European Statistical System  > Partners  > EFTA Countries  > Norway
  
    News     
    Who's who     
    Management issues     
    Statistics     
    Staff matters     
    Practical information     
    Links     
Latest news

 Items 1 - 4 of 14 Next 4
What the figures say   (more ...)  
Publish Date: 16-SEP-14
 
Just published   (more ...)  
Publish Date: 27-NOV-13
 
Published last week   (more ...)  
Publish Date: 11-NOV-13
 
 

News feeds
 

Fri, 24 Oct 2014 10:00:00 +0200

Byggeareal, september 2014, foreløpige tall
Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned vel 30 prosent fra august til september, viser sesongjusterte tall.
 
 
 
Næringslivet utførte forskning og utvikling (FoU) for 22,6 milliarder kroner i 2013. I løpende priser er dette en vekst på 6,7 prosent sammenliknet med 2012. Det ble utført 16 683 FoU-årsverk i 2013, 3,9 prosent mer enn i 2012.
 
 
 
30 prosent av foretakene som ble etablert i 2007 var fortsatt aktive i 2012. Foretakene som overlevde, hadde fire ganger så mange sysselsatte i 2012 som i 2007.
 
 
 

Thu, 23 Oct 2014 10:00:00 +0200

Barnevernsinstitusjoner, 2013
Aktiviteten i barnevernsinstitusjonene går fortsatt ned, med en reduksjon på 2,5 prosent fra 2012 til 2013. En årsak var en fortsatt reduksjon i oppholdsdager av enslige mindreårige asylsøkere.
 
 
 

Thu, 23 Oct 2014 10:00:00 +0200

Opna konkursar, 3. kvartal 2014
Talet på konkursar aukar igjen. I 3. kvartal 2014 vart det opna 1 035 konkursar, 14 prosent fleire enn i det same kvartalet i 2013.
 
 
 
I løpet av de seks første månedene i 2014 har omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten vist en økning på 7,1 prosent sammenlignet med første halvår 2013. Det tilsvarer en økning på snaue 11,7 milliarder og en samlet omsetning på 177,5 milliarder kroner.
 
 
 
IT-strategien viser hvordan IT skal bidra til at Statistisk sentralbyrå (SSB) når målene i Strategi 2014-2017.
 
 
Last update: 25.10.2014