Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Finland_sv

Finland

Flag of Finland

Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)

Senaste statistik
 
 
 
  Den preliminära folkmängden i Finland 5 462 939 i slutet av juli
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 462 939 i slutet av juli 2014. Folkmängden i Finland ökade under januari-juli med 11 670 personer, dvs. med 2 300 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 8 370 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 3 300 personer.
 

Thu, 21 Aug 2014 06:00:00 GMT

  I vägtrafiken dog 26 personer i juli
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 625 i juli. I dessa dog 26 och skadades 820 personer. Antalet döda var 9 färre än i juli 2013 och antalet skadade 107 fler.
 

Thu, 21 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom den privata sektorn var 3 500 euro i oktober 2013
  Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie arbetstiden hos månadsavlönade inom den privata sektorn 3 503 euro i oktober 2013. Lönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare var i genomsnitt 3 913 euro för män och 3 068 euro för kvinnor. Medianlönen var 3 100 euro, 3 533 euro för män och 2 748 euro för kvinnor. Den lägst avlönade decilens löner för ordinarie arbetstid var under 2 088 euro och den högst avlönade decilens löner översteg 5 364 euro. Den årliga stegringen av indexet för ordinarie förtjänst var under oktober - december 2,5 procent för månadsavlönade inom den privata sektorn. Statistiken över månadslönerna inom den privata sektorn omfattar uppgifter om ungefär 676 000 löntagare, av vilka 52 procent är män.
 

Thu, 21 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Timlönefördelningen inom den privata sektorn har blivit något bimodal från år 2005 till år 2013
  Enligt Statistikcentralens statistik över timlöner inom den privata sektorn var lönen för den ordinarie arbetstiden hos löntagare i genomsnitt 15,60 euro per timme under sista kvartalet 2013. Av arbetstimmarna utfördes tio procent med en lön som var under 11,10 (decil 1), hälften med en lön som var under 15,30 (medianen) och tio procent med en lön som var över 20,00 euro (decil 9). Den totala lönen var i genomsnitt 16,40 euro per timme. Enligt Statistikcentralens index för ordinarie förtjänst steg timlönerna inom den privata sektorn med 1,8 procent från motsvarande kvartal året innan.
 

Thu, 21 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Utländska turisters övernattningar ökade med 2,9 procent i juni 2014
  I juni 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 559 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 2,9 procent fler än året innan. Inhemska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningarna uppgick till drygt 1,5 miljoner dygn. Detta var en minskning med 4,8 procent jämfört med juni 2013. Det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskade med 2,8 procent och totalt statistikfördes något under 2,1 miljoner övernattningsdygn i juni 2014. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.
 

Thu, 21 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Värdet av företagens lager ökade under andra kvartalet 2014 från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade de sammanlagda lagren inom industrin, utvinningen av mineral elproduktionen och handeln med 2,0 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med året innan. Inom industrin ökade lagervärdet med 2,4 procent och inom handeln med 1,5 procent jämfört med andra kvartalet år 2013.
 

Tue, 19 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 0,5 procent i juli
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för anläggningsmaskiner med 0,5 procent från juli år 2013 till juli år 2014. Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 0,3 procent och underhållsmaskiner ökade med 0,9 procent. Kostnaderna för mobilkranar steg med 0,2 procent. Stegringen av kostnaderna påverkades främst av att arbetskraftskostnaderna steg samt att räntekostnaderna ökade under året. Stegringen av kostnaderna dämpades särskilt av att bränslen blev billigare.
 

Mon, 18 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,9 procent i juli
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 0,9 procent från juli år 2013 till juli år 2014. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 0,5 procent för stadstrafik och reguljärtrafik till 1,4 procent för avtalstrafik. Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av att arbetskraftskostnaderna och allmänna kostnaderna steg under året.
 

Mon, 18 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,8 procent i juli
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för den yrkesmässiga lastbilstrafiken med 0,8 procent från juli 2013 till juli 2014. Kostnaderna för paketbilar och lätta lastbilar ökade med 1,3 procent. Kostnaderna för medeltunga och tunga lastbilar steg med 1,3 procent och kostnaderna för trailerkombinationer med 0,6 procent.
 

Mon, 18 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för skogsmaskiner ökade 0,2 procent i juli
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för skogsmaskiner med 0,2 procent från juli år 2013 till juli år 2014. Kostnaderna för skogstraktorer steg med 0,3 procent och kostnaderna för avverkningsmaskiner steg med 0,1 procent under året. Kostnaderna för timmerekipage steg med 0,6 procent och kostnaderna för flisare sjönk med 0,4 procent.
 

Mon, 18 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 1,2 procent i juli
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,2 procent från juli år 2013 till juli år 2014. Årsförändringen varierade efter delindex från -1,3 procent för geokonstruktioner till 3,0 procent för betongkonstruktioner.
 

Mon, 18 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Byggnadskostnaderna steg i juli med 1,2 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i juli 2014 med 1,2 procent från juli året innan. Priserna på arbetsinsatser inom byggverksamhet steg med 0,5 procent, priserna på materialinsatser med 1,6 procent och priserna på övriga insatser med 1,3 procent jämfört med året innan.
 

Fri, 15 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Försäljningen inom detaljhandeln minskade i juni med 1,6 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom detaljhandeln med 1,6 procent i juni jämfört med juni 2013. Inom dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 1,6 procent och inom varuhushandeln med 3,8 procent från föregående år. Däremot ökade försäljningen inom partihandeln med 4,5 procent och inom bilhandeln med 10,0 procent från året innan. Det innebär att försäljningen inom hela handeln ökade med 3,3 procent från juni 2013.
 

Fri, 15 Aug 2014 06:00:00 GMT

  I juni 2014 visade bytesbalansen ett överskott, Finland hade ett nettoinflöde av kapital
  I juni 2014 visade Finlands bytesbalans ett överskott på 0,3 miljarder euro. Den finansiella balansen visade att utländska investerare investerade mer i Finland än finländska investerare investerade i utlandet.
 

Fri, 15 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 1,8 procent under andra kvartalet
  Enligt Statistikcentralen sjönk inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 1,8 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med året innan. Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen sjönk med 3,0 procent på årsnivå. Priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg med 1,4 procent.
 

Fri, 15 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Producentpriserna för lantbruket sjönk med 14,0 procent under andra kvartalet
  Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna inom lantbruket med 14,0 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 10,6 procent. Priserna på vegetabiliska produkter sjönk med 22,1 procent på årsnivå. Priserna på animaliska produkter sjönk med 8,4 procent.
 

Fri, 15 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Inflationen i juli 0,8 procent
  Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i juli 0,8 procent. I juni var den 0,9 procent.
 

Thu, 14 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Omsättningen inom industrin under mars - maj fortfarande drygt en procent mindre än året innan
  Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under mars - maj 1,4 procent mindre än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 3,7 procent, medan exportomsättningen ökade med 0,3 procent från föregående år.
 

Thu, 14 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Omsättningen inom servicenäringarna ökade under mars - maj med 1,4 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 1,4 procent under mars - maj jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen med 1,1 procent under motsvarande period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.
 

Thu, 14 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Produktionen inom samhällsekonomin minskade i juni 2014
  Den säsongrensade produktionen minskade i juni med 0,6 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 0,1 procent större än året innan. I juni i år fanns det en arbetsdag mer än året innan. Enligt de reviderade uppgifterna minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för maj med 0,6 procent jämfört med maj året innan (tidigare -0,1%).
 

Thu, 14 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Antalet företagssaneringar minskade med 7,3 procent under januari - juni 2014
  Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 265 företagssaneringar under januari - juni 2014, dvs. 21 företagssaneringar (7,3 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som var föremål för företagssanering uppgick till totalt 1 832, vilket är 1 232 personer (40,2 procent) färre än året innan.
 

Wed, 13 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Antalet konkurser minskade med 4,1 procent under första delen av året
  Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari - juni 2014 totalt 1 579 konkurser, dvs. 68 konkurser (4,1 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 7 363, vilket är 961 personer (11,5 procent) färre än året innan.
 

Wed, 13 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade under januari - juni från året innan
  Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 2 193 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari - juni 2014. Antalet ansökningar var 239 stycken (12 procent) fler än under motsvarande period året innan.
 

Wed, 13 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Byggföretagens omsättning ökade under mars - maj med över 3 procent från året innan
  Byggföretagens omsättning ökade under mars - maj i år med 3,4 procent jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen inom husbyggande ökade med 5,1 procent. Omsättningen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade med 2,3 procent och omsättningen inom anläggningsarbeten med 2,1 procent. Ett år tidigare minskade omsättningen inom hela näringsgrenen med 3,0 procent under motsvarande period.
 

Wed, 13 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Lönesumman ökade med en procent under april-juni jämfört med året innan
  Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under april-juni 1,0 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i juni ökade lönesumman för hela ekonomin med en procent från året innan. Under april-juni för ett år sedan ökade lönesumman med 1,3 procent.
 

Mon, 11 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Industrins orderingång minskade i juni med 4,6 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 4,6 procent mindre i juni 2014 än året innan. Innan juni ökade orderingången kontinuerligt under fyra månader. Under januari - juni ökade orderingången med 2,3 procent från året innan.
 

Fri, 08 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Industriproduktionen minskade i juni med 1,4 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,4 procent i juni 2014 jämfört med juni 2013. Under januari - juni minskade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 4,0 procent jämfört med motsvarande period året innan.
 

Fri, 08 Aug 2014 06:00:00 GMT

  I juli 2014 registrerades 8 016 nya personbilar
  I juli 2014 registrerades 13 467 nya fordon, av vilka 8 992 var bilar. Första registreringarna minskade med 7,0 procent från motsvarande månad året innan. I juli registrerades 8 016 nya personbilar, vilket är 5,2 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 38,4 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.
 

Wed, 06 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Hyrorna steg med 3,7 procent under året
  Hyrorna steg under det andra kvartalet år 2014 med 3,7 procent från året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet med i genomsnitt 3,3 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 3,6 procent och i övriga Finland med 3,1 procent. Hyrorna för ARA-bostäder steg i hela landet med 4,2 procent från föregående år. Jämfört med föregående kvartal steg hyrorna för fritt finansierade bostäder med 0,7 procent och för ARA-bostäder med 1,1 procent i hela landet.
 

Fri, 01 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst ökade under januari - mars från året innan
  Under första kvartalet år 2014 uppgick värdepappersföretagens provisionsintäkter till 81 miljoner euro. Provisionsintäkterna ökade med 10 procent jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal var provisionsintäkterna oförändrade. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.
 

Thu, 31 Jul 2014 06:00:00 GMT

Last update 23.08.2014