Bruto binnenlands product (BBP)

Uit Statistics Explained

Het bruto binnnenlands product, afgekort als BBP, is een basismaatstaf voor de algemene economische gezondheid van een land.

Als een geaggregeerde maat van de productie is het BBP gelijk aan de som van de bruto toegevoegde waarde afkomstig van alle ingezeten institutionele eenheden (d.w.z. industrieën) bezig met productie, plus eventuele belastingen, en zonder eventuele subsidies, op producten die niet inbegrepen zijn in de waarde van hun resultaten (outputs). Bruto toegevoegde waarde is het verschil tussen resultaten en intermediaire consumptie.

Het BBP is gelijk aan:

  • de som van het finale gebruik van goederen en diensten (elk gebruik met uitzondering van intermediaire consumptie), gemeten in aankoopprijzen, min de waarde van import van goederen en diensten;
  • de som van de primaire inkomens verdeeld door ingezeten productie-eenheden.

Verwante begrippen

Statistische gegevens

Weergaven