Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Finland_sv

Finland

Flag of Finland

Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)

Senaste statistik
 
 
 
  Aktiebostadspriserna nästan oförändrade i juni
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,1 procent från maj till juni. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,1 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,2 procent. Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna i hela landet med 1,4 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,2 procent från året innan och i övriga Finland med 2,3 procent.
 

Mon, 28 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Konsumenternas tro på Finlands ekonomi ökade något i juli
  Konsumenternas allmänna förtroende för ekonomin var i juli nästan oförändrat. I juli var konsumenternas förtroendeindikator 9,4, då den i juni och maj var 8,7. I juli i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 5,0. Långtidsmedelvärdet är 12,1. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1 - 19 juli 1 217 personer bosatta i Finland.
 

Mon, 28 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Allt färre nya företag i Finland
  Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 10,3 procent under första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde och lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, och sett till landskap var antalet företag som inledde respektive lade ned sin verksamhet störst i Nyland.
 

Thu, 24 Jul 2014 06:00:00 GMT

  I vägtrafiken dog 25 personer i juni
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 444 i juni. I dessa dog 25 och skadades 544 personer. Antalet döda var 4 färre än i juni 2013 och antalet skadade 153 färre.
 

Thu, 24 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Producentpriserna för industrin sjönk med 0,6 procent i juni
  Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med i genomsnitt 0,6 procent från juni 2013 till juni 2014. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden sjönk med 0,8 procent, medan producentpriserna på exportprodukter sjönk med 0,4 procent.
 

Thu, 24 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Producentpriserna för tjänster steg med 1,1 procent i april-juni
  Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 1,1 procent under det andra kvartalet år 2014 jämfört med motsvarande kvartal året innan.
 

Thu, 24 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i juni med 1,9 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln med 1,9 procent i juni jämfört med juni 2013. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, sjönk inom detaljhandeln med 1,7 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln minskade försäljningen i juni med 1,8 procent och försäljningsvolymen med 2,3 procent jämfört med motsvarande period året innan.
 

Thu, 24 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Den preliminära folkmängden i Finland 5 460 459 i slutet av juni
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 460 459 i slutet av juni. Folkmängden i Finland ökade under januari-juni 2014 med 9 190 personer, dvs. med 1 620 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 6 720 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 2 470 personer.
 

Tue, 22 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Det relativa arbetslöshetstalet för juni 9,2 procent
  Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juni 2014 till 258 000, vilket var 42 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,2 procent, medan det var 7,8 procent i juni året innan. Antalet sysselsatta var 18 000 färre än i juni året innan. Under andra kvartalet (april - juni) var det relativa arbetslöshetstalet 9,6 procent, vilket var 0,5 procentenheter högre än under motsvarande period år 2013.
 

Tue, 22 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för taxitrafiken ökade med 1,9 procent i juni
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för taxitrafiken med 1,9 procent från juni år 2013 till juni år 2014. Kostnaderna för invalidtaxitrafiken gick upp med 1,7 procent och kostnaderna för ambulanstrafiken med 2,8 procent på årsnivå.
 

Mon, 21 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 1,2 procent i juni
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för anläggningsmaskiner med 1,2 procent från juni år 2013 till juni år 2014. Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 1,0 procent och kostnaderna för underhållsmaskiner med 1,5 procent. Kostnaderna för mobilkranar ökade med 0,9 procent. Stegringen av kostnaderna påverkades främst av ökningen av räntekostnader och arbetskraftskostnader under året. Stegringen av kostnaderna dämpades av att bränslen blev billigare .
 

Fri, 18 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för skogsmaskiner ökade 0,7 procent i juni
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för skogsmaskiner med 0,7 procent från juni år 2013 till juni år 2014. Kostnaderna för skogstraktorer ökade med 0,8 procent och kostnaderna för avverkningsmaskiner med 0,6 procent under året. Kostnaderna för timmerekipage ökade med 1,4 procent och kostnaderna för flisare med 0,3 procent.
 

Fri, 18 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 1,3 procent i juni
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,3 procent från juni år 2013 till juni år 2014. Årsförändringen varierade efter delindex från -1,2 procent för geokonstruktioner till 2,8 procent för bergkonstruktioner.
 

Fri, 18 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för busstrafiken ökade med 1,4 procent i juni
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 1,4 procent från juni år 2013 till juni år 2014. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 0,9 procent för stadstrafik till 1,7 procent för avtalstrafik. Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av att lönerna och de indirekta lönekostnaderna samt de allmänna kostnaderna blev dyrare under året.
 

Thu, 17 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 1,5 procent i juni
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för den yrkesmässiga lastbilstrafiken med 1,5 procent från juni år 2013 till juni år 2014. Kostnaderna för paketbilar och lätta lastbilar ökade med 1,6 procent och kostnaderna för medeltunga och tunga lastbilar med 1,9 procent. Kostnaderna för trailerkombinationer ökade med 1,4 procent.
 

Thu, 17 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Utländska turisters övernattningar minskade med 4,1 procent i maj 2014
  I maj 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 400 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 4,1 procent färre än året innan. De finländska turisterna övernattade något under en miljon dygn i inkvarteringsanläggningar, vilket var en procent fler än i maj 2013. Det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskade med 0,5 procent och totalt statistikfördes drygt 1,3 miljoner övernattningsdygn i maj 2014. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.
 

Thu, 17 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Byggnadskostnaderna steg i juni med 0,8 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i juni 2014 med 0,8 procent från juni året innan. Priserna på arbetsinsatser inom byggverksamhet steg med 0,6 procent, priserna på materialinsatser med 1,0 procent och priserna på övriga insatser med 1,1 procent jämfört med året innan.
 

Tue, 15 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Försäljningen inom hela handeln minskade i maj med 2,5 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom detaljhandeln med 1,0 procent i maj jämfört med maj 2013. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 0,6 procent från året innan, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med 2,0 procent från motsvarande period året innan. Inom partihandeln minskade försäljningen med 3,5 procent och inom bilhandeln med 2,1 procent från föregående år. Det innebär att försäljningen inom hela handeln gick ned med 2,5 procent från maj 2013.
 

Tue, 15 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Produktionen inom samhällsekonomin minskade i maj 2014
  Den säsongrensade produktionen minskade i maj med 0,5 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 0,1 procent lägre än året innan. I maj i år fanns det en arbetsdag mindre än året innan. Utan arbetsdagskorrigering var den ursprungliga serien 0,9 procent lägre än året innan.
 

Tue, 15 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Inflationen i juni 0,9 procent
  Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i juni 0,9 procent. I maj var inflationen 0,8 procent.
 

Mon, 14 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Omsättningen inom industrin minskade under februari-april med drygt en procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under februari - april 1,3 procent mindre än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 3,3 procent, medan exportomsättningen ökade med 0,2 procent från föregående år
 

Mon, 14 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Omsättningen inom servicenäringarna ökade under februari - april med 1,8 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 1,8 procent under februari - april jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen med 0,6 procent under motsvarande period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.
 

Mon, 14 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Antalet brott minskade något under januari - juni 2014
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari - juni 2014 kännedom om totalt 200 900 brott, vilket är 1 300 fall (0,6 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet egendomsbrott var 115 900, vilket är 4 100 fall (3,7 procent) fler än år 2013. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 17 000, vilket är 1 800 fall (9,6 procent) färre än under motsvarande period året innan. Dessutom bokfördes 189 100 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.
 

Fri, 11 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Bruttonationalprodukten minskade med 1,2 procent i fjol
  Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten med 1,2 procent år 2013. Enligt de första preliminära uppgifterna som publicerades i mars var minskningen 1,4 procent. Nationalprodukten reviderades, eftersom nya uppgifter erhölls om insatsförbrukningen för industrin och övriga branscher.
 

Fri, 11 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Byggföretagens omsättning ökade under februari - april med 3,1 procent från året innan
  Byggföretagens omsättning ökade under februari - april i år med 3,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen inom husbyggande ökade med 4,1 procent. Omsättningen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade med 2,7 procent och omsättningen inom anläggningsarbeten med 0,8 procent.
 

Fri, 11 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Företagens vinstkvot minskade under första kvartalet 2014
  Företagens vinstkvot minskade under första kvartalet 2014 i och med att företagssektorns förädlingsvärde sjönk. Hushållens sparkvot minskade eftersom den disponibla inkomsten i hushållen inte ökade lika mycket som konsumtionsutgifterna. Hushållens och företagens investeringskvoter minskade något från föregående kvartal. Den justerade disponibla inkomsten, som beskriver hushållens ekonomiska välfärd, minskade reellt jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.
 

Fri, 11 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Kapitalinflöde till Finland i början av år 2014, bytesbalansen visade fortfarande ett underskott
  I början av året präglades den finansiella balansen av nettokapitalimport, dvs. utländska investeringar i Finland var fler än finländska investeringar i utlandet. Bytesbalansen visade alltjämt ett underskott under början av året (januari - maj).
 

Fri, 11 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Kvartalsräkenskapernas tidsserier enligt ENS2010 har publicerats, bruttonationalprodukten minskade med 0,4 procent under första kvartalet
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten under januari - mars med 0,4 procent från föregående kvartal. Jämfört med första kvartalet 2013 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 0,3 procent.
 

Fri, 11 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Lönesumman ökade med 0,2 procent under mars-maj jämfört med året innan
  Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under mars-maj 0,2 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i maj ökade lönesumman för hela ekonomin med 0,9 procent från året innan. Under mars-maj för ett år sedan ökade lönesumman med 1,6 procent.
 

Fri, 11 Jul 2014 06:00:00 GMT

  Skatteutfallet ökade med 3,9 procent år 2013
  Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 3,9 procent år 2013. Utfallet uppgick till totalt 88,6 miljarder euro. Skattekvoten var 44,0 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Skattekvoten ökade med 1,2 procentenheter från året innan. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna för år 2013. Skattekvoten är nu på en lägre nivå än tidigare eftersom revideringen av nationalräkenskaperna ENS 2010 gjorde att bruttonationalprodukten ökade.
 

Fri, 11 Jul 2014 06:00:00 GMT

Last update 29.07.2014