Homepage Homepage
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ALL 

  File type filter:
NameSizeTypeDate 
 ↑ up one level     
 yth_volunt_010.tsv.gz3.48 KBtsv  04/02/2014 23:01:25Download
 yth_part_030.tsv.gz3.40 KBtsv  04/02/2014 23:01:25Download
 yth_part_020.tsv.gz16.18 KBtsv  31/01/2014 23:00:46Download
 yth_part_010.tsv.gz22.89 KBtsv  31/01/2014 23:00:46Download
 yth_incl_160.tsv.gz32.29 KBtsv  06/01/2014 23:00:59Download
 yth_incl_150.tsv.gz34.68 KBtsv  06/01/2014 23:00:59Download
 yth_incl_140.tsv.gz31.31 KBtsv  06/01/2014 23:00:59Download
 yth_incl_130.tsv.gz20.41 KBtsv  06/01/2014 23:00:59Download
 yth_incl_120.tsv.gz19.44 KBtsv  06/01/2014 23:00:59Download
 yth_incl_110.tsv.gz6.60 KBtsv  06/01/2014 23:00:58Download
 yth_incl_100.tsv.gz18.77 KBtsv  06/01/2014 23:00:58Download
 yth_incl_090.tsv.gz20.82 KBtsv  06/01/2014 23:00:58Download
 yth_incl_080.tsv.gz6.71 KBtsv  06/01/2014 23:00:58Download
 yth_incl_070.tsv.gz19.37 KBtsv  06/01/2014 23:00:58Download
 yth_incl_060.tsv.gz31.05 KBtsv  06/01/2014 23:00:58Download
 yth_incl_050.tsv.gz7.11 KBtsv  06/01/2014 23:00:58Download
 yth_incl_040.tsv.gz20.62 KBtsv  06/01/2014 23:00:58Download
 yth_incl_030.tsv.gz32.04 KBtsv  29/07/2014 23:00:45Download
 yth_incl_020.tsv.gz7.30 KBtsv  29/07/2014 23:00:45Download
 yth_incl_010.tsv.gz21.63 KBtsv  29/07/2014 23:00:45Download
 yth_hlth_090.tsv.gz155.29 KBtsv  18/06/2014 23:00:58Download
 yth_hlth_080.tsv.gz75.06 KBtsv  18/06/2014 23:00:58Download
 yth_hlth_070.tsv.gz217.15 KBtsv  18/06/2014 23:00:58Download
 yth_hlth_060.tsv.gz158.11 KBtsv  18/06/2014 23:00:58Download
 yth_hlth_050.tsv.gz674 bytestsv  16/10/2013 23:02:02Download
 yth_hlth_040.tsv.gz854 bytestsv  16/10/2013 23:02:02Download
 yth_hlth_030.tsv.gz7.17 KBtsv  19/09/2014 23:02:54Download
 yth_hlth_021.tsv.gz878 bytestsv  16/10/2013 23:02:02Download
 yth_hlth_020.tsv.gz726 bytestsv  16/10/2013 23:02:02Download
 yth_hlth_011.tsv.gz989 bytestsv  16/10/2013 23:02:02Download
 yth_hlth_010.tsv.gz849 bytestsv  16/10/2013 23:02:02Download
 yth_empl_160.tsv.gz26.77 KBtsv  19/09/2014 23:02:54Download
 yth_empl_150.tsv.gz43.16 KBtsv  19/09/2014 23:02:53Download
 yth_empl_140.tsv.gz25.89 KBtsv  19/09/2014 23:02:53Download
 yth_empl_130.tsv.gz26.35 KBtsv  19/09/2014 23:02:53Download
 yth_empl_120.tsv.gz21.11 KBtsv  19/09/2014 23:02:53Download
 yth_empl_110.tsv.gz195.20 KBtsv  19/09/2014 23:02:53Download
 yth_empl_100.tsv.gz127.09 KBtsv  19/09/2014 23:02:53Download
 yth_empl_090.tsv.gz240.77 KBtsv  19/09/2014 23:02:53Download
 yth_empl_080.tsv.gz27.56 KBtsv  19/09/2014 23:02:53Download
 yth_empl_070.tsv.gz92.23 KBtsv  19/09/2014 23:02:53Download
 yth_empl_060.tsv.gz128.94 KBtsv  19/09/2014 23:02:53Download
 yth_empl_050.tsv.gz134.23 KBtsv  19/09/2014 23:02:53Download
 yth_empl_040.tsv.gz103.26 KBtsv  19/09/2014 23:02:52Download
 yth_empl_030.tsv.gz227.71 KBtsv  19/09/2014 23:02:52Download
 yth_empl_020.tsv.gz150.90 KBtsv  19/09/2014 23:02:52Download
 yth_empl_010.tsv.gz280.41 KBtsv  19/09/2014 23:02:52Download
 yth_educ_060.tsv.gz10.23 KBtsv  19/09/2014 23:02:52Download
 yth_educ_040.tsv.gz1.13 KBtsv  19/09/2014 23:02:52Download
 yth_educ_030.tsv.gz2.84 KBtsv  19/09/2014 23:02:52Download
 yth_educ_020.tsv.gz2.97 KBtsv  19/09/2014 23:02:52Download
 yth_demo_080.tsv.gz788.25 KBtsv  19/09/2014 23:02:52Download
 yth_demo_070.tsv.gz1011.11 KBtsv  19/09/2014 23:02:52Download
 yth_demo_060.tsv.gz925.98 KBtsv  19/09/2014 23:02:51Download
 yth_demo_050.tsv.gz22.89 KBtsv  08/01/2014 23:03:25Download
 yth_demo_040.tsv.gz33.37 KBtsv  19/09/2014 23:02:51Download
 yth_demo_030.tsv.gz1.87 KBtsv  18/10/2013 23:02:28Download
 yth_demo_020.tsv.gz4.96 KBtsv  19/09/2014 23:02:51Download
 yth_demo_010.tsv.gz8.68 KBtsv  19/09/2014 23:02:51Download
 yth_cult_010.tsv.gz26.39 KBtsv  31/01/2014 23:00:45Download