Statistici privind salariul minim

De la Statistics Explained

Date din ianuarie 2013. Cele mai recente date: Informatii suplimentare Eurostat, Tabele principale şi Bază de date. Versiunea în limba engleză este mai recentă.
Harta 1: Salariile minime în UE-27, în Croația, în țările AELS și în țările candidate, ianuarie 2013, în EUR
Graficul 1: Salariile minime în UE-27, în Croația, în Turcia și în SUA, ianuarie 2013, în EUR
Sursă: Eurostat (earn_mw_cur)
Graficul 2: Salariile minime în UE-27, în Croația, în Turcia și în SUA, ianuarie 2013, exprimate în SPC [cu aplicarea PPC (e) pentru 2011]
Sursă: Eurostat (earn_mw_cur)
Graficul 3: Salariile minime ca procent din valoarea medie a veniturilor salariale medii lunare brute (NACE Rev.2, B-S) în UE-27, Croația și SUA, 2011
Sursă: Eurostat (earn_mw_avgr2)

Acest articol ilustrează modul în care nivelul salariului minim stabilit de legislația națională sau, în mod direct, prin acord intersectorial la nivel național – variază considerabil între statele membre ale Uniunii Europene (UE) și în cadrul zonei euro; articolul, prezintă, de asemenea, o comparație cu situația din Croația, Turcia și Statele Unite.

Statisticile privind salariul minim publicate de Eurostat se referă la salariile minime lunare la nivel național. Salariul minim la nivel național se aplică de obicei pentru toți angajațiisau cel puțin pentru o mare majoritate a angajaților dintr-o țară. Salariile minime sunt sume brute, respectiv înainte de deducerea impozitului pe venit și a contribuțiilor la asigurările sociale. Aceste deduceri variază de la o țară la alta. Salariul minim la nivel național este impus prin lege, adesea după consultarea cu partenerii sociali, sau în mod direct, prin acord intersectorial la nivel național.

Salariile minime la nivel național sunt publicate de către Eurostat de două ori pe an. Acestea reflectă situația înregistrată anual la 1 ianuarie și la 1 iulie. Prin urmare, modificările asupra salariilor minime introduse între cele două date sunt prezentate abia în cadrul următoarei ediții semestriale. A se consulta și ESMS metadata file (în limba engleză).

Principalele rezultate statistice

În ianuarie 2013, 20 din cele 27 de state membre ale UE (Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia și Regatul Unit), alături de Croația și Turcia, aveau legislații naționale prin care se stabilea salariul minim prin acord colectiv sau prin acord intersectorial.

Salariile minime lunare au variat considerabil, de la 157 EUR în Romania la 1 874 EUR în Luxemburg. Dacă se ajustează pentru a ține seama de ecartul între prețurile din diverse țări, disparitățile dintre statele membre se reduc de la o scară de 1:14 (în EUR) la o scară de 1:6, în conformitate cu standardul puterii de cumpărare (SPC). La extremitățile opuse s-au aflat România (274 SPC) și Luxemburg (1 524 SPC pe lună).

Variația salariilor minime obligatorii

În ianuarie 2013, salariul minim obligatoriu varia de la 157 EUR la 1 874 EUR - cuantum lunar brut).

Graficul 1 arată nivelurile minime ale salariilor lunare exprimate în euro în UE-27, Croația, Turcia și Statele Unite în ianuarie 2013. Între statele membre, salariul minim brut pe economie a variat de la 157 EUR (România) la 1 874 EUR (Luxemburg).

Cele 20 de state membre în cauză împreună cu Croația, Turcia și Statele Unite pot fi împărțite în trei grupe, în funcție de nivelul salariului minim la 1 ianuarie 2013.

Prima grupă include cele unsprezece țări cu cele mai mici salarii minime, între 100 EUR și 500 EUR pe lună: România, Bulgaria, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Slovacia, Ungaria, Croația, Polonia și Turcia.

Cea de-a doua grupă este alcătuită din cinci state membre (Portugalia, Grecia, Malta, Spania și Slovenia) și Statele Unite, cu un nivel intermediar al salariului minim, de la peste 500 EUR la puțin sub 1 000 EUR pe lună.

A treia grupă cuprinde șase state membre (Regatul Unit, Franța, Irlanda, Țările de Jos, Belgia și Luxemburg) în care salariul minim a fost de peste 1 200 EUR pe lună.

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, pentru țările din afara zonei euro (8 state membre, Croația și Turcia din prima grupă, precum și Regatul Unit și Statele Unite) nivelurile și ierarhizarea salariilor minime exprimate în euro sunt afectate atât de valorile salariilor minime exprimate în monede naționale, cât și de cursurile de schimb.

Salariul minim exprimat în standarde ale puterii de cumpărare

Decalajul este considerabil mai mic atunci când este exprimat în standarde ale puterii de cumpărare

Graficul 2 compară salariile minime ținând seama de diferențele dintre nivelurile prețurilor din diverse țări prin aplicarea parităților puterii de cumpărare (PPC) pentru cheltuielile pentru consum final ale gospodăriilor populației.

Între statele membre, salariul minim brut exprimat în SPC a variat de la 274 EUR (România) la 1 524 EUR (Luxemburg).

După cum era de așteptat, ajustarea pentru a ține seama de diferențele dintre nivelurile prețurilor reduce disparitățile dintre țări: în timp ce salariul minim în euro (graficul 1) a variat între 157 EUR și 1 874 EUR în ianuarie 2013 (o scală aproximativă de 1:12), salariul minim exprimat în SPC (graficul 2) a variat între 274 EUR și 1 524 EUR (o scală aproximativă de 1:6). Țările din grupa 1 cu salarii minime în euro relativ mai mici au, de asemenea, niveluri mai scăzute ale prețurilor și, prin urmare, salariile minime devin mai mari atunci când sunt exprimate în SPC. Pe de altă parte, țările din grupa a 3-a cu salarii minime mai mari în euro au niveluri mai ridicate ale prețurilor, iar salariile minime exprimate în SPC sunt relativ mai mici. În plus, în consecință, disparitățile dintre cele trei grupe sunt parțial atenuate din perspectiva salariilor minime exprimate în SPC.

Dacă se compară clasificarea în funcție de salariul minim lunar exprimat în euro cu cea în funcție de salariul minim exprimat în SPC, cele mai remarcabile diferențe survin în cazul Estoniei, al Lituaniei, al Poloniei și al Portugaliei, în toate aceste cazuri diferențele fiind de două poziții. Mai multe dintre celelalte țări sunt clasificate diferit, dar numai cu o poziție (Belgia, Irlanda, Spania, Franța, Ungaria, Malta, Țările de Jos și Croația). Dacă se iau în considerare salariile minime lunare exprimate în SPC, grupele de țări coincid cu cele corespunzătoare clasificării în funcție de salariile minime exprimate în euro, cu excepția Ungariei, Poloniei Croației și Turciei, care trec de la grupa 1 (salarii mai mici) la grupa a 2-a (salarii medii) și a Statelor Unite, care se reclasifică din grupa a 2-a (salarii medii) în grupa a 3-a (salarii mai mari).

Comparație între nivelul salariului minim și veniturile salariale lunare brute medii

În 2011 nivelul salarial minim variază între 30 % și 50 % din veniturile salariale lunare brute medii înregistrate în industrie, construcții și servicii (cu excepția activităților gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic și a activităților organizațiilor și organismelor extrateritoriale)

În ceea ce privește salariul minim în raport cu media veniturilor salariale lunare brute înregistrate în industrie, construcții și servicii (cu excepția activităților gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic și a activităților organizațiilor și organismelor extrateritoriale, Nace Rev. 2 secțiunile B- S, graficul 3), cele mai ridicate valori au fost raportate pentru Grecia (50,2 %), Turcia (2010) (50,0 %) și Slovenia (49,0 %), urmate de Franța (2010) și Malta (ambele cu 47,4 %) și Luxemburg (46,7 %). La cealaltă extremitate se situează Statele Unite, Republica Cehă, Estonia și Spania, care raportează salarii minime sub 35 % din veniturile salariale lunare brute medii.

Sursele și disponibilitatea datelor

Salariile lunare minime obligatorii

Salariul minim de bază la nivel național este fixat la o remunerație orară, săptămânală sau lunară și este impus prin lege (de către guvern), adesea după consultarea cu partenerii sociali sau în mod direct, prin acord intersectorial național. Salariul minim la nivel național se aplică de obicei pentru toți angajații sau cel puțin pentru o mare majoritate a angajaților dintr-o țară. Sunt raportate salariile brute.

Statisticile privind salariul minim publicate de Eurostat se referă la salariile minime lunare la nivel național; sunt publicate datele înregistrate anual la 1 ianuarie și 1 iulie. Pentru țările în care salariul minim la nivel național nu este stabilit lunar (ci, de exemplu, orar sau săptămânal), remunerațiile sunt convertite în remunerații lunare, în conformitate cu factorii de conversie furnizați direct de către țări:

  • Irlanda: (remunerație orară x 39 de ore x 52 de săptămâni) / 12 luni;
  • Franța: din ianuarie 1999 până în ianuarie 2005: (remunerație orară x 39 de ore x 52 de săptămâni) / 12 luni; din ianuarie 2005: (remunerație orară x 35 de ore x 52 de săptămâni) / 12 luni;
  • Malta: (remunerație săptămânală x 52 de săptămâni) / 12 luni;
  • Regatul Unit: (remunerație orară x numărul de bază mediu de ore pe săptămână plătite pentru salariații cu normă întreagă din toate sectoarele x 52,18 săptămâni) /12 luni;
  • Statele Unite: (remunerație orară x 40 de ore x 52 de săptămâni) / 12 luni.

În plus, în cazul în care salariul minim se plătește pentru mai mult de 12 luni pe an (în Grecia, Spania și Portugalia, unde este plătit pentru 14 luni pe an), datele au fost ajustate pentru a lua în considerare aceste plăți.

Datele privind salariile minime la nivel național sunt transmise către Eurostat în moneda națională. Pentru țările care nu se află în zona euro, salariile minime exprimate în monedă națională sunt convertite în euro prin aplicarea cursului de schimb lunar de la sfârșitul lunii precedente (de exemplu, pentru salariul minim la 1 ianuarie 2013 a fost utilizat cursul de schimb de la sfârșitul lunii decembrie 2012).

Pentru a elimina efectul diferențelor de preț între țări se utilizează rate de conversie speciale numite parități ale puterii de cumpărare (PPC). Pentru cheltuielile pentru consum final ale gospodăriilor populației sunt utilizate PPC pentru a converti salariile minime lunare exprimate în monede naționale (curs de schimb fix pentru țările din zona euro) într-o unitate artificială comună numită standard al puterii de cumpărare (SPC). În cazul în care, de exemplu, PPC pentru 2013 nu sunt încă disponibile, sunt utilizate cele din anul precedent, iar cursurile de schimb sunt actualizate imediat ce devin disponibile PPC pentru 2013.

Țările în care nu sunt colectate date

Germania, Cipru și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei au salarii minime obligatorii care nu se aplică tuturor angajaților sau marii majorități a acestora, ci sunt limitate la anumite grupuri care sunt clasificate, de exemplu, pe sectoare sau profesii. Acestea sunt excluse de la culegerea datelor. Sunt exceptate, de asemenea, țările în care nu sunt stabilite salarii minime obligatorii: Danemarca, Italia, Austria, Finlanda, Suedia, Islanda, Norvegia și Elveția. În aceste țări, salariile sunt determinate prin negocieri între partenerii sociali, la nivelul societăților sau la nivel de contracte individuale. În general, acordurile la nivel sectorial sunt utilizate pe scară largă și au aplicabilitate erga omnes, instituind, prin urmare, salarii minime de facto.

Salariul lunar minim ca procent din veniturile salariale lunare brute medii

Datele privind veniturile salariale lunare brute utilizate pentru a calcula acest indicator ar trebui să acopere remunerația în numerar plătită înainte de deducerea impozitelor și a contribuțiilor de asigurări sociale plătibile de către salariați și reținute de angajator, limitată la câștigurile salariale brute care sunt plătite în fiecare perioadă de plată. Sunt excluse remunerațiile care nu sunt standard, ca de exemplu al 13-lea sau al 14-lea salariu, primele de vacanță etc. Această definiție este conformă cu Ancheta privind structura veniturilor salariale (SES).

Datele ar trebui să vizeze secțiunile B-S din NACE Rev. 2 (industrie, construcții și servicii, cu excepția activităților gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic și a activităților organizațiilor și organismelor extrateritoriale), întreprinderi din toate clasele de mărime și salariații cu normă întreagă. Perioada de referință este media anuală (în cazul în care aceasta nu este disponibilă: o anumită lună).

Context

Statisticile privind salariul minim publicate de Eurostat se referă la salariile minime „lunare”' la nivel național. Salariul minim la nivel național se aplică de obicei pentru toți angajații sau cel puțin pentru o mare majoritate a angajaților dintr-o țară.

Salariile minime sunt sume brute, respectiv înainte de deducerea impozitului pe venit și a contribuțiilor la asigurările sociale. Aceste deduceri variază de la o țară la alta. Salariul minim la nivel național este impus prin lege, adesea după consultarea cu partenerii sociali, sau în mod direct, prin acord intersectorial la nivel național.

Informatii suplimentare Eurostat

Publicații

Tabele principale

Earnings (t_earn)
Minimum wages (tps00155)

Bază de date

Earnings (earn)
Minimum wages (earn_minw)
Monthly minimum wages - bi-annual data (earn_mw_cur)
Monthly minimum wage as a proportion of average monthly earnings (%) - Nace Rev. 2 (from 2008 onwards) (earn_mw_avgr2)
Monthly minimum wage as a proportion of average monthly earnings (%) - Nace Rev. 1.1 (1999-2009) (earn_mw_avgr1)

Secțiune specială

Metodologie / Metadate

  • Minimum wages (ESMS metadata file - earn_minw_esms) (în limba engleză)

Legături externe

Vezi şi

Vizualizări