Produse agricole

De la Statistics Explained

Date din septembrie 2012. Cele mai recente date: Informații suplimentare Eurostat, Tabele principale și Bază de date.
Graficul 1: Indici privind producția agricolă vegetală, UE-27, 2000-2010
(2000=100) – Sursă: Eurostat (apro_cpp_crop)
Graficul 2: Producția de cereale, UE-27, 2010 (1)
(% din total, tone) – Sursă: Eurostat (apro_cpp_crop)
Tabelul 1: Producția agricolă vegetală, 2011
(1 000 tone) – Sursă: Eurostat (apro_cpp_crop)
Graficul 3: Producția de legume, UE-27, 2011 (1)
(milioane tone) – Sursă: Eurostat (apro_cpp_fruveg)
Graficul 4: Producția de fructe, UE-27, 2011 (1)
(milioane tone) – Sursă: Eurostat (apro_cpp_fruveg)
Tabelul 2: Producția agricolă de origine animală, 2011
(1 000 tone) – Surse: Eurostat (apro_mk_pobta), (apro_mk_cola) și (apro_mt_pann)
Graficul 5: Utilizarea laptelui integral, UE-27, 2011 (1)
(%) – Sursă: Eurostat (apro_mk_pobta)

Există o mare diversitate de medii naturale, climate și practici de creștere în întreaga Europă, care contribuie la crearea unei game variate de produse alimentare și băuturi pentru consumul uman și de hrană pentru animale, precum și la asigurarea unor factori de producție pentru procesele nealimentare. Într-adevăr, produsele agricole constituie o parte importantă a identității culturale a locuitorilor și regiunilor Europei.

Având în vedere toate acestea, legislația Uniunii Europene (UE) a fost elaborată pentru a proteja denumirile produselor alimentare și ale băuturilor care sunt legate de un anumit teritoriu sau de o metodă specifică de producție, cu scopul de a oferi garanții privind originea (delimitarea ariei geografice) și autenticitatea unei game de produse.

Principalele rezultate statistice

Culturi

În 2010, statele UE-27 au produs 282,9 milioane de tone de cereale (inclusiv orez). În pofida capriciilor vremii, producția de cereale din UE-27 a fost relativ stabilă în perioada 2000 2010, fluctuațiile nedepășind +/-20 % (a se vedea Graficul 1), cu toate că în 2004 și 2008 recoltele au fost în mod pronunțat mai mari. După ce a înregistrat o valoare maximă în 2008, producția de cereale din UE-27 a scăzut cu 6,1 % în 2009 și cu încă 4,5 % în 2010. Cu toate acestea, în 2010 producția de cereale din UE-27 s a menținut la un nivel cu 1,8 % mai ridicat față de cel din anul 2000. Pe de altă parte, producția de cartofi s a diminuat în mod constant în ultimii zece ani (înregistrând o scădere totală de 24,5 % între 2000 și 2009).

Graficul 2 prezintă o defalcare a producției de cereale din UE-27 pentru anul 2010. Grâul a reprezentat aproape jumătate (48,6 %) din producția totală de cereale, în timp ce aproximativ o cincime din total a constat din porumb boabe (19,9 %) și orz (18,3 %).

Franța și Germania au fost în mod detașat cei mai mari producători de cereale, sfeclă de zahăr și plante oleaginoase, deținând împreună peste jumătate din producția de sfeclă de zahăr din UE-27 (53,1 %) și puțin sub două cincimi din producția de plante oleaginoase (38.9 %) și din producția de cereale (37,3 %) înregistrate de UE-27 în 2011 (a se vedea Tabelul 1).

Producția de cartofi a fost mai uniform distribuită pe teritoriul statelor membre ale UE, dintre care Germania a înregistrat nivelul de producție cel mai ridicat (aproape 20 % din totalul UE-27), în timp ce Polonia, Țările de Jos, Franța și Regatul Unit au deținut fiecare între 14 % și 10 % din total. Franța a fost, de departe, principalul producător de proteaginoase (2011) și de plante textile (2010).

În UE-27, locul cel mai important în cadrul producției de legume a fost ocupat de tomate, ceapă și morcovi, în timp ce fructele cele mai importante au fost merele, portocalele și piersicile. În 2011, Italia și Spania au obținut cea mai mare producție de legume dintre statele membre ale UE, cu o cotă de piață cumulată de două cincimi (41,5 %) din totalul de 57,5 milioane de tone al producției UE-27. Italia și Spania au fost, de asemenea, cei mai mari producători de fructe dintre statele membre ale UE, cu 21,6 milioane și, respectiv, 11,2 milioane de tone în 2009.

În urma unei analize desfășurate pentru fiecare produs se constată că producția de fructe și legume proaspete a fost concentrată în câteva state membre. De exemplu, Italia, Polonia și Franța au asigurat aproximativ trei cincimi din producția de mere a UE-27 din 2011 (conform datelor din 2010), în timp ce practic întreaga producție de portocale a provenit din Spania și Italia, cu excepția unor cantități relativ mici produse de Grecia și Portugalia. Aproape două treimi (aproximativ 64 %) dintre tomatele produse în UE-27 au provenit din Italia și Spania, în timp ce aproximativ jumătate (în jur de 46 %) din ceapa produsă în UE-27 a provenit din Țările de Jos sau Spania.

Carne și lapte

Tabelul 2 sintetizează o serie de produse de origine animală. Principalul produs din carne din UE-27 a fost carnea de porc (22,4 milioane de tone în 2011), ponderea producției fiind aproape de trei ori mai mare decât cea a bucăților de carne de bovine: vită/mânzat (7,8 milioane de tone); producția de carne de oaie din UE-27 a fost relativ modestă (0,7 milioane de tone).

În 2011, un sfert (25,0 % adică aproape 5,6 milioane de tone) din producția de carne de porc din UE-27 a provenit din Germania, a cărei contribuție a fost urmată de cea a Spaniei (15,5 %) și a Franței (8,9 %); cotele înregistrate de Polonia (8,1 %) și Danemarca (7,7 %) au fost, de asemenea, remarcabile. Aproape o cincime (19,9 % adică aproximativ 1,7 milioane de tone) din carnea de vită/mânzat produsă în UE-27 a provenit din Franța în 2011, iar dintre celelalte state membre, Germania și Italia au fost singurele care au raportat o producție de peste un milion de tone; Irlanda a deținut o cotă relativ ridicată (7,0 %) din producția de carne de vită din UE-27. Regatul Unit a dominat producția de carne de oaie (aproape 0,3 milioane de tone), cu o cotă de 39,4 % din totalul UE-27 în 2011, fiind urmat de Spania (17,8 %), Franța (11,6 %), Grecia (9,7 %) și Irlanda (6,6 %).

Producția de lactate are o structură diferită în fiecare stat membru, în funcție de dimensiunile exploatațiilor și ale efectivelor de animale de lapte, precum și de cantitatea de lapte produsă. Cantitatea totală de lapte colectată în UE-27 în 2011 s-a ridicat la 140 de milioane de tone. Graficul 5 arată că peste o treime (36,1 %) din cantitatea de lapte integral care a fost utilizat în UE-27 în 2011 a fost transformat în brânză, untul reprezentând al doilea procent ca mărime (28,1 %); puțin peste o zecime din cantitatea de lapte integral utilizat în UE-27 a servit pentru consumul direct (12,6 %) și pentru smântână (11,8 %). Germania și Franța au înregistrat cele mai mari cantități de lapte colectat din UE-27 în 2011, precum și cele mai ridicate niveluri de producție a untului și a brânzeturilor; contribuția cumulată a acestora a fost cuprinsă între 40 % și 50 % din producția totală a UE-27 pentru aceste trei produse lactate.

Sursele și disponibilitatea datelor

Statisticile anuale privind producția unei serii de culturi specifice sunt reglementate prin regulamente ale Consiliului, deși datele prezentate pentru fructe și legume proaspete sunt colectate pe baza unor diverse acorduri informale cu statele membre ale UE.

Statisticile referitoare la producția vegetală se referă la producția recoltată. Prin producția agricolă vegetală se înțelege producția recoltată, care include cantitățile comercializate, precum și cantitățile consumate direct la fermă, pierderile și deșeurile din cadrul exploatației, precum și pierderile din timpul transportului, depozitării și ambalării.

Statisticile privind laptele, ouăle și produsele din carne sunt elaborate în conformitate cu legislația Uniunii. Producția de lapte include producția agricolă de lapte de vacă, oaie, capră și bivoliță. Se face distincție între laptele colectat de fabricile de produse lactate și producția de lapte din exploatație. Laptele colectat reprezintă numai o parte din totalul producției de lapte din exploatație, restul fiind în general destinat următoarelor utilizări: consumul propriu, vânzarea directă și alimentația bovinelor.

Producția de carne se calculează pe baza greutății carcasei de carne proprie consumului uman. Noțiunea de greutate a carcasei se referă, în general, la greutatea corpului rece al animalului sacrificat, deși definiția exactă variază în funcție de animalul în cauză.

Context

Informațiile privind produsele agricole pot fi utilizate la analiza evoluțiilor de pe piețele agricole pentru a contribui la identificarea diferențelor între cicluri și a modificărilor suferite de modelele de producție; aceste statistici pot fi, de asemenea, utilizate pentru a studia modul în care piețele răspund la măsurile de politică adoptate. Informațiile privind produsele agricole asigură, de asemenea, informații privind oferta, contribuind la îmbunătățirea înțelegerii evoluției prețurilor, care prezintă un interes deosebit pentru comercianții de produse agricole de bază și pentru analiștii în domeniul politicilor.

În octombrie 2007, Consiliul a adoptat un act legislativ pentru instituirea unei organizări comune a piețelor pentru produsele agricole (Regulamentul nr. 1234/2007) Regulamentul a fost astfel proiectat încât să asigure reducerea volumului de dispoziții legislative din sectorul agricol, îmbunătățirea transparenței legislative și creșterea nivelului de accesibilitate a politicii agricole. Între începutul anului 2008 și începutul anului 2009, organizarea comună unică a piețelor a înlocuit 21 de piețe individuale pentru o serie de diverse produse, cum ar fi fructele și legumele, cerealele, carnea, ouăle, produsele lactate, zahărul sau vinul.

În 2003 și 2008 au avut loc reforme la scară largă ale politicii agricole comune (PAC). În cursul verii anului 2010 a fost organizat un proces de consultare în ceea ce privește dezvoltarea viitoarei politici agricole. În cadrul acestuia au fost identificate trei domenii-cheie pentru părțile interesate consultate, și anume, securitatea alimentară, protecția mediului și diversitatea rurală. În noiembrie 2010, Comisia Europeană a emis o comunicare [COM(2010) 672 final] care furnizează un proiect pentru dezvoltarea politicii agricole, intitulată „PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii”. Documentul prezintă în detaliu unele dintre principalele provocări care se prefigurează pentru sectorul agricol al UE în următorii zece ani – de exemplu, menținerea producției alimentare a UE, astfel încât să se garanteze securitatea alimentară pe termen lung, sprijinind în același timp comunitățile agricole care oferă o gamă largă de produse de calitate și asigurând îndeplinirea cerințelor în domeniul mediului, al apei și al sănătății animalelor și plantelor. A urmat, în octombrie 2011, un set de propuneri legislative (în limba engleză) privind viitorul PAC: printre acestea s-a numărat și o propunere de reformă a organizării comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul unic OCP) [COM(2011) 626 final/3]. Propunerea are drept scop să raționalizeze, să simplifice și să extindă dispozițiile, pe baza experiențelor acumulate cu privire la intervenția publică, depozitarea privată, măsurile excepționale/de urgență și ajutoarele. Măsurile excepționale de sprijinire a pieței prevăzute în propunere cuprind măsuri generale împotriva perturbării pieței, precum și măsuri în caz de boli ale animalelor sau de pierdere a încrederii consumatorilor ca urmare a unor riscuri la adresa sănătății publice, a animalelor sau a plantelor. Se preconizează că versiunea revizuită a politicii agricole va fi finalizată până în ianuarie 2014.

Informatii suplimentare Eurostat

Publicații

Tabele principale

Agricultural products (t_apro)
Crops products (t_apro_cp)
Poultry farming (t_apro_ec)
Milk and milk products (t_apro_mk)
Animal production (t_apro_mt)
Regional Agriculture Statistics (agr_r or reg_agr)

Bază de date

Agricultural products (apro)
Crops products (apro_cp)
Poultry farming (apro_ec)
Milk and milk products (apro_mk)
Animal production (apro_mt)

Secțiune specială

Metodologie / Metadate

Date-sursă pentru tabele și grafice (MS Excel)

Alte informații

  • Statisticile privind produsele vegetale sunt reglementate prin:
  • Regulamentul nr. 543/2009 privind statisticile referitoare la producția vegetală.
  • Regulamentul nr. 837/1990 privind informațiile statistice care trebuie furnizate de către statele membre cu privire la producția de cereale;
  • Regulamentul nr. 959/93 privind informațiile statistice care trebuie furnizate de către statele membre cu privire la produsele vegetale, altele decât cerealele;
  • Statisticile privind laptele sunt reglementate prin:
  • Directiva 2003/107/CE din 5 decembrie 2003 de modificare a Directivei 96/16/CE a Consiliului;
  • Directiva 96/16/CE din 19 martie 1996 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui și al produselor lactate;
  • Statisticile privind efectivele de animale și carne sunt reglementate prin:
  • Regulamentul nr. 1165/2008 din 19 noiembrie 2008 privind statisticile referitoare la efectivele de animale și la carne și de abrogare a Directivelor 93/23/CEE, 93/24/CEE și 93/25/CEE ale Consiliului.

Legături externe

Vezi şi

Vizualizări