European Statistical System  > Partners  > EFTA Countries  > Norway
  
    News     
    Who's who     
    Management issues     
    Statistics     
    Staff matters     
    Practical information     
    Links     
Latest news

 Items 1 - 4 of 13 Next 4
Just published   (more ...)  
Publish Date: 27-NOV-13
 
Published last week   (more ...)  
Publish Date: 11-NOV-13
 
Just published   (more ...)  
Publish Date: 12-AUG-13
 
Harmonized regional statistics in the Nordic countries   (more ...)  
Publish Date: 14-JAN-13
 

News feeds
 
Både hogstkvantum og tømmerpriser var høyere i 1. kvartal 2014 enn i samme periode i 2013. I gjennomsnitt fikk skogeierne 345 kroner per kubikkmeter, en økning på 11 prosent på ett år.
 
 
 

Wed, 23 Apr 2014 10:00:00 +0200

Godstransport på kysten, 4. kvartal 2013
I 4. kvartal 2013 ble det lastet og losset 19,4 millioner tonn tørr bulk i norske havner. Dette er 3,1 millioner tonn mer enn i 4. kvartal 2012.
 
 
 
Totalkostnadsindeksen for lastebiltransport gjekk ned 0,4 prosent frå februar til mars 2014. Årsaka er nedgang i prisen på diesel og lågare kapitalkostnader. Dei siste tolv månadene gjekk dei totale kostnadene opp med 2,6 prosent.
 
 
 

Wed, 23 Apr 2014 10:00:00 +0200

Eksport av laks, veke 16 2014
I veke 16 2014 var eksportprisen for fersk laks 47,40 kr/kg, ein auke på 6,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.
 
 
Last update: 23.04.2014