Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Sweden_sv

Sweden

Flag of Sweden

www.scb.se - Pressmeddelanden

Pressmeddelanden via RSS
 
 
 
  Ökning av antalet anställda
  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 870 000 i juni 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 54 000 personer jämfört med juni 2013. Antalet arbetslösa var 493 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,2 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 144,6 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet ...
 

Thu, 24 Jul 2014 09:30:09 GMT

  Producentpriserna sjönk i juni
  Producentpriserna totalt sjönk med 0,1 procent i juni jämfört med maj. Även på hemma-, export- och importmarknaden sjönk priserna med 0,1 procent under samma period.
 

Thu, 24 Jul 2014 09:30:01 GMT

  Minskad upplåning i kronor
  Den utestående stocken i både penningmarknadsinstrument och obligationer minskande under juni månad. Minskningen utgjordes av återköp och förfall av penningmarknadsinstrument för 14 miljarder kronor och motsvarande 52 miljarder kronor för obligationer. Det är framförallt värdepapper emitterade i kronor som lämnar marknaden, medan papper i dollar har ökat något. Den totala upplåningen i...
 

Wed, 16 Jul 2014 09:30:01 GMT

  Inflationstakten 0,2 procent
  Inflationstakten var 0,2 procent i juni, vilket är en uppgång sedan maj då den var minus 0,2 procent. Från maj 2014 till juni 2014 steg KPI med 0,2 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,8 procent i juni. Prisbasbeloppet för år 2015 har beräknats till 44 500 kronor, vilket innebär en ökning med 100 kronor...
 

Thu, 10 Jul 2014 09:30:04 GMT

  Prisbasbeloppet för år 2015 beräknat till 44 500 kronor
  Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2015 beräknats till 44 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2015 är 100 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2014.
 

Thu, 10 Jul 2014 09:30:02 GMT

  Minskad produktion inom näringslivet
  Produktionen inom näringslivet minskade med 1,7 procent i maj jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med maj 2013 ökade produktionen med 0,8 procent i kalenderkorrigerade tal.
 

Tue, 08 Jul 2014 09:30:01 GMT

  Hushållskonsumtionen ökade i maj
  Mellan april och maj ökade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 0,1 procent. För perioden mars-maj ökade konsumtionen med hela 1,7 procent, säsongrensat, jämfört med perioden december-februari. Hushållskonsumtionen ökade med 3,3 procent under maj 2014 jämfört med samma månad förra året.
 

Mon, 07 Jul 2014 09:30:02 GMT

  Nedgång i industriproduktionen
  Produktionen inom industrin minskade i maj med 3,2 procent jämfört med april, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med maj 2013 minskade produktionen med 2,2 procent, i kalenderkorrigerade tal.
 

Fri, 04 Jul 2014 09:30:10 GMT

  Industrins orderingång minskar
  Industrins orderingång minskade i maj och redovisade en nedgång på 2,2 procent jämfört med april, i säsongrensade tal. Vid en jämförelse mellan maj i år och motsvarande månad föregående år minskade orderingången med 1,4 procent, i kalenderkorrigerade tal.
 

Fri, 04 Jul 2014 09:30:07 GMT

  Uppgång för restaurangförsäljningen i maj
  Restaurangernas försäljningsvolym steg med 5,2 procent under maj jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kaféer, som ökade med 8,4 procent.
 

Fri, 04 Jul 2014 09:30:06 GMT

Last update 25.07.2014