Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Czech Republic_cs

Czech Republic

Flag of Czech Republic

CSUCZSO.cz (Rychlé informace)

Rychlé informace
 
 
 
  19.09. 2014 Pohonné hmoty a topné oleje
 
 

  16.09. 2014 Ceny průmyslových výrobců stagnovaly
  Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 2,5 %. Ceny průmyslových výrobců se nezměnily, ceny stavebních prací a tržních služeb shodně vzrostly o 0,1 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 1,0 %, ceny průmyslových výrobců se nezměnily. Ceny stavebních prací byly vyšší o 0,5 %, ceny tržních služeb o 1,4 %.
 

  16.09. 2014 Vývozní ceny rostly rychleji než ceny dovozní
  V červenci 2014 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,3 %, dovozní ceny se nezměnily, směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,9 %, dovozní ceny o 1,8 %, směnné relace dosáhly hodnoty 102,1 %.
 

  12.09. 2014 Potravinářské výrobky
 
 

  12.09. 2014 Pohonné hmoty a topné oleje
 
 

  11.09. 2014 Počet obyvatel po loňském úbytku opět roste
  V prvním pololetí letošního roku počet obyvatel České republiky vzrostl o 9,2 tisíce na 10 521,6 tisíce osob. Kladná byla bilance přirozené měny (1,3 tisíce) i zahraničního stěhování (7,9 tisíce). Meziročně výrazně přibylo přistěhovalých (o 64 %), mírně se zvýšil počet sňatků (o 3 %) a živě narozených (o 1 %). Výrazně ubylo zemřelých (o 9 %), mírně vystěhovalých (o 2 %), rozvodů a potratů (o 1 %).
 

  09.09. 2014 Meziroční růst spotřebitelských cen mírně zrychlil
  Spotřebitelské ceny klesly v srpnu proti červenci o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména snížení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle alkoholické nápoje a tabák. Meziročně zrychlil růst spotřebitelských cen v srpnu na 0,6 % z 0,5 % v červenci.
 

  08.09. 2014
  Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 11,5 mld. Kč, který byl meziročně o 6,6 mld. Kč vyšší.
 

  08.09. 2014 Růst průmyslové produkce pokračoval
  Průmyslová produkce v červenci meziročně vzrostla reálně o 8,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 6,0 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,7 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 17,6 %.
 

  08.09. 2014 Stavební produkce klesla
  Stavební produkce v červenci 2014 klesla meziročně reálně o 3,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 2,8 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 2,2 %. Bylo zahájeno meziročně o 22,9 % bytů více. Dokončeno bylo o 4,5 % bytů více.
 

Error:   An unexpected error occured.
CSUCZSO.cz (Aktuality)

Aktuality
 
 
 
Last update 21.09.2014