Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Sweden_sv

Sweden

Flag of Sweden

www.scb.se - Pressmeddelanden

Pressmeddelanden via RSS
 
 
 
  Andelen i yrkesaktiv ålder minskar
  Andelen personer i åldern 25-64 minskar som andel av befolkningen. Detta bidrar till att förklara varför sysselsättningsgraden i befolkningen 15-74 år knappt ökat trots en positiv utveckling bland personer i yrkesaktiv ålder. Att arbetslösheten är högre än strax före finanskrisen förklaras främst av ett ökat arbetskraftsdeltagande i grupper med lägre sysselsättningsgrad så som unga och utrikes...
 

Tue, 02 Sep 2014 09:30:06 GMT

  Försvagad bytesbalans
  Överskottet i bytesbalansen uppgick under andra kvartalet till 49 miljarder kronor vilket är en minskning jämfört med samma kvartal föregående år då överskottet uppgick till 60 miljarder kronor. Försvagningen i bytesbalansen beror främst på ett minskat överskott i utrikeshandeln med varor.
 

Tue, 02 Sep 2014 09:30:05 GMT

  Antalet sjukdagar minskade
  Antalet sjukdagar per anställd minskade under andra kvartalet 2014 jämfört med samma kvartal 2013. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,19 dagar per anställd.
 

Tue, 02 Sep 2014 09:30:03 GMT

  Svag nedgång för tjänstepriserna under andra kvartalet, korrigerad 2014-09-01
  Tjänsteprisindex sjönk med 0,1 procent från första till andra kvartalet 2014. Motsvarande förändring under föregående kvartal var en uppgång med 0,4 procent. Sedan andra kvartalet 2013 har tjänsteprisindex stigit med 0,4 procent (korrigerad 2014-09-01). Motsvarande årstakt föregående kvartal var en uppgång på 0,8 procent.
 

Mon, 01 Sep 2014 11:10:00 GMT

  Högt hushållssparande
  Hushållens finansiella sparande var högt andra kvartalet 2014 och uppgick till 52 miljarder kronor. Normalt är sparandet högt under detta kvartal. Det var främst bankinlåning som ökade.
 

Mon, 01 Sep 2014 09:30:04 GMT

  Nya bilar ökade med 7,5 procent
  Under augusti 2014 nyregistrerades 25 599 personbilar, en ökning med 7,5 procent jämfört med augusti föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.
 

Mon, 01 Sep 2014 09:30:01 GMT

  Fortsatt intresse för utländska värdepapper
  Svenska investerare fortsätter att investera i utländska värdepapper. Totalt nettoinvesterade svenska placerare 60 miljarder kronor i utländska värdepapper under andra kvartalet, 45 miljarder i portföljaktier och 15 miljarder i räntebärande värdepapper.
 

Fri, 29 Aug 2014 09:30:12 GMT

  Arbetskraftskostnaderna ökade i juni
  Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juni beräknats till 116,0 för arbetare och 116,7 för tjänstemän. Sedan juni 2013 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,0 procent för arbetare och 3,4 procent för tjänstemän.
 

Fri, 29 Aug 2014 09:30:01 GMT

  Livföretagens resultat ökar
  Livföretagens tekniska resultat , det vill säga resultatet från försäkringsrörelsen, uppgick under 2013 till 233 miljarder kronor. Det kan jämföras med 2012 då det tekniska resultatet slutade på minus 159 miljarder.
 

Thu, 28 Aug 2014 09:30:07 GMT

  Aktieförmögenheten fortsätter öka
  Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade på svensk marknadsplats fortsätter att öka och var i slutet av juni 2014 värderad till 5 187 miljarder. Det är en ökningar med 177 miljarder kronor jämfört med årsskiftet. Hushållen stod för 583 miljarder, vilket innebär en ökning med 34 miljarder.
 

Thu, 28 Aug 2014 09:30:04 GMT

Last update 03.09.2014