European Statistical System  > Partners  > EFTA Countries  > Norway
  
    News     
    Who's who     
    Management issues     
    Statistics     
    Staff matters     
    Practical information     
    Links     
Latest news

 Items 1 - 4 of 14 Next 4
What the figures say   (more ...)  
Publish Date: 16-SEP-14
 
Just published   (more ...)  
Publish Date: 27-NOV-13
 
Published last week   (more ...)  
Publish Date: 11-NOV-13
 
Just published   (more ...)  
Publish Date: 12-AUG-13
 

News feeds
 
I sommermånedene juni, juli og august mistet i alt 55 personer livet på norske veier. Det er 3 færre enn i fjorårets sommertrafikk, men hele 16 flere enn i 2012. Gjennomsnittet for tiårsperioden 2004-2013 er 66 omkomne.
 
 
 
This paper discusses aspects of a framework for modeling labor supply where the notion of job choice is fundamental. In this framework, workers are assumed to have preferences over latent job opportunities belonging to worker-specific choice sets from which they choose their preferred job.
 
 
 

Tue, 23 Sep 2014 10:00:00 +0200

Kompetanseprofil i grunnskolen
Om grunnskolelærere har fordypning i de fagene de underviser i, varierer mye. Størst er andelen med fordypning i norsk, mens det blant kroppsøvingslærerne er færrest som har faglig fordypning. Det kan være store kjønnsforskjeller, og lærerens alder kan ha betydning.
 
 
 

Tue, 23 Sep 2014 10:00:00 +0200

Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2014
Totalkostnadsindeksen for busstransport for 2. kvartal i år var uendret sammenliknet med foregående kvartal. Fra 2. kvartal 2013 har de totale kostnadene steget med 1,7 prosent.
 
 
 
For rederier i innenriks sjøfart økte rentekostnadene med 2,2 prosent i 2. kvartal 2014 fra samme kvartal året før. Totale kostnader økte med 2,9 prosent i samme periode.
 
 
 
Hva er forskjellen på en vare og en tjeneste? Hvordan har fordelingen mellom varer og tjenester i Norges handel med utlandet utviklet seg? Er det noen sammenheng mellom varehandel og tjenestehandel?
 
 
 
Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 390,6 milliardar kroner ved utgangen av august. Dette er ein nedgang på 13,7 milliardar kroner frå månaden før.
 
 
Last update: 24.09.2014