Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Sweden_sv

Sweden

Flag of Sweden

www.scb.se - Pressmeddelanden

Pressmeddelanden via RSS
 
 
 
  Arbetskraftskostnaderna ökade i juli
  Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juli beräknats till 112,9 för arbetare och 116,7 för tjänstemän. Sedan juli 2013 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,8 procent för arbetare och 3,5 procent för tjänstemän.
 

Tue, 30 Sep 2014 09:30:01 GMT

  Fortsatt underskott i offentliga finanser
  Den offentliga förvaltningens finansiella sparande uppgick till minus 50 miljarder kronor år 2013 enligt reglerna för EU:s konvergenskriterier. I relation till BNP var det finansiella sparandet minus 1,3 procent, vilket innebär att Sverige liksom tidigare år klarar kriterierna. Jämfört med 2012 försämrades det finansiella sparandet med 16 miljarder kronor.
 

Tue, 30 Sep 2014 09:30:00 GMT

  Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i augusti
  Försäljningsvolymen ökade med 4,6 procent i augusti jämfört med samma månad 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 1,8 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,1 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.
 

Mon, 29 Sep 2014 09:30:03 GMT

  Handelsnettot -2,8 miljarder kronor i augusti
  Varuexporten uppgick under augusti till 84,2 miljarder kronor och varuimporten till 87,0 miljarder. Det ger ett handelsnetto på minus 2,8 miljarder kronor.
 

Fri, 26 Sep 2014 09:30:06 GMT

  Hushållens lån passerar 3 000 miljarder
  I augusti uppgick hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) till 3 003 miljarder. Det är en ökning med 13 miljarder jämfört med föregående månad. Jämfört med motsvarande månad föregående år är det en ökning med 153 miljarder, vilket ger en oförändrad årlig tillväxttakt på 5,6 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.
 

Thu, 25 Sep 2014 09:30:06 GMT

  Minskade inkomstskillnader mellan kvinnor och män
  Mellan 2003 och 2013 ökade medianinkomsten med 14 procent för Sveriges befolkning. Ökningen var större för kvinnor än för män.
 

Thu, 25 Sep 2014 09:30:04 GMT

  Producentpriserna steg i augusti
  Producentpriserna totalt steg med 1,0 procent mellan juli och augusti. Under samma period steg priserna på exportmarknaden med 1,7 procent, på importmarknaden med 1,3 procent och på hemmamarknaden med 0,3 procent.
 

Thu, 25 Sep 2014 09:30:01 GMT

  Stor utlåning till icke-finansiella bolag
  Under det andra kvartalet i år ökade icke-finansiella bolag sitt låntagande i monetära finansinstitut med 48 miljarder kronor. Det var en kraftig ökning i jämförelse med tidigare kvartal. Senast nettoutlåningen var så hög var under andra kvartalet 2008.
 

Wed, 24 Sep 2014 09:30:01 GMT

  Ökat innehav i utländska aktier
  Innehavet av utländska värdepapper uppgick vid utgången av 2013 till 3 583 miljarder kronor. Jämfört med 2012 motsvarar det en ökning på 296 miljarder kronor eller knappt 9 procent. Innehavet i aktier har ökat i motsats till fondinnehavet som har minskat.
 

Tue, 23 Sep 2014 09:30:03 GMT

  Stora skillnader i dödlighet mellan olika yrken
  Det finns tydliga skillnader i dödlighet mellan olika yrken. Chefer har lägre dödlighet än sysselsatta i genomsnitt. Detsamma gäller akademikeryrken som lärare, läkare och dataspecialister. Yrken med hög dödlighet finns främst inom service, omsorg, process- och maskinoperatörsarbete, t.ex. vårdbiträden, personliga assistenter, montörer och tidningsdistributörer.
 

Tue, 23 Sep 2014 09:30:02 GMT

Last update 01.10.2014