yth_incl_150.tsv.gz34.68 KBtsv  06/01/2014 23:00:59Download
 yth_incl_140.tsv.gz31.31 KBtsv  06/01/2014 23:00:59Download
 yth_incl_130.tsv.gz20.41 KBtsv  06/01/2014 23:00:59Download
 yth_incl_120.tsv.gz19.44 KBtsv  06/01/2014 23:00:59Download
 yth_incl_110.tsv.gz6.60 KBtsv  06/01/2014 23:00:58Download
 yth_incl_100.tsv.gz18.77 KBtsv  06/01/2014 23:00:58Download
 yth_incl_090.tsv.gz20.82 KBtsv  06/01/2014 23:00:58Download
 yth_incl_080.tsv.gz6.71 KBtsv  06/01/2014 23:00:58Download
 yth_incl_070.tsv.gz19.37 KBtsv  06/01/2014 23:00:58Download
 yth_incl_060.tsv.gz31.05 KBtsv  06/01/2014 23:00:58Download
 yth_incl_050.tsv.gz7.11 KBtsv  06/01/2014 23:00:58Download
 yth_incl_040.tsv.gz20.62 KBtsv  06/01/2014 23:00:58Download
 yth_incl_030.tsv.gz31.83 KBtsv  06/01/2014 23:00:58Download
 yth_incl_020.tsv.gz7.27 KBtsv  06/01/2014 23:00:58Download
 yth_incl_010.tsv.gz21.62 KBtsv  16/04/2014 23:01:23Download
 yth_hlth_090.tsv.gz154.03 KBtsv  19/12/2013 23:04:15Download
 yth_hlth_080.tsv.gz74.39 KBtsv  19/12/2013 23:04:15Download
 yth_hlth_070.tsv.gz215.29 KBtsv  19/12/2013 23:04:15Download
 yth_hlth_060.tsv.gz156.76 KBtsv  19/12/2013 23:04:15Download
 yth_hlth_050.tsv.gz674 bytestsv  16/10/2013 23:02:02Download
 yth_hlth_040.tsv.gz854 bytestsv  16/10/2013 23:02:02Download
 yth_hlth_030.tsv.gz7.17 KBtsv  08/04/2014 23:02:55Download
 yth_hlth_021.tsv.gz878 bytestsv  16/10/2013 23:02:02Download
 yth_hlth_020.tsv.gz726 bytestsv  16/10/2013 23:02:02Download
 yth_hlth_011.tsv.gz989 bytestsv  16/10/2013 23:02:02Download
 yth_hlth_010.tsv.gz849 bytestsv  16/10/2013 23:02:02Download
 yth_empl_160.tsv.gz26.74 KBtsv  10/04/2014 11:03:00Download
 yth_empl_150.tsv.gz43.15 KBtsv  10/04/2014 11:03:00Download
 yth_empl_140.tsv.gz24.89 KBtsv  10/04/2014 11:03:00Download
 yth_empl_130.tsv.gz24.65 KBtsv  15/04/2014 11:02:21Download
 yth_empl_120.tsv.gz19.91 KBtsv  10/04/2014 11:03:00Download
 yth_empl_110.tsv.gz184.76 KBtsv  15/04/2014 11:02:21Download
 yth_empl_100.tsv.gz120.04 KBtsv  10/04/2014 11:03:00Download
 yth_empl_090.tsv.gz228.21 KBtsv  10/04/2014 11:03:00Download
 yth_empl_080.tsv.gz26.42 KBtsv  10/04/2014 11:03:00Download
 yth_empl_070.tsv.gz108.93 KBtsv  10/04/2014 11:03:00Download
 yth_empl_060.tsv.gz121.40 KBtsv  10/04/2014 11:02:59Download
 yth_empl_050.tsv.gz127.67 KBtsv  10/04/2014 11:02:59Download
 yth_empl_040.tsv.gz94.82 KBtsv  10/04/2014 11:02:59Download
 yth_empl_030.tsv.gz215.72 KBtsv  15/04/2014 11:02:21Download
 yth_empl_020.tsv.gz144.62 KBtsv  10/04/2014 11:02:59Download
 yth_empl_010.tsv.gz267.74 KBtsv  10/04/2014 11:02:59Download
 yth_educ_060.tsv.gz10.87 KBtsv  10/04/2014 11:02:59Download
 yth_educ_040.tsv.gz1.07 KBtsv  11/04/2014 11:02:03Download
 yth_educ_030.tsv.gz2.86 KBtsv  10/04/2014 11:02:59Download
 yth_educ_020.tsv.gz2.94 KBtsv  10/04/2014 11:02:59Download
 yth_demo_080.tsv.gz786.35 KBtsv  08/04/2014 23:02:55Download
 yth_demo_070.tsv.gz1006.83 KBtsv  08/04/2014 23:02:55Download
 yth_demo_060.tsv.gz924.12 KBtsv  10/04/2014 11:02:58Download
 yth_demo_050.tsv.gz22.89 KBtsv  08/01/2014 23:03:25Download
 yth_demo_040.tsv.gz32.97 KBtsv  10/04/2014 11:02:58Download
 yth_demo_030.tsv.gz1.87 KBtsv  18/10/2013 23:02:28Download
 yth_demo_020.tsv.gz4.96 KBtsv  08/04/2014 23:02:54Download
 yth_demo_010.tsv.gz8.83 KBtsv  08/04/2014 23:02:54Download
 yth_cult_010.tsv.gz26.39 KBtsv  31/01/2014 23:00:45Download