European Statistical System  > Partners  > European Union  > Sweden
  
    News     
    Who's who     
    Management issues     
    Statistics     
    Staff matters     
    Practical information     
    Links     
Latest news

 Items 1 - 4 of 16 Next 4
In the light of recent events   (more ...)  
Publish Date: 07-AUG-14
 
Published today   (more ...)  
Publish Date: 04-JUL-14
 
100 year anniversary celebration   (more ...)  
Publish Date: 28-JAN-14
 
Comparable statistics for the five Nordic countries - Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden   (more ...)  
Publish Date: 10-DEC-13
 

News feeds
 
Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var högre 2013 jämfört med 2012 för flerbostadshus.
 
 
 
Av EU:s invånare saknar 40 procent ekonomisk marginal för oförutsedda utgifter. Andelen i Sverige är 18 procent vilket är lägst i EU. Både i Sverige och EU är det framför allt personer med låg disponibel inkomst som uppger sig sakna kontantmarginal.
 
 
 

Tue, 25 Nov 2014 09:30:00 GMT

Producentpriserna steg svagt i oktober
Producentpriserna totalt steg med 0,2 procent mellan september och oktober. På hemmamarknaden steg priserna med 0,3 procent medan de var oförändrade på exportmarknaden. Under samma period sjönk priserna på importmarknaden med 0,5 procent.
 
 
 

Fri, 21 Nov 2014 09:30:03 GMT

Industrin minskar sina investeringar
Trenden med ökade investeringar för industriföretagen tycks nu vara bruten. Enligt oktobers investeringsenkät planerar de att investera 51,9 miljarder kronor under 2014. Det är en minskning med 10 procent jämfört med ifjol. Företagen ser dock ljust på framtiden , en liten ökning i investeringsvolymen väntas nästa år då företagen uppskattas investera 54,3 miljarder.
 
 
 
De totala kostnaderna för utbildningsväsendet ökade med 6 procent under perioden 2009–2013. Kostnaderna för förskolan ökade med 17 procent under samma period. Antalet inskrivna barn ökade med 10 procent.
 
 
 
Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 25 900 lägenheter under de tre första kvartalen 2014. Det innebär en ökning med 23 procent jämfört med samma period 2013 då 21 067 lägenheter började byggas.
 
 
 
Mellan 2008 och 2012 har intensiteten utsläpp per miljoner kronor sjunkit marginellt för nästan alla branscher som har en märkbar påverkan på koldioxidutsläppen. Detta medför att mindre mängd utsläpp av koldioxid sker vid produktion och tillverkning.
 
 
 

Wed, 19 Nov 2014 09:30:06 GMT

Valdeltagandet har ökat i valen
I de allmänna valen 2014 fortsatte trenden av ökande valdeltagande och ökande andel förtidsröstande.
 
 
 

Wed, 19 Nov 2014 09:30:04 GMT

Nollsparande för hushållen
Tredje kvartalet 2014 uppvisade hushållen ett finansiellt sparande som var noll. Hushållens sparande i finansiella tillgångar var 49 miljarder och låneökningen lika stor. De tillgångar som hushållen främst sparade i var fonder och försäkringar. Hushållssparandet är normalt lågt detta semesterkvartal.
 
 
 

Wed, 19 Nov 2014 09:30:02 GMT

Privata tjänstenäringar ökar stadigt
Det totala antalet anställda ökade med 1,1 procent till 4 364 700 under tredje kvartalet 2014. Lönesumman ökade totalt med 3,9 procent. I privat sektor ökade antalet anställda med 0,8 procent och lönesumman med 3,9 procent.
 
 
Last update: 25.11.2014