European Statistical System  > Partners  > EFTA Countries  > Norway
  
    News     
    Who's who     
    Management issues     
    Statistics     
    Staff matters     
    Practical information     
    Links     
Latest news

 Items 1 - 4 of 14 Next 4
What the figures say   (more ...)  
Publish Date: 16-SEP-14
 
Just published   (more ...)  
Publish Date: 27-NOV-13
 
Published last week   (more ...)  
Publish Date: 11-NOV-13
 
 

News feeds
 

Thu, 23 Oct 2014 10:00:00 +0200

Barnevernsinstitusjoner, 2013
Aktiviteten i barnevernsinstitusjonene går fortsatt ned, med en reduksjon på 2,5 prosent fra 2012 til 2013. En årsak var en fortsatt reduksjon i oppholdsdager av enslige mindreårige asylsøkere.
 
 
 
IT-strategien viser hvordan IT skal bidra til at Statistisk sentralbyrå (SSB) når målene i Strategi 2014-2017.
 
 
 
I løpet av de seks første månedene i 2014 har omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten vist en økning på 7,1 prosent sammenlignet med første halvår 2013. Det tilsvarer en økning på snaue 11,7 milliarder og en samlet omsetning på 177,5 milliarder kroner.
 
 
 

Thu, 23 Oct 2014 10:00:00 +0200

Opna konkursar, 3. kvartal 2014
Talet på konkursar aukar igjen. I 3. kvartal 2014 vart det opna 1 035 konkursar, 14 prosent fleire enn i det same kvartalet i 2013.
 
 
 
Norske føretak sine totale eigedelar i utlandet auka med 3,3 prosent frå 2012 til 2013. Verdien på dei totale eigedelane var ved utgangen av 2013 på 1 606 milliardar kroner.
 
 
 
We study the effects of various environmental regulations on environmental performance measured as emission intensity.
 
 
 

Wed, 22 Oct 2014 10:00:00 +0200

Eksport av laks, veke 42 2014
I veke 42 2014 var eksportprisen for fersk laks 34,44 kr/kg, ein liten auke på 0,1 prosent samanlikna med veka før.
 
 
 

Tue, 21 Oct 2014 10:00:00 +0200

Utlignet skatt etter alder
Eldre med relativt lave inntekter har fått skattelette etter pensjonsreformen i 2011, mens eldre med høye inntekter har fått en skatteskjerpelse.  I 2012 var 60 prosent av dem som betalte formuesskatt over 60 år, og disse betalte 46 prosent av samlet formuesskatt.
 
 
 
Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 430,1 milliardar kroner ved utgangen av september. Dette er ein auke på 39,5 milliardar kroner frå månaden før.
 
 
Last update: 23.10.2014