Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Czech Republic_cs

Czech Republic

Flag of Czech Republic

CSUCZSO.cz (Rychlé informace)

Rychlé informace
 
 
 
  18.11. 2014 Další pokles cen v zemědělství a průmyslu
  Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 3,1 % a průmyslových výrobců o 0,4 %. Ceny stavebních prací vzrostly o 0,1 % a tržních služeb o 0,2 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 3,9 % a průmyslových výrobců o 0,3 %. Ceny stavebních prací a tržních služeb byly shodně vyšší o 0,8 %.
 

  18.11. 2014 Meziroční růst cen zahraničního obchodu pokračoval
  V září 2014 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,5 %, dovozní ceny se nezměnily, směnné relace dosáhly hodnoty 99,5 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 4,9 %, dovozní ceny o 3,5 %, směnné relace dosáhly hodnoty 101,4 %.
 

  14.11. 2014 Výkon české ekonomiky se zvýšil ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,3 %
  Hrubý domácí produkt vzrostl ve 3. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 2,3 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,3 %.
 

  14.11. 2014 Potravinářské výrobky
 
 

  14.11. 2014 Pohonné hmoty a topné oleje
 
 

  10.11. 2014 Meziroční index spotřebitelských cen zůstal stejný jako v září
  Spotřebitelské ceny vzrostly v říjnu proti září o 0,2 %. Toto zvýšení ovlivnil zejména růst cen v oddíle odívání a obuv. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu stejně jako v září, tj. o 0,7 %.
 

  07.11. 2014 Růst tržeb v dopravě, pokles profesních a technických činností
  Ve 3. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 0,1 %. Tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 0,3 %, bez očištění o 0,9 %. Na celkový vývoj měl největší vliv růst tržeb v dopravě a skladování.
 

  07.11. 2014 Hosté stále zkracují délku svého pobytu
  Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2014 meziročně snížil o 0,8 %. Počet nocí strávených domácími návštěvníky klesl o 2,8 %, avšak cizinců se zvýšil o 1,7 %. Celkově v tomto období přijelo o 2,0 % více hostů, zahraničních o 4,2 %, počet domácích turistů se meziročně nezměnil.
 

  07.11. 2014 Pohonné hmoty a topné oleje
 
 

  06.11. 2014
  Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 19,3 mld. Kč, který byl meziročně o 8,2 mld. Kč vyšší.
 

CSUCZSO.cz (Právě vyšlo)

Právě vyšlo
 
 
 
  18.11 011039-ep Indexy cen výrobců - základní informace
 
 

  18.11 011041-ep Indexy cen stavebních prací, stavebních děl a nákladů stavební výroby
 
 

  14.11 011038-ep Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství
 
 

  14.11 130065-ep Zemřelí podle podrobného seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR
 
 

  14.11 220034-ep Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR – Plzeňský kraj
 
 

  11.11 012018-ep Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění
 
 

  11.11 241014-ep Zahraniční obchod České republiky podle SKP
 
 

CSUCZSO.cz (Aktuality)

Aktuality
 
 
 
Last update 24.11.2014