European Statistical System  > Partners  > EFTA Countries  > Norway
  
    News     
    Who's who     
    Management issues     
    Statistics     
    Staff matters     
    Practical information     
    Links     
Latest news

 Items 1 - 4 of 13 Next 4
Just published   (more ...)  
Publish Date: 27-NOV-13
 
Published last week   (more ...)  
Publish Date: 11-NOV-13
 
Just published   (more ...)  
Publish Date: 12-AUG-13
 
Harmonized regional statistics in the Nordic countries   (more ...)  
Publish Date: 14-JAN-13
 

News feeds
 

Mon, 01 Sep 2014 10:00:00 +0200

Overkvalifisering blant innvandrere 2007-2012
I 2012 var det 94 000 ansatte med fullført utdanning fra høyskole eller universitet som var overkvalifiserte for jobben de utførte. Av disse var 28 000 innvandrere. Innvandrere har generelt større andel overkvalifiserte enn befolkningen ellers
 
 
 

Mon, 01 Sep 2014 10:00:00 +0200

Pengemengden M2, juli 2014
Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 5,3 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 6,7 prosent måneden før.
 
 
 
Prisene på juridisk tjenesteyting steg med 4,7 prosent fra 2. kvartal 2013 til samme kvartal 2014. Det er den største årsveksten siden 2. kvartal 2009.
 
 
 

Mon, 01 Sep 2014 10:00:00 +0200

Innvandringsregulering - StatRes, 2013
I 2013 var saksbehandlingstida for asylsøknader i Utlendingsdirektoratet (UDI) 72 prosent kortere enn i 2010. For utvisningssaker var behandlingstida en femtedel av det den var tre år tidligere. I Utlendingsnemnda (UNE) gikk saksbehandlingstida jevnt over ned i 2013. Redusert behandlingstid skyldes blant annet færre restanser.
 
 
 

Mon, 01 Sep 2014 10:00:00 +0200

Kredittindikatoren K2, juli 2014
Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,4 prosent fram til utgangen av juli, uendret fra måneden før.
 
 
 

Mon, 01 Sep 2014 10:00:00 +0200

Offentlige foretak, regnskap, 2007-2012
Offentlig eide ikke-finansielle foretak leverte gode resultater også for 2012. Det skyldes hovedsakelig foretak innenfor næringene bergverksdrift og utvinning. Flere foretak innenfor informasjon og kommunikasjon samt næringene elektrisitet, gass-, damp- og varmtvannsforsyning oppnådde også bra resultater i 2012.
 
 
 

Fri, 29 Aug 2014 10:00:00 +0200

Detaljomsetningsindeksen, juli 2014
Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1,5 prosent fra juni til juli i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 1,2 prosent fra mai til juni.
 
 
 

Fri, 29 Aug 2014 10:00:00 +0200

Registrert avgang av store rovdyr, 2013/2014
I alt 61 jerver ble skutt eller omkom av andre årsaker i jaktåret 2013/14. Det er 96 færre enn året før og det laveste antallet på ti år. Derimot ble det skutt eller drept dobbelt så mange ulver som i jaktåret 2012/2013.
 
 
 
Tilgangen på ordre i bygge- og anleggsnæringen sank med 4 prosent fra 2. kvartal 2013 til samme kvartal i 2014. Nedgangen skyldes i hovedsak færre nye ordrer innenfor anleggsnæringen.
 
 
 

Fri, 29 Aug 2014 10:00:00 +0200

Finansiering av politiske partier, 2013
Partienes inntekter utgjorde 622 millioner kroner i 2013. Det betyr en inntekstvekst på 74 millioner kroner sammenlignet med 2012. Veksten kom særlig fra frivillige bidrag, som økte fra 29 millioner i 2012 til 76 millioner kroner i 2013. Ved forrige stortingsvalg mottok partiene drøyt 53 millioner i bidrag.
 
 
Last update: 01.09.2014