Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Sweden_sv

Sweden

Flag of Sweden

www.scb.se - Statistiknyheter

Statistiknyheter via RSS
 
 
 
  Hushållens bolåneräntor fortsätter att sjunka
  Hushållens genomsnittliga bolåneräntor för nya avtal från monetära finansinstitut (MFI) sjönk under oktober från 2,15 till 2,06 procent. Detta kan härledas till att både den rörliga och de bundna räntorna sjönk under perioden. Den rörliga räntan uppgick till 2,03 procent i oktober vilket är en minskning med 7 punkter jämfört med september.
 

Thu, 27 Nov 2014 09:30:02 GMT

  Privata icke-vinstdrivande sektorn finansierar främst andra aktörers FoU
  Under 2013 finansierade den privata icke-vinstdrivande sektorn andra aktörers forskning och utveckling (utlagd FoU) för 2,6 miljarder kronor. Mestadels av utgifterna för utlagd FoU mottogs av universitet och högskolor i Sverige. Under 2013 utförde sektorn egen forskning och utveckling för 280 miljoner kronor.
 

Thu, 27 Nov 2014 09:30:01 GMT

  Handelsnettot -0,2 miljarder kronor i oktober
  Varuexporten uppgick under oktober till 103,1 miljarder kronor och varuimporten till 103,3 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -0,2 miljarder kronor.
 

Wed, 26 Nov 2014 09:30:06 GMT

  Importvolymen ökade med 7 procent under tredje kvartalet
  Varuexporten från Sverige ökade under det tredje kvartalet i år med 1,9 procent i volym (värde i fasta priser), jämfört med tredje kvartalet 2013. Samtidigt ökade varuimporten med hela 7,3 procent i volym.
 

Wed, 26 Nov 2014 09:30:06 GMT

  Starkt tredje kvartal för varuimporten
  Under perioden januari-september i år ökade den svenska exporten med 3 procent och importen med 6 procent jämfört med samma period året innan. Under det tredje kvartalet ökade exporten med 5 procent och importen med 9 procent.
 

Wed, 26 Nov 2014 09:30:01 GMT

  Priserna för nyproducerade flerbostadshus har ökat
  Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var högre 2013 jämfört med 2012 för flerbostadshus.
 

Tue, 25 Nov 2014 09:30:06 GMT

  Fyra av tio i EU saknar marginal för oförutsedda utgifter
  Av EU:s invånare saknar 40 procent ekonomisk marginal för oförutsedda utgifter. Andelen i Sverige är 18 procent vilket är lägst i EU. Både i Sverige och EU är det framför allt personer med låg disponibel inkomst som uppger sig sakna kontantmarginal.
 

Tue, 25 Nov 2014 09:30:04 GMT

  Producentpriserna steg svagt i oktober
  Producentpriserna totalt steg med 0,2 procent mellan september och oktober. På hemmamarknaden steg priserna med 0,3 procent medan de var oförändrade på exportmarknaden. Under samma period sjönk priserna på importmarknaden med 0,5 procent.
 

Tue, 25 Nov 2014 09:30:00 GMT

  Industrin minskar sina investeringar
  Trenden med ökade investeringar för industriföretagen tycks nu vara bruten. Enligt oktobers investeringsenkät planerar de att investera 51,9 miljarder kronor under 2014. Det är en minskning med 10 procent jämfört med ifjol. Företagen ser dock ljust på framtiden , en liten ökning i investeringsvolymen väntas nästa år då företagen uppskattas investera 54,3 miljarder.
 

Fri, 21 Nov 2014 09:30:03 GMT

  Fortsatt ökning av kostnaden för förskolan
  De totala kostnaderna för utbildningsväsendet ökade med 6 procent under perioden 2009–2013. Kostnaderna för förskolan ökade med 17 procent under samma period. Antalet inskrivna barn ökade med 10 procent.
 

Thu, 20 Nov 2014 09:30:09 GMT

Last update 28.11.2014