European Statistical System  > Partners  > European Union  > Sweden
  
    News     
    Who's who     
    Management issues     
    Statistics     
    Staff matters     
    Practical information     
    Links     
Latest news

 Items 1 - 4 of 16 Next 4
In the light of recent events   (more ...)  
Publish Date: 07-AUG-14
 
Published today   (more ...)  
Publish Date: 04-JUL-14
 
100 year anniversary celebration   (more ...)  
Publish Date: 28-JAN-14
 
Comparable statistics for the five Nordic countries - Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden   (more ...)  
Publish Date: 10-DEC-13
 

News feeds
 
Tjänsteprisindex sjönk med 0,1 procent från första till andra kvartalet 2014. Motsvarande förändring under föregående kvartal var en uppgång med 0,4 procent. Sedan andra kvartalet 2013 har tjänsteprisindex stigit med 0,4 procent (korrigerad 2014-09-01). Motsvarande årstakt föregående kvartal var en uppgång på 0,8 procent.
 
 
 

Mon, 01 Sep 2014 09:30:04 GMT

Högt hushållssparande
Hushållens finansiella sparande var högt andra kvartalet 2014 och uppgick till 52 miljarder kronor. Normalt är sparandet högt under detta kvartal. Det var främst bankinlåning som ökade.
 
 
 

Mon, 01 Sep 2014 09:30:01 GMT

Nya bilar ökade med 7,5 procent
Under augusti 2014 nyregistrerades 25 599 personbilar, en ökning med 7,5 procent jämfört med augusti föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.
 
 
 
Svenska investerare fortsätter att investera i utländska värdepapper. Totalt nettoinvesterade svenska placerare 60 miljarder kronor i utländska värdepapper under andra kvartalet, 45 miljarder i portföljaktier och 15 miljarder i räntebärande värdepapper.
 
 
 

Fri, 29 Aug 2014 09:30:01 GMT

Arbetskraftskostnaderna ökade i juni
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juni beräknats till 116,0 för arbetare och 116,7 för tjänstemän. Sedan juni 2013 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,0 procent för arbetare och 3,4 procent för tjänstemän.
 
 
 

Thu, 28 Aug 2014 09:30:07 GMT

Livföretagens resultat ökar
Livföretagens tekniska resultat , det vill säga resultatet från försäkringsrörelsen, uppgick under 2013 till 233 miljarder kronor. Det kan jämföras med 2012 då det tekniska resultatet slutade på minus 159 miljarder.
 
 
 

Thu, 28 Aug 2014 09:30:04 GMT

Aktieförmögenheten fortsätter öka
Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade på svensk marknadsplats fortsätter att öka och var i slutet av juni 2014 värderad till 5 187 miljarder. Det är en ökningar med 177 miljarder kronor jämfört med årsskiftet. Hushållen stod för 583 miljarder, vilket innebär en ökning med 34 miljarder.
 
 
 
Försäljningsvolymen ökade med 2,3 procent i juli jämfört med samma månad 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 2,6 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,0 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.
 
 
 

Wed, 27 Aug 2014 09:30:04 GMT

Fortsatt svag uppgång för varuhandeln
Under första halvåret 2014 ökade den svenska varuexporten med 2 procent och importen med 4 procent jämfört med samma period året innan.
 
 
 

Wed, 27 Aug 2014 09:30:03 GMT

Handelsnettot 1,9 miljarder kronor i juli
Varuexporten uppgick under juli till 86,9 miljarder kronor och varuimporten till 85,0 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 1,9 miljarder kronor.
 
 
Last update: 01.09.2014