European Statistical System  > Partners  > EFTA Countries  > Norway
  
    News     
    Who's who     
    Management issues     
    Statistics     
    Staff matters     
    Practical information     
    Links     
Latest news

 Items 1 - 4 of 13 Next 4
Just published   (more ...)  
Publish Date: 27-NOV-13
 
Published last week   (more ...)  
Publish Date: 11-NOV-13
 
Just published   (more ...)  
Publish Date: 12-AUG-13
 
Harmonized regional statistics in the Nordic countries   (more ...)  
Publish Date: 14-JAN-13
 

News feeds
 

Wed, 30 Jul 2014 10:00:00 +0200

Byggeareal, juni 2014, foreløpige tall
Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned 27 prosent fra mai til juni, viser sesongjusterte tall.
 
 
 

Wed, 30 Jul 2014 10:00:00 +0200

Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal 2014
Fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014 økte antallet kvinner som var sysselsatt på heltid med 35 000, mens det var 16 000 færre kvinner som jobbet deltid.
 
 
 

Wed, 30 Jul 2014 10:00:00 +0200

Eksport av laks, veke 30 2014
I veke 30 2014 var eksportprisen for fersk laks 42,23 kr/kg. Dette er omtrent same prisen som  veka før.   
 
 
 
Norske industriledere melder om større produksjonsvolum i første halvår. Stigende ordretilgang i eksportmarkedet var årsaken til denne bedringen. Etterspørselsveksten var imidlertid ikke sterk nok til å hindre at sysselsettingen avtok noe i industrien.
 
 
 
Talet på sysselsette personar auka med 19 000 frå februar til mai 2014.
 
 
Last update: 01.08.2014