European Statistical System  > Partners  > EFTA Countries  > Norway
  
    News     
    Who's who     
    Management issues     
    Statistics     
    Staff matters     
    Practical information     
    Links     
Latest news

 Items 1 - 4 of 14 Next 4
What the figures say   (more ...)  
Publish Date: 16-SEP-14
 
Just published   (more ...)  
Publish Date: 27-NOV-13
 
Published last week   (more ...)  
Publish Date: 11-NOV-13
 
 

News feeds
 

Tue, 21 Oct 2014 10:00:00 +0200

Utlignet skatt etter alder
Eldre med relativt lave inntekter har fått skattelette etter pensjonsreformen i 2011, mens eldre med høye inntekter har fått en skatteskjerpelse.  I 2012 var 60 prosent av dem som betalte formuesskatt over 60 år, og disse betalte 46 prosent av samlet formuesskatt.
 
 
 
Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 430,1 milliardar kroner ved utgangen av september. Dette er ein auke på 39,5 milliardar kroner frå månaden før.
 
 
Last update: 21.10.2014