European Statistical System  > Partners  > European Union  > Sweden
  
    News     
    Who's who     
    Management issues     
    Statistics     
    Staff matters     
    Practical information     
    Links     
Latest news

 Items 1 - 4 of 16 Next 4
In the light of recent events   (more ...)  
Publish Date: 07-AUG-14
 
Published today   (more ...)  
Publish Date: 04-JUL-14
 
100 year anniversary celebration   (more ...)  
Publish Date: 28-JAN-14
 
Comparable statistics for the five Nordic countries - Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden   (more ...)  
Publish Date: 10-DEC-13
 

News feeds
 

Thu, 21 Aug 2014 09:30:13 GMT

Sysselsättningen ökar
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 982 000 i juli 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 77 000 personer jämfört med juli 2013. Antalet arbetslösa var 380 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 98,9 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet sysselsatta samt en...
 
 
 
Antalet lediga jobb inom handeln ökade med 50,4 procent under det andra kvartalet 2014 jämfört med samma kvartal föregående år. Totalt fanns det 9 000 lediga jobb i branschen. Även antalet anställda och lönesummorna ökade inom handeln.
 
 
 
Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 19 700 lägenheter under första halvåret i år. Det innebär en ökning med 35 procent jämfört med samma period 2013 då 14 578 lägenheter började byggas.
 
 
 

Wed, 20 Aug 2014 09:30:01 GMT

Totala fondförmögenheten ökade
Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder var vid utgången av det andra kvartalet 2 517 miljarder kronor. Det är en ökning jämfört med föregående kvartal med totalt 261 miljarder. Det kan främst förklaras av att ett flertal utlandsregistrerade fonder har blivit svenskregistrerade. Totalt flyttades omkring 130 miljarder.
 
 
 

Mon, 18 Aug 2014 09:30:05 GMT

Ökad upplåning i kronor och dollar
Den totala värdepappersupplåningen uppgick till 6 495 miljarder kronor vid utgången av juli, vilket innebär en ökning med 80 miljarder kronor. Ökningen skedde nästan uteslutande i kronor och dollar. Upplåningen i dollar berodde till störst del på att en kronförsvagning mot dollarn höjde värdet på den utestående stocken med drygt 3 procent. Kronan tappade i värde även mot euron, vilket höjde den...
 
 
 

Mon, 18 Aug 2014 09:30:03 GMT

Nedgång i företagens lager
Svenska företags lager minskade med 4,7 miljarder kronor under andra kvartalet. Minskningen motsvarar en nedgång med 1,1 procent i volym.
 
 
 

Mon, 18 Aug 2014 09:30:02 GMT

Ökat kapacitetsutnyttjande
Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,3 procentenheter under det andra kvartalet jämfört med det första kvartalet 2014, i säsongrensade tal.
 
 
 

Fri, 15 Aug 2014 09:30:02 GMT

Hushållskonsumtionen ökade i juni
Mellan maj och juni ökade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 0,5 procent. För perioden april-juni ökade konsumtionen med 1,2 procent, säsongrensat, jämfört med perioden januari-mars. Hushållskonsumtionen ökade med 2,6 procent under juni 2014 jämfört med samma månad förra året.
 
 
 

Wed, 13 Aug 2014 09:30:05 GMT

Största folkökningen på många år
Folkmängden i Sverige har fortsatt att öka under första halvåret 2014. Folkmängden uppgick vid halvårsskiftet till 9 694 194 personer, en ökning med 49 330 personer sedan årskiftet. Ökningen beror på både en större invandring än utvandring och ett födelseöverskott. Oroligheterna i Syrien har medfört en stor invandring och är en förklaring till den stora folkökningen. De syriska medborgarna var...
 
 
 

Wed, 13 Aug 2014 09:30:01 GMT

Antalet bidragsförsörjda ökar
Antalet helårspersoner som försörjs med sociala ersättningar och bidrag steg med 2,5 procent år 2013 jämfört med året innan. Antalet med sjuk- och aktivitetsersättning fortsatte att minska, medan antalet med övriga ersättningsformer ökade.
 
 
Last update: 21.08.2014