European Statistical System  > Partners  > EFTA Countries  > Norway
  
    News     
    Who's who     
    Management issues     
    Statistics     
    Staff matters     
    Practical information     
    Links     
Latest news

 Items 1 - 4 of 13 Next 4
Just published   (more ...)  
Publish Date: 27-NOV-13
 
Published last week   (more ...)  
Publish Date: 11-NOV-13
 
Just published   (more ...)  
Publish Date: 12-AUG-13
 
Harmonized regional statistics in the Nordic countries   (more ...)  
Publish Date: 14-JAN-13
 

News feeds
 

Wed, 27 Aug 2014 10:00:00 +0200

Landsskogtakseringen, 2009-2013
De siste beregningene fra Landsskogtakseringen viser at den stående beholdningen av tømmer øker jevnt og trutt, mens tilveksten er på samme nivå som for ti år siden. Det står nå 912 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre, en økning på om lag 50 prosent i løpet av de siste tjue årene.
 
 
 

Wed, 27 Aug 2014 10:00:00 +0200

Eksport av laks, veke 34 2014
I veke 34 2014 var eksportprisen for fersk laks 34,95 kr/kg, ein nedgang på 2,4 prosent samanlikna med veka før.
 
 
 
I juni var det 89 000 arbeidslause, som svarer til 3,3 prosent av arbeidsstyrken.
 
 
 
Den sesongjusterte omsetningsindeksen til engroshandelsbedriftene viser en vekst på 2,8 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal i 2014, og omsetningen var 6,5 prosent høyere enn ett år tidligere.
 
 
 
Andelen lån med fast rente av totale utlån fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutt til lønnstakere gikk ned med 0,5 prosentpoeng i løpet av 2. kvartal 2014. Fastrenteandelen har vært fallende siden utgangen av 1. kvartal 2013.
 
 
 
Banker og kredittforetaks utlånsrenter falt også i 2. kvartal 2014, etter en nedgang i de tre foregående kvartalene. Vi må tilbake til 1. kvartal 2010 for å finne en lavere utlånsrente.
 
 
 
Landene i Samveldet av uavhengige stater utgjorde i 2011 4,8 prosent av verdensøkonomien. I Russland, Kasakhstan og Hviterussland lå BNP og personlig konsum per innbygger godt over verdensgjennomsnittet, men regionen har også svært fattige land.
 
 
 
Norske føretak kontrollerte 4 100 føretak i utlandet i 2012. Europa var den viktigaste verdsdelen totalt, medan Sverige var det viktigaste enkeltlandet om vi måler sysselsetting.
 
 
 
Skadeforsikringsselskapene hadde økning i teknisk resultat på 1,6 milliarder kroner fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014. En av årsakene er 5,7 prosent økning i premieinntektene i denne perioden.
 
 
 

Mon, 25 Aug 2014 10:00:00 +0200

Universiteter og høgskoler - StatRes, 2013
Antall registrerte studenter på høyere grad økte fra 42 000 i 2004 til 57 000 i 2013. Dette tilsvarer en vekst på 35 prosent. I samme periode steg antall registrerte studenter på lavere grad fra 137 500 til 152 500. Det utgjør en oppgang på 11 prosent.
 
 
Last update: 28.08.2014