Słownik:Międzynarodowa standardowa klasyfikacją edukacji (ISCED)

Z Statistics Explained

Międzynarodowa standardowa klasyfikacją edukacji (ISCED) jest narzędziem do opracowania porównywalnych w skali międzynarodowej statystyk dotyczących edukacji. Obecna wersja, ISCED 97, obejmuje dwie zmienne klasyfikacyjne: poziomy i dziedziny edukacji, jak również ogólne / zawodowe / ukierunkowanie przedzawodowe i edukacyjne / na rynku pracy. Klasyfikacja ISCED 97 została wprowadzona w krajach Unii Europejskiej (UE), dla gromadzenia danych, począwszy od roku szkolnego 1997/98.

Poziomy edukacji

Jest siedem poziomów edukacji w klasyfikacji ISCED 97.

 • Poziom 0: Edukacja przedszkolna – wstępny etap zorganizowanego kształcenia, jest to szkoła lub inny ośrodek i jest przewidziana dla dzieci w wieku co najmniej trzy lata. 
 • Poziom 1: Szkoła podstawowa – rozpoczyna się od pięciu do siedmiu lat, to początek edukacji obowiązkowej, gdzie istnieje i zazwyczaj obejmuje sześć lat nauki w pełnym wymiarze.
 • Poziom 2: Gimnazjum – jest kontynuacją podstawowych programów ze szkoły podstawowej, ale na ogół jest wyraźniej skoncentrowane na poszczególnych przedmiotach.  Zazwyczaj koniec tego poziomu zbiega się z końcem kształcenia obowiązkowego.
 • Poziom 3: Szkoła średnia – na ogół rozpoczyna się pod koniec kształcenia obowiązkowego tj. w wieku 15 lub 16 lat. Posiadanie odpowiedniego świadectwa (koniec kształcenia obowiązkowego) i innych wymogów minimalnych wejścia są zazwyczaj konieczne. Kształcenie jest często bardziej zorientowane na temacie niż na poziomie 2 ISCED. 3 poziom ISCED trwa na ogół, od dwóch do pięciu lat.
 • Poziom 4: Policealne – między szkolnictwem średnim i wyższym. Poziom ten służy poszerzaniu wiedzy absolwentówna na poziomie 3 ISCED. Typowymi przykładami są programy mające na celu przygotowanie uczniów do nauki na poziomie 5 lub programy przygotowujące uczniów do bezpośredniego wejścia na rynek pracy. 
 • Poziom 5: Szkolnictwo wyższe (pierwszy etap) – Dostęp do tego poziomu nauczania zwykle wymaga pozytywnego ukończenia poziomu 3 lub 4 ISCED. To obejmuje studia o profilu akademickim (typ A), które są w dużej mierze teoretyczne i studia o orientacji zawodowej (typ B). Te ostatnie są zazwyczaj krótsze niż studia typu A i mają na celu przygotowanie studentów do rynku pracy.
 • Poziom 6: Szkolnictwo wyższe (drugi etap) – zarezerwowany dla studiów, które prowadzą do uzyskania zaawansowanego stopnia naukowego (stopnia doktorskiego).

Kierunki kształcenia

Klasyfikacja ISCED obejmuje wszystkie 22 kierunki kształcenia (na poziomie dwucyfrowym), które mogą być dopracowane do poziomu trzech cyfr. Na najwyższym poziomie jednocyfrowym wyróżnia się ośmiem głównych grup kierunków kształcenia: 

 • 1 edukacja;
 • 2 nauki humanistyczne i sztuka;
 • 3 nauki społeczne, ekonomia i prawo;
 • 4 nauki ścisłe;
 • 5 inżynieria, produkcja i budownictwo;
 • 6 rolnictwo;
 • 7 zdrowie i opieka społeczna;
 • 8 usług.

Dalsze informacje

Dane statystyczne