Register | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Czech Republic_cs

Czech Republic

Flag of Czech Republic

CSUCZSO.cz (Rychlé informace)

Rychlé informace
 
 
 
  16.04. 2014 Ceny průmyslových výrobců nadále ovlivňovány poklesem cen energií
  Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,8 %, tržních služeb o 0,6 % a stavebních prací o 0,2 %. Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,2 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 4,2 %, průmyslových výrobců o 0,8 % a tržních služeb o 0,5 %. Ceny stavebních prací se nezměnily.
 

  16.04. 2014 Meziměsíční směnné relace po šesti měsících negativní
  V únoru 2014 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,3 %, dovozní ceny o 0,2 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 4,4 %, dovozní ceny o 2,9 %, směnné relace dosáhly hodnoty 101,5 %.
 

  11.04. 2014 Pohonné hmoty a topné oleje
 
 

  09.04. 2014 Meziroční inflace třetí měsíc beze změny
  Celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v březnu stejná jako v únoru (meziměsíční změna 0,0 %). Tento vývoj ovlivnilo zvýšení cen zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a oddíle odívání a obuv, které bylo kompenzováno poklesem cen v oddíle rekreace a kultura a oddíle doprava. Meziroční růst spotřebitelských cen byl v březnu stejný jako v lednu a únoru, tj. 0,2 %.
 

  07.04. 2014
  Podle předběžných údajů skončila v únoru bilance zahraničního obchodu v národním pojetí přebytkem 13,6 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 2,8 mld. Kč.
 

  07.04. 2014 Růst produkce a zakázek pokračoval
  Průmyslová produkce v únoru meziročně vzrostla reálně o 6,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 1,7 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 19,9 %.
 

  07.04. 2014 Stavební produkce meziročně vzrostla
  Stavební produkce v únoru 2014 vzrostla meziročně reálně o 6,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 13,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 3,5 %. Bylo zahájeno meziročně o 11,2 % bytů méně. Dokončeno bylo o 14,3 % bytů více.
 

  04.04. 2014 Čtvrtý měsíc růstu maloobchodních tržeb
  Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v únoru reálně meziměsíčně o 0,3 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní se zvýšily o 8,1 %, stejně jako bez očištění. Růst tržeb, započatý v listopadu 2013, pokračoval i v únoru.
 

  04.04. 2014 Pohonné hmoty a topné oleje
 
 

  01.04. 2014 HDP v roce 2013 klesl o 0,9 %
  Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy poklesl v roce 2013 meziročně o 0,9 %. Aktualizovaný odhad se v úhrnu neliší od údaje zveřejněného 6. března.
 

CSUCZSO.cz (Právě vyšlo)

Právě vyšlo
 
 
 
  17.04 213003-ep Inovační aktivity podniků v ČR
 
 

  16.04 011039-ep Indexy cen výrobců - základní informace
 
 

  15.04 140070-ep Organizační statistika
 
 

  11.04 150144-ep Ropa, ropné produkty a zemní plyn
 
 

  11.04 150145-ep Energetické bilance ČR
 
 

  11.04 260004-ep Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR
 
 

  10.04 012018-ep Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění
 
 

  10.04 070006-ep Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a vybraných odvětvích služeb
 
 

  10.04 330094-ep Vybrané údaje za obce Pardubického kraje v roce 2012 podle správních obvodů
 
 

  09.04 320180-ep Socio-demografická homogamie sezdaných a nesezdaných párů
 
 

CSUCZSO.cz (Aktuality)

Aktuality
 
 
 
Last update 18.04.2014