European Statistical System  > Partners  > EFTA Countries  > Norway
  
    News     
    Who's who     
    Management issues     
    Statistics     
    Staff matters     
    Practical information     
    Links     
Latest news

 Items 1 - 4 of 14 Next 4
What the figures say   (more ...)  
Publish Date: 16-SEP-14
 
 
 
 

News feeds
 
Klart lavere global oljeetterspørsel enn forventet og høyere skiferolje-produksjon enn forventet har bidratt til overskuddstilbud i oljemarkedet og et oljeprisfall man ikke har sett siden finanskrisen høsten 2008.
 
 
 
Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 453,3 milliardar kroner ved utgangen av oktober. Dette er ein auke på 23,2 milliardar kroner frå månaden før.
 
 
 
Verdien av bankoverføringer inn til Norge gikk ned 25 milliarder kroner sammenlignet med 2. kvartal 2014. Samtidig steg overføringene ut av Norge med 22 milliarder kroner.
 
 
 
Produksjonen av råolje, gass, NGL og kondensat på norsk sokkel endte på 158,4 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.) de tre første kvartalene i 2014. Dette er en liten økning på 0,2 prosent sammenliknet med samme periode i 2013. Produksjonen av olje økte, mens gassproduksjonen ble redusert.
 
 
 

Fri, 21 Nov 2014 10:00:00 +0100

Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2013/2014
I den ordinære sesongen i 2014 blei det fiska 216 tonn villaks og sjøaure i norske fjordar. Dette er 11 prosent meir enn året før. Mest laks blei fiska i Finnmark.
 
 
 
Prisene på bilutleie steg med 8,4 prosent fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014. Det er den største årsveksten siden 3. kvartal 2009.
 
 
 

Fri, 21 Nov 2014 10:00:00 +0100

Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2014
Formålet med undersøkinga er å kartlegge situasjonen for dei funksjonshemma på arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid.
 
 
 

Thu, 20 Nov 2014 10:00:00 +0100

Statsregnskapets inntekter og utgifter, 2015
Regjeringens budsjettforslag for 2015 viser inntekter på 1 329 milliarder og utgifter på 1 199 milliarder kroner.
 
 
 

Thu, 20 Nov 2014 10:00:00 +0100

Årlig nasjonalregnskap, 1995-2013
Etter hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet er bruttonasjonalproduktet (BNP) oppjustert for alle år tilbake til 1995, varierende fra 1,5 til 2,1 prosent. Utvikling i BNP fra år til år er imidlertid i mindre grad revidert. Bak revisjonen ligger endringer i både definisjoner og beregningsmetoder.
 
 
 

Thu, 20 Nov 2014 10:00:00 +0100

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 3. kvartal 2014
Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge økte med 0,4 prosent i 3. kvartal. Etter sterk vekst i 2. kvartal er vi tilbake til den samme moderate veksten som har preget fastlandsøkonomien i over halvannet år.
 
 
Last update: 23.11.2014